Silesion.PL

serwis informacyjny

Rynek przełamuje stereotyp – aż 51% inwestorów to kobiety.

Rynek przelamuje stereotyp az 51 procent inwestorow to kobiety.

Rynek przelamuje stereotyp az 51 procent inwestorow to kobiety.

Najnowsze dane z aplikacji WealthSeed. Mężczyzna w średnim wieku, prenumerujący Financial Times oraz biegle poruszający się w świecie Dow Jones i S&P 500 – ten powszechnie znany stereotyp inwestora powoli odchodzi do lamusa. Z danych aplikacji mobilnej przeznaczonej do inwestowania WealthSeed wynika, że już ponad 50% użytkowników to płeć piękna, 69% to osoby poniżej 35 roku życia, a 77% aktywów klientów ulokowanych jest w ETF-y – niskokosztowe fundusze inwestycyjne notowane na giełdach. Powszechny i bezpłatny dostęp do nowych rozwiązań technologicznych oraz sytuacja rynkowa wymagająca podjęcia działań, aby pomnażać kapitał lub przynajmniej uchronić swoje środki przed utratą wartości, przyciągnęły do inwestowania nowe grupy klientów.

Zmiana trendu staje się jeszcze bardziej widoczna, kiedy odniesiemy powyższe dane do przeprowadzonego w 2021 roku Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, którego autorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Według jego wyników, kobiety stanowiły zaledwie 9,8% inwestorów, osób poniżej 35 roku życia było tylko 39%, a ETF-y wybierało 34% inwestorów. Dominującym instrumentem były natomiast akcje GPW – 84%.

Duży udział kobiet korzystających z aplikacji umożliwiającej inwestowanie na rynku za pomocą funduszy typu ETF, znacznie przewyższający odsetek pań aktywnych na całym rynku kapitałowym świadczy o tym, że racjonalnie podchodzą one do lokowania pieniędzy. Przede wszystkim wybierają rozwiązania łatwe w użyciu, niewymagające dogłębnej znajomości sytuacji na rynku kapitałowym i samodzielnego wybierania instrumentów finansowych oraz konstruowania zdywersyfikowanego portfela. To właśnie zapewniają ETF-y. Ponadto panie doceniają inną bardzo ważną cechę charakterystyczną tego typu funduszy, jaką są koszty nieporównanie niższe niż obowiązujące w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, pobierających prowizje i opłaty sięgające kilku procent powierzanego im kapitału, znacznie ograniczające możliwość osiągania zysków. Ważna jest też wygoda w korzystaniu z możliwości, jakie daje łatwa w użyciu i prosta mobilna aplikacja, umożliwiająca nie tylko dokonywanie transakcji, ale także śledzenie sytuacji na rynku oraz wyników inwestycji – komentuje Ewa Kumorek-Fedor, Założycielka i CEO Klubu Inwestorek Indywidualnych

Aplikacje inwestycyjne dostępne z poziomu telefonu, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz niskim nakładom potrzebnym do rozpoczęcia inwestowania, ułatwiają wejście do globalnego świata inwestycji szerszemu gronu klientów. Dzięki temu obserwujemy wzrost zainteresowania tym sposobem lokowania swoich oszczędności wśród młodych ludzi, w tym coraz większej liczby kobiet.

Demokratyzacja inwestycji bardzo nas cieszy. Dziś aby zacząć inwestować wystarczy 10 minut potrzebnych na zainstalowanie aplikacji mobilnej i przejście procesu rejestracji za pomocą smartfona
z kamerą. Docieramy w ten sposób do wielu osób, którym świat inwestycji dotąd wydawał się niedostępny. Dziś inwestowanie to jednak nie tylko chęć pomnażania środków. Wzrost zainteresowania inwestowaniem wynika także z utrzymującej się wysokiej inflacji, która sprawia, że oszczędności przechowywane w gotówce czy na kontach bankowych tracą wartość
– ocenia Filip Lachowski, CEO WealthSeed.

Wzrost popularności instrumentów finansowych, jakimi są ETF-y, wynika z ich innowacyjnej konstrukcji pozwalającej na łatwy zakup i sprzedaż przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów zarządzania powierzonym majątkiem. W skali globalnej zainteresowanie nimi widać już od blisko trzech dekad. Pierwsze ETF-y pojawiły się w 1993 roku, obecnie reprezentują już ponad 10 bilionów USD aktywów. W Polsce w 2018 roku interesowało się nimi tylko 9% inwestorów, obecnie – 34%. W ofercie WealthSeed, obok akcji i jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, znajduje się obecnie prawie 600 ETF-ów na indeksy rynkowe, regiony geograficzne, branże, surowce, firmy związane z ważnymi trendami wszystkich najważniejszych emitentów jak BlackRock, Vanguard, czy State Street.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024