Silesion.PL

serwis informacyjny

Rozkręca się turystyka biznesowa w Katowicach

Kocham Katowice napis I Love Katowice

Najnowszy raport “Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020-2022” wykazał, że rok 2022 był czasem powrotu do stanu sprzed pandemii z roku 2020. Okres ten charakteryzował się dynamicznymi zmianami gospodarczymi na świecie, m.in. z powodu pandemii COVID-19 oraz inwazji Rosji na Ukrainę.

Mimo tych wydarzeń, goście uczestniczący w wydarzeniach biznesowych w Katowicach w latach 2020-2022 przyczynili się do wpływu w wysokości prawie 151 mln złotych. W roku 2022 średni wydatek gości nie korzystających z noclegu wynosił 172,33 złotych, podczas gdy średnie wydatki korzystających z hotelu wynosiły 837,73 złotych. W ciągu całego roku 2022 w katowickich obiektach biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez raport, zrealizowano łącznie 6 426 wydarzeń biznesowych. Największe z nich to Światowe Forum Miejskie WUF11.

– Statystyki pokazują, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Raport za lata 2020-2022 pokazuje, że silna marka Katowic, pozwoliła nam się szybko odnaleźć w nowej rzeczywistości, kiedy organizowaliśmy wydarzenia on-line, czy hybrydowe, a ostatnie miesiące pozwalają stwierdzić, że wracamy już do stanu sprzed pandemii – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Za każdym razem podkreślamy, że tysiące gości w Katowicach to realne zyski dla miasta i naszych mieszkańców. Rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni sklepikarze. Przeciętnie uczestnik konferencji korzystający z noclegu „zostawia” w Katowicach ponad 837 zł a nie korzystający 172 zł. Co ważne, wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych – chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali muzycznych znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic – dodaje prezydent.

W latach 2020-2022 w Katowicach zrealizowano wiele ważnych wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych. Jednak w okresie od 28 lutego 2020 do końca 2021 r. niemal wszystkie musiały być realizowane w formie hybrydowej. Takie rozwiązanie wymuszone pandemią Covid-19 i restrykcjami z tym związanymi, skłoniło organizatorów do inwestycji i przygotowania nowoczesnych pomieszczeń na potrzeby transmisji obrazu i dźwięku, rozbudowy łączy internetowych, zakupów odpowiedniego oprogramowania i doskonalenia technik komunikacji w formule „online”. W 2022 roku na terenie Katowic w obiektach biorących udział w badaniu zrealizowano łącznie 6 426 wydarzeń biznesowych, w tym kolejną edycję Intel Extreme Masters oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencję ABSL, Konferencję PRECOP, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – Targi EXPO KATOWICE i Śląski Festiwal Nauki.

Jednak najważniejszym wydarzeniem okresu 2020-2022 było Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF11), które odbyło się w Katowicach w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 r. WUF to największe na świecie wydarzenie konferencyjne poświęcone rozwojowi miast. Odbywa się co dwa lata. Pierwsza sesja została zorganizowana w 2002 r. w Nairobi. Dotychczas forum gościło m.in. w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Zabi. Wydarzenie to organizowane jest przez UN-Habitat, jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Światowe Forum Miejskie w Katowicach to wydarzenie, które po raz pierwszy w historii odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. W WUF11 uczestniczyło łącznie 17 000 osób, w tym 10 000 osób przyjechało osobiście ze 174 państw, a ponad 7 tys. osób dołączyło „online”. Hasło polskiej edycji WUF brzmiało: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. Podczas 5 dni Forum odbyło się ponad 500 sesji dyskusyjnych, paneli i merytorycznych spotkań. Wydarzenie realizowane było w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Spodku a także w wielu innych lokalizacjach (strefach) na ternie miasta.

– W świetle badań oczekiwań i preferencji uczestników spotkań konferencyjnych, Katowice są miastem, które spełnia wymagania delegatów dla organizacji spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych – podkreśla dr Krzysztof Cieślikowski z katedry zarządzania sportem i turystyką AWF w Katowicach, który jest autorem opracowania. – To jest niesamowity sukces, że mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej nie wstrzymano realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji w branży hotelarskiej. Teraz sieci hotelowe wracają do realizacji swoich pomysłów, a nawet pojawiają się nowe inwestycje. To nie jest przypadkowy wybór inwestorów. Przeprowadzili oni duże analizy i kalkulacje w szerokim aspekcie. To pokazuje, że ten rynek ma duże szanse na rozwój. A z perspektywy czasu lokalni przedsiębiorcy dostrzegają coraz więcej korzyści w tych kontaktach i relacjach. Włączają się w ten proces, co też wzmacnia Katowice. Następuje przy tym wymiana tzw. „know how”, co z kolei przekłada się na jakość życia mieszkańców – dodaje.

Delegaci korzystający z noclegu wydają więcej

W 2022 r. w Katowicach łączna liczba spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych wyniosła 6 426. W tym blisko 24% z nich (czyli 1 529) trwało dwa dni lub dłużej.

W porównaniu do poprzednich lat, zauważyć należy, iż rynek turystyki biznesowej powoli wraca do swojego poziomu z roku 2019, w którym odnotowano 6 453 wydarzenia. Zmniejszyła się jednak liczba uczestników wydarzeń, która w 2022 r. wyniosła 552 849 osoby, podczas gdy w 2019 r. było 1 020 187 osób. Wpływ na ten fakt ma pojawienie się wydarzeń hybrydowych.

Całkowita liczba dni konferencyjnych w Katowicach w 2022 r. wyniosła 7 962, czyli średni czas trwania konferencji i innych wydarzeń biznesowych wyniósł 1,24 dnia.

Najwięcej spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, jak i dni konferencyjnych odnotowano w październiku. Natomiast najwięcej uczestników takich wydarzeń odwiedziło Katowice w maju i czerwcu 2022 r.

Warto podkreślić, że tylko w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach w 2022 r. zrealizowano 301 różnych wydarzeń (biznesowych, sportowych, kulturalnych). Wzięło w nich udział stacjonarnie 688 621 osób. W tym 128 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, w których wzięło udział 234 087 osób (podczas gdy w 2019 r. było to 727 823 osób).

Z wydarzeniami biznesowymi i spotkaniami konferencyjnymi w Katowicach, związane są wydatki uczestników na różne usługi w obiektach konferencyjnych, jak i na terenie miasta. Ogólne wydatki badanego delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2022 r. wyniosły średnio 837,73 zł na osobę, w tym na nocleg 413,47 zł. Przy czym średni czas pobytu osoby nocującej w trakcie konferencji w Katowicach to 2,04 doby, zatem delegaci nocujący w Katowicach wydali średnio na jeden dzień około 409,85 zł (w 2019 r. było to 365,39 zł), a koszt jednego noclegu u takich osób wyniósł około 202,29 zł (w 2019 było to 194,74 zł). Delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki poniesione w Katowicach, ale nie skorzystali  z noclegu, wydali średnio w Katowicach w 2022 r. 172,33 zł. W 2022 r. całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych poniesione przez nich w Katowicach wyniosły ponad 151 mln zł (151 266 340,47).

– Plany rozwoju rynku turystyki biznesowej są ambitne. Do miasta „przyciągane” są coraz bardziej znaczące międzynarodowe spotkania konferencyjne, Katowice mają być w 2024 r. Europejską Stolicą Nauki, realizowane są kolejne inwestycje infrastrukturalne poprawiające m.in. łączność kolejową Katowic z lotniskiem Katowice-Pyrzowice, rozwija się również baza noclegowa w mieście. Pomimo zawirowań w gospodarce światowej powodowanej m.in. atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę, można spodziewać się odbudowy i rozwoju rynku turystyki biznesowej w Katowicach w najbliższym czasie – możemy przeczytać w raporcie.

Podsumowanie w liczbach turystyki biznesowej w Katowicach w 2022 r.:

  • 6426 wydarzenia biznesowe
  • 25 hoteli, w których znajduje się 2 622 pokoje. Hotele te mogą pomieścić w pokojach 4 987 gości.
  • 301 różnych wydarzeń na terenie MCK (biznesowych, sportowych, kulturalnych). Wzięło
    w nich udział stacjonarnie 688 621 osób. W tym odbyło się  128 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, w których wzięło udział 234 087 osób.
  • Ogólne wydatki badanego delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2022 r. wyniosły średnio 837,73 zł w tym na nocleg 413,47 zł.
  • Delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki poniesione w Katowicach, ale nie skorzystali z noclegu, wydali średnio w Katowicach w 2022 r. 172,33 zł.
  • Całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych wyniosły prawie 151 mln zł

Pełny raport dostępny jest na stronie: https://www.katowice.eu/biznes/convention-bureau/turystyka-biznesowa

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024