Silesion.PL

serwis informacyjny

Rada Miasta Katowice przyjęła 15 grudnia budżet miasta na 2023 rok.

katowice Rynek Supersam

katowice Rynek Supersam

27 głosami za, przy jednym wstrzymującym się – Rada Miasta Katowice przyjęła 15 grudnia budżet miasta na 2023 rok. Z myślą o mieszkańcach, którzy chcą się zapoznać z syntezą tego dokumentu powstała kolejna edycja projektu pod tytułem „Budżet w pigułce”. To uproszczona informacja o finansach, przygotowana przez służby finansowe miasta w przystępnej formie grafik, dostępna na stronie katowice.eu. Za pomocą czytelnych wykresów 3D dowiemy się z jakich źródeł miasto pozyska dochody, a także na jakie cele te środki przeznaczy.

W przyszłym roku wydatki z budżetu miasta wyniosą ponad 3 mld 66 mln zł, a łączne dochody – ponad  2 mld 703 mln zł. Rok 2023 będzie trudnym rokiem – widać to w dokumentach finansowych. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem miasta – na utrzymanie placówek oświatowych, wypłatę świadczeń, utrzymanie przestrzeni publicznych i inne zadania bieżące – są wyższe od planowanych bieżących wpływów do budżetu. Oznacza to, że część wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach i tym samym trzeba szukać oszczędności.

– Dla nas, jako miasta, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia katowiczanom, dlatego z większości zadań nie rezygnujemy i będziemy je kontynuować, bo widzimy na przykładzie otwartego niedawno basenu Zadole i kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, jak ważne są one dla jakości życia naszych mieszkańców. Biorąc pod uwagę obecne realia, staramy się to uwzględnić w dokumentach budżetowych – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Chcącym dokładnie zapoznać się ze strukturą budżetu miasta na 2023 rok polecam lekturę „Budżetu w pigułce”. To publikacja, którą tworzymy z myślą o mieszkańcach. W sposób czytelny, za pomocą wykresów 3D, pokazujemy w niej na co dokładnie przeznaczane są pieniądze. Dowiemy się z niego przykładowo, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym roku ponad 892 mln zł (z czego subwencja oświatowa zabezpieczy 467 mln zł). Wsparcie mieszkańców poprzez pomoc społeczną, wpłatę świadczeń i pomoc dla rodzin (w tym zapewnienie opieki w żłobkach), pomoc dla osób z niepełnosprawnościami to kolejne 303 mln zł. Na działania związane z gospodarką komunalną i środowiskiem przewidziano prawie 317 mln zł – są to zadania z obszaru gospodarki odpadami, walki o czyste powietrze – w tym dofinansowania dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, czy też działania schroniska dla zwierząt. Istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią dotacje przekazywane dla różnych podmiotów, w tym szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury – łącznie 295 mln zł – wylicza prezydent.

Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu.

W „Budżecie w pigułce” znajdziemy również takie informacje jak to, w jaki sposób kształtują się wydatki na poszczególne dziedziny, ale i dzielnice. Wyróżniamy w nim takie składowe jak: edukacja; transport i usługi; kultura i sport; administracja publiczna; gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa; pomoc i polityka społeczna, pomoc prawna, wsparcie rodziny i osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne oraz obsługa długu publicznego. W dokumencie oczywiście znajdziemy także informacje w zakresie dochodów miasta, które wynikają między innymi z dotacji, subwencji, a także podatków. Znajdziemy tam także informacje o wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Rosnąca inflacja, zmiany podatkowe skutkują drastycznym spadkiem dochodów z podatków PIT i CIT, wzrost cen energii elektrycznej i ogrzewania – to sytuacja, z którą borykają się wszystkie miasta w Polsce – w tym także Katowice.

– Wydatki bieżące nie znajdują pokrycia w dochodach bieżących. W żadnym z dotychczasowych budżetów nie zakładano ujemnego wyniku operacyjnego. Planowany deficyt operacyjny  wynosi 35,4 mln zł. Decydujemy się jednak na kontynuację realizacji dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, ale też do tworzenia nowych miejsc pracy – zaznacza Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Wydatki majątkowe to łącznie 787 mln zł. Dzięki tym środkom planowana jest kontynuacja działań takich jak m.in. powstanie HUB-u Gamingowo-Technologicznego, budowa czterech parków, rewitalizacja Stargańca, budowa doliny 5 stawów w Szopienicach, nowe drogi rowerowe, rozbudowa układu drogowego w Strefie Kultury, a także wspieranie inwestycji w obszarze kultury, sportu, w tym budowa Domu Kultury na Osiedlu Witosa, Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024