Silesion.PL

serwis informacyjny

Ulga termomodernizacyjna. Ile można zyskać w rozliczeniu PIT?

Termo ulga

Termo ulga

Według danych Ministerstwa Finansów z ubiegłego roku, aż 594 tysiące podatników skorzystało z ulgi termomodernizacyjnej, a łączna kwota wydatków poniesionych przez obywateli przekroczyła 10 miliardów złotych. Ulga ta umożliwia odliczenie od podatku kosztów poniesionych na rozwiązania cieszące się ogromną popularnością w ostatnim czasie, takie jak instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna obejmuje nie tylko koszty samej inwestycji, ale także wszelkie związane z nią wydatki, takie jak koszty projektowe, nadzoru inwestorskiego czy też koszty uzyskania pozwolenia na budowę.

Jakie wydatki obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Co ważne, ulga ta przysługuje nie tylko właścicielom domów jednorodzinnych, ale także właścicielom mieszkań w blokach oraz spółdzielniach mieszkaniowych, którzy ponieśli koszty na rzecz termomodernizacji całej nieruchomości.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej wynosi 20% poniesionych wydatków, a jej maksymalna kwota to 53 000 złotych. Należy jednak pamiętać, że ulga ta nie jest automatyczna i musi zostać wyraźnie wpisana we właściwym miejscu zeznania podatkowego.

Ulga termomodernizacyjna jest z pewnością korzystnym rozwiązaniem dla osób, które decydują się na termomodernizację swojego mieszkania lub domu. Przyczynia się ona do zmniejszenia kosztów inwestycji oraz pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, poprawiając efektywność energetyczną budynków.

Jak podkreśla Paweł Poruszek z Euros Energy: – Właśnie te inwestycje gwarantują praktycznie bezkosztowe i bezobsługowe ogrzewanie pomieszczeń, pozwalając także na uniezależnienie się od coraz trudniej dostępnych, drogich i generujących wiele zanieczyszczeń paliw kopalnych. Coraz więcej osób ceni sobie także bycie niezależnymi od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. – wylicza. – Możliwość odliczenia poniesionych wydatków od dochodu i uzyskanie ich choć częściowego zwrotu sprawia, że poniesione nakłady szybciej się zwrócą, a całość inwestycji będzie jeszcze bardziej opłacalna. – dodaje ekspert.

Dzięki uldze termomodernizacyjnej możemy obniżyć koszty, jakie ponieśliśmy, aby zwiększyć jakość i komfort naszego życia poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i nowoczesne pompy ciepła. Ponadto, możemy odliczyć wszystkie inne koszty związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r.

Ważne jest również, że ulga termomodernizacyjna przysługuje nawet w przypadku, gdy już skorzystaliśmy z dotacji w ramach programów “Czyste Powietrze” lub “Mój Prąd”. W takim przypadku należy jedynie odjąć część sfinansowaną przez państwo w czasie rozliczenia.

Ulga termomodernizacyjna jest korzystnym rozwiązaniem, które pomaga w obniżeniu kosztów inwestycji związanych z termomodernizacją nieruchomości. Dzięki temu można zwiększyć efektywność energetyczną budynków i wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne.

Kto może odliczyć wydatki poniesione na pompę ciepła i fotowoltaikę?

Zgodnie z przepisami prawa, z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy spełniający kilka warunków. Po pierwsze muszą być właścicielami lub też współwłaścicielami nieruchomości, w której dokonano modernizacji. Po drugie ulga dotyczy jednie domów jednorodzinnych, a po trzecie – całość inwestycji musi zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na ulepszenia. Podatnik, aby mógł skorzystać z ulgi, zgodnie z regulacjami prawnymi musi być opodatkowany według skali podatkowej, opłacać ryczałt ewidencjonowany lub opłacać podatek według jednolitej stawki 19%.

Jak wygląda rozliczenie pompy ciepła i fotowoltaiki w PIT?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, chcąc ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w postaci ulgi termomodernizacyjnej, jest posiadanie faktur, potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na poszczególne działania. – W tym miejscu należy podkreślić, jak ważny jest wybór odpowiedniej firmy, zajmującej się instalacjami OZE, która w profesjonalny sposób zajmie się również wszelkiego rodzaju dokumentacją. – uczula Prezes Euros Energy, firma oferująca kompleksowe rozwiązania i montaż pomp ciepła oraz fotowoltaiki. – Co istotne, firma ta musi być koniecznie płatnikiem VAT. – podkreśla.

W przypadku, gdy środki wydatkowane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne okazałyby się wyższe niż uzyskane w danym roku dochody, istnieje możliwość rozliczenia ich w kolejnych latach. Maksymalny okres rozliczania środków wynosi 6 lat, licząc od roku, w którym poniesiono pierwszy koszt. Zatem całkowita zmiana źródła energii w domu wraz z montażem pompy ciepła może być rozliczana w kolejnych latach, co jednocześnie pozwoli uzyskać maksymalny zwrot.

Ulga podatkowa dzięki OZE – krok po kroku

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu to 53 000 zł i dotyczy ona wszystkich działań realizowanych w budynkach będących własnością danego podatnika. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich przypada taka sama kwota wydatków, zatem można ją podwoić.

Odliczenia dokonujemy w zeznaniu podatkowym na jednym z formularzy PIT 28, PIT 37 lub PIT 36. W 2023 roku możemy odliczyć wydatki, jakie ponieśliśmy w 2022 roku. Wypełniamy specjalny załącznik PIT/0, który w części B posiada rubrykę o nazwie „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termo modernizacyjnego”. Rozliczenie polega na odjęciu kwoty poniesionych wydatków, np. zakupu i montażu pompy ciepła, od dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu zwrotu, to 16 960 zł.

Koszt montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, zwłaszcza gdy robimy to za jednym razem, może być sporym obciążeniem dla gospodarstwa domowego. Jednak korzyścią, jaką uzyskamy dzięki tej inwestycji, będzie niezaprzeczalnie komfort i posiadanie w pełni energooszczędnych systemów we własnym domu. Możliwość późniejszego skorzystania z ulgi termo modernizacyjnej i odzyskania części poniesionych nakładów, to niezaprzeczalnie dodatkowa korzyść.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

1 thought on “Ulga termomodernizacyjna. Ile można zyskać w rozliczeniu PIT?

  1. Proszę o wyjaśnienie – skąd informacja o wysokości ulgi termomodernizacyjnej – 20% poniesionych wydatków, skoro sprawdziłem na informacji podatkowej i nie jest to prawda. Zmniejsza się jedynie podatek dopiero po odjęciu kosztów wydatków od dochodu i nie jest to licząc wprost 20% kwot brutto z faktur.

Comments are closed.

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024