Silesion.PL

serwis informacyjny

Rezerwat przyrody Zadni Gaj i użytek ekologiczny Góra Tuł nadal są rozjeżdżane przez crossowców.

Dojazd motorów do rezerwatu Zadni Gaj

Dojazd motorów do rezerwatu Zadni Gaj

Dewastacja obszarów chronionych – rezerwatu przyrody Zadni Gaj oraz użytku ekologicznego Góra Tuł – trwa nie od dziś. Motocykliści crossowi za nic mają zakazy obowiązujące na tych terenach i rozjeżdżają cenne przyrodniczo obszary, powodując ogromne straty dla środowiska. Przyrodnicy z RDOŚ Katowice łączą siły z policją i strażą leśną, intensyfikując patrole na tych obszarach.

Motocrossowcy poruszając się po obszarach chronionych, nie tylko trwale niszczą przyrodę, ale stwarzają też zagrożenie dla pieszych spacerujących w sąsiedztwie. W wyniku przejazdu pojazdów mechanicznych zniszczeniu ulegają rośliny objęte ochroną gatunkową tj. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, lilia złotogłów Lilium martagon, pierwiosnek wyniosły Primula elatior.

Przyrodnicy mówią stanowcze dość i wspólnie z policją oraz strażą leśną intensyfikują patrole w okolicy

Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi jest nielegalny. To samo dotyczy rezerwatów przyrody – Zadni Gaj w Goleszowie jest rezerwatem nieudostępnionym do ruchu turystycznego, co oznacza, że obowiązuje tam całoroczny i bezwzględny zakaz wstępu, również pieszych. Ponadto Beskidy to obszar, gdzie żyją duże drapieżniki, objęte ochroną gatunkową tj. niedźwiedź brunatny, ryś i wilk – huk silników i zanieczyszczanie spalinami, niepokoją i przepłaszają zwierzęta, w tym ptaki.

Ten nielegalny proceder jest trudny do uchwycenia i zwalczania. Środki przeciwdziałające nielegalnym rajdom m.in. w postaci grodzenia ścieżek przejazdów drewnem, nie zawsze są skuteczne – grodzenia są omijane i obok tworzone są nowe trasy. Samych crossowców ciężko jest złapać na gorącym uczynku. Dlatego kluczowa jest współpraca podmiotów nadzorujących i zarządzających tym terenem – Nadleśnictwo Ustroń, Komenda Policji w Cieszynie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Gmina Goleszów. Tylko wspólne i wzmożone działania mogą dać pożądany efektpodkreśla Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i  Regionalny Konserwator Przyrody.

Trasa przejazdu, widoczna erozja. Zadni gaj
Trasa przejazdu, widoczna erozja. Zadni Gaj

Zadni Gaj i Góra Tuł – obszary chronione

Rezerwat przyrody Zadni Gaj i użytek ekologiczny Góra Tuł położone są w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Beskid Śląski.

Rezerwat Zadni Gaj został utworzony w 1957 r. w celu ochrony stanowisk cisa pospolitego. Natomiast Tuł to niewysoki szczyt, sięgający 621 m n.p.m., będący przedłużeniem Pasma Czantorii. W 2007 r. w celu zachowania różnorodności biologicznej utworzono tu użytek ekologiczny chroniący łąki storczykowe.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024