Silesion.PL

serwis informacyjny

„Sierpień 80” żąda podwyżek, które kosztowałyby 15 mln zł rocznie.

fot. KAW

Informacja prasowa:

Od niedawna w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach rozpoczął działalność nowy związek zawodowy – „Sierpień 80”. W niedługim czasie po zarejestrowaniu wystąpił on 11.04. z żądaniami znacznych podwyżek dla pracowników – na wszystkich stanowiskach (robotniczych i nierobotniczych) – 1400 zł netto od 1.05.2024 r. wraz z wyrównaniem od 1.01.2024 r. Jednak po uwzględnieniu wszystkich premii i dodatków wliczanych do comiesięcznych wynagrodzeń, koszt podwyżki po stronie pracodawcy musiałby wynieść miesięcznie 2 495,63 zł na jednego pracownika, co w skali roku daje łącznie kwotę 15 123 487,50 zł. Dotychczas w spółce funkcjonował jeden, inny związek zawodowy, który postulował wzrost płacy o 500 zł brutto.

Realizacja żądań Związku Zawodowego „Sierpień 80” skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa – ze zwolnieniami grupowymi włącznie – oraz zaniechaniem inwestycji, które pozwalają podnosić standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców miasta oraz bez których w przyszłości niemożliwe byłoby utrzymanie się na konkurencyjnym rynku. Pracownicy otrzymują m.in. wyższe zarobki niż średnia w branży. Jednak inflacja, na którą powołują się przedstawiciele Związku Zawodowego, dotyka również przedsiębiorstwa. Stale rosnące koszty mediów, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, zwiększone wydatki na zimowe utrzymanie dróg – to sprawia, że trudniej jest uzyskać stabilność finansową na takim poziomie, aby zapewnić pracownikom podwyżki, o jakie postulują. Wyższe koszty zatrudnienia należałoby zrekompensować wyższymi przychodami Spółki. Następstwem tej sytuacji byłaby utrata konkurencyjności MPGK wobec innych firm zajmujących się wywozem odpadów.

Negocjacje z przedstawicielami Związku Zawodowego „Sierpień 80” nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pomimo spotkań i rozmów nie udało się dojść do porozumienia w kwestiach płacowych. Najniższa stawka wypłacana przez MPGK Katowice na stanowisku kierowcy czy ładowacza wynosi obecnie 5354 zł brutto – bez nadgodzin – oznacza to, że żaden pracownik za cały etat nie otrzymał mniejszej wypłaty. Natomiast średnia płaca w Spółce, zatrudniającej ponad 500 pracowników, w 2023 r. wyniosła 6895 zł brutto. Wynagrodzenia pracowników służb miejskich składają się z kilku składników – oprócz wynagrodzenia zasadniczego to m.in. dodatki stanowiskowe, stażowe, regularnie wypłacane są premie motywacyjne, nagrody jubileuszowe.

Związkowcy z „Sierpień 80” manipulują faktami

Zarząd, mając pełną świadomość rosnących kosztów życia, które wpływają na codzienne funkcjonowanie każdej rodziny, przyznaje wszystkim zatrudnionym w MPGK corocznie podwyżki. W tym roku od 1 lipca pracownicy otrzymają 500 zł brutto miesięcznie więcej. Ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku – czyli 10 miesięcy temu. Wyniosła ona 410 zł brutto. Oznacza to, że po 1.07. pracownicy będą mieć wypłatę większą o ponad 900 zł brutto w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Dodatkowo pracownicy mają zagwarantowane dodatki, których nie oferują inne firmy, np. tzw. wczasy pod gruszą, paczki świąteczne czy pakiet medyczny, który jest finansowany w 90% przez spółkę. Wskazywana przez Związek płaca w wysokości 18 zł za godzinę jest w sposób oczywisty nieprawdziwa, niezgodna z faktami i jest manipulacją, której celem jest zdobycie sympatii mediów i mieszkańców.

MPGK funkcjonuje na wolnym rynku w ramach istniejącej silnej konkurencji ze strony innych firm, również tych mających kapitał zagraniczny. Pracownicy mają prawo zrzeszać się i prowadzić zbiorowe negocjacje dotyczące wynagrodzeń. Kierownictwo Spółki nie doświadcza ataku ze strony pracowników, a jedynie związkowców, którzy manipulują faktami. Zarząd Spółki liczy na sumienne i odpowiedzialne podejście strony związkowej do sytuacji.

Opracowanie: Katowicka Agencja Wydawnicza

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024