Silesion.PL

serwis informacyjny

Losy (zdrapki) Lotto “Szalone Zakupy” oferowane są w transzach po 1 000 000 (słownie: jeden milion) sztuk każda. W tym samym czasie do sprzedaży może być wprowadzona więcej niż jedna transza. Opłata za los (zdrapkę) wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) i zawiera cenę losu w wysokości 4,55 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) oraz dopłatę w wysokości 10% ceny losu. Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla każdej transzy stanowi kwotę 4 550 000 złotych (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy).

Wysokość kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne wynosi dla każdej transzy 2 866 250 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) co stanowi 62,99% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.

Nakład 6 000 000 losów

Główne wygrane:

Liczba wygranychWartość wygranych
6150 000 zł
185 000 zł

Ponadto do wygrania:

Liczba wygranychWartość wygranych
480500 zł
4 50075 zł
306 00050 zł
180 00025 zł
180 00015 zł
240 00010 zł
900 0005 zł

Wygrane:

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej „Szalone zakupy” gra nr 0511 został ustalony na dzień 28 listopada 2019 r.

W celu uzyskania wyniku gry uczestnik Loterii usuwa ścieralną warstwę ochronną z pola gry. Na części oznaczonej „Wygrywające liczby” odczytuje cztery liczby. Na części oznaczonej „Twoje liczby” odczytuje dziesięć liczb z przypisanymi do nich kwotami ewentualnej wygranej w złotych. Jeżeli jakakolwiek z dziesięciu liczb z części oznaczonej „Twoje liczby” ma swój odpowiednik na części oznaczonej „Wygrywające liczby”( jest taka sama) oznacza to uzyskanie wygranej pieniężnej w wysokości
przypisanej do tej liczby. W przypadku wielokrotnego spełnienia powyższych warunków kwoty uzyskanych wygranych sumuje się.

Następnie uczestnik Loterii usuwa ścieralną warstwę ochronną z pól gry z nadrukiem „BONUS 1” i „BONUS 2”. Jeśli uczestnik Loterii znajdzie pod nadrukiem „BONUS 1” bądź „BONUS 2” kwotę (dodatkowo opisaną słownie) oznacza to wygraną pieniężną w wysokości równej tej kwocie w złotych. Wygrana ta może wystąpić na jednym bądź na obu tych polach gry.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author