Silesion.PL

serwis informacyjny

Rządowe wakacje kredytowe 2022 – 2023. Czy warto?

glowne 20220810094207 pexels photo 3760067.jpeg

glowne 20220810094207 pexels photo 3760067.jpeg

Tak zwane rządowe wakacje kredytowe 2022/2023 to inicjatywa, która ma pomóc osobom spłacającym kredyt hipoteczny w poradzeniu sobie ze zobowiązaniem w obliczu rosnących stóp procentowych i WIBOR-u. Założenie jest proste: podobnie jak wakacje kredytowe wynikające z umowy z bankiem, także i te pozwalają na okresowe zawieszenie spłaty kredytu. Pomiędzy oboma rozwiązaniami występują jednak dość znaczne różnice. Dlaczego są istotne? Kto może skorzystać z wakacji kredytowych i kto powinien to zrobić? Jak takie działanie wpłynie na zdolność kredytową?

1. Rządowe wakacje kredytowe – co to jest?

2. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

3. Jak i kiedy złożyć wniosek?

4. Czy wakacje kredytowe się opłacają?

Wakacje kredytowe to nie jedyne udogodnienie, z którego mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny. Część z nich może także liczyć na środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mające formę dopłaty do rat. Przysługuje ona po utracie pracy lub gdy rata kredytu przekracza 50% dochodu. Te pieniądze co do zasady należy zwrócić, ale można również ubiegać się o ich częściowe umorzenie.

Rządowe wakacje kredytowe – co to jest?

Czym właściwie są ustawowe wakacje kredytowe, określane także jako rządowe wakacje kredytowe? Mówiąc najprościej, to ustalona na szczeblu centralnym i uwzględniona w ustawie możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego przez 4 miesiące 2022 roku oraz 4 miesiące 2023 roku:

  • 2 raty kredytu od sierpnia do września 2022 r.,
  • 2 raty kredytu od października do grudnia 2022 r.,
  • po 1 racie w każdym kwartale 2023 r.

Ta możliwość różni się od wakacji standardowo proponowanych przez banki w kilku punktach.

Przede wszystkim wniosek o wakacje kredytowe w tym przypadku nie podlega indywidualnemu rozpatrywaniu przez bank, a dostępny jest dla wszystkich spełniających wymogi formalne. Po drugie, kredytobiorca jest zwolniony z całości raty, a instytucja finansowa nie może pobierać w związku z tym ani dodatkowych odsetek ani innych opłat, za wyjątkiem ewentualnych kosztów ubezpieczeń.

W przypadku wakacji tradycyjnych można – w zależności od banku i konkretnej umowy – zawiesić ratę kapitałowo-odsetkową, sam kapitał lub wyłącznie odsetki, a koszty tej operacji nierzadko wynoszą nawet kilkaset złotych. Po trzecie, w przypadku wakacji kredytowych ustawowych wydłuża się jedynie proporcjonalnie okres kredytowania.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli właśnie wakacje kredytowe, są dostępne dla osób, które:

  • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
  • mają jeszcze przynajmniej 6 rat kredytu do spłaty, licząc od 1 lipca 2022 r.,
  • spłacają kredyt złotówkowy,
  • składają wniosek o wakacje kredytowe w związku z jednym kredytem hipotecznym na zakup nieruchomości, której nabycie ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Co ważne, nie ma znaczenia, na ile rosnące raty stanowią obciążenie dla domowego budżetu. Nie trzeba w żaden sposób udokumentowywać trudnej sytuacji finansowej.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Aby skorzystać z poszczególnych okresów zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego – począwszy od 1 sierpnia 2022 roku – należy złożyć wniosek do banku. Można to zrobić osobiście w oddziale lub poprzez bankowość elektroniczną. Dokument akceptowany jest domyślnie automatycznie. Bank nie może odmówić – musi natomiast w ciągu najpóźniej 21 dni wysłać potwierdzenie otrzymania wniosku.

Ważne, aby to zrobić przed dniem spłaty raty – dokładna granica czasowa ustalana jest w różny sposób, dlatego zawsze należy tę informację zweryfikować w banku, który udzielił kredytu.

Instytucje finansowe podeszły do sprawy w różny sposób. W niektórych bankach można od razu złożyć wniosek na wszystkie osiem miesięcy, w innych – zawiesić spłatę kredytu tylko w kontekście jednej raty, a później zabieg powtórzyć. Można także wybrać tylko jeden lub kilka miesięcy uwzględnionych w ustawie.

Czy wakacje kredytowe się opłacają?

Wiele osób zastanawia się, czy warto skorzystać z możliwości zawieszenia w spłacie kredytów hipotecznych, nawet jeśli sytuacja materialna rodziny nie jest trudna. Diagnoza większości ekspertów jasno wskazuje, że tak. To zabieg, który klientowi po prostu opłaca się, gdyż ma możliwość bezpłatnego korzystania z kredytu przez dodatkowych miesięcy.

Istnieje kilka scenariuszy postępowania. Można złożyć wniosek, skorzystać z wakacji, a pieniądze, które pozostały w domowym budżecie przeznaczyć na inny cel. Rekomendowaną opcją jest jednak nadpłata kredytu. Środki wpłacone na rachunek kredytowy zmniejszą kapitał, a tym samym doprowadzą do obniżenia kosztów kredytu. Kredytobiorca może przy tym zdecydować, czy chce obniżyć miesięczną ratę czy skrócić okres kredytowania. Niezależnie od tej decyzji, zabieg opłaca się to zwłaszcza tym, którzy podpisali umowę niedawno, w związku z czym miesięczna rata składa się głównie z odsetek.

Czy wakacje kredytowe obniżą zdolność kredytową? Z zapewnień Biura Informacji Kredytowej wynika, że nie. Informacja o nich zostanie odnotowana w systemie, jednak nie będzie miała wpływu na ocenę.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author