Silesion.PL

serwis informacyjny

Przesunięcie terminu zakończenia budowy ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ronda Ziętka

Przebudowa przejscia podziemnego pod rondem fot. materialy prasowe

Przebudowa przejscia podziemnego pod rondem fot. materialy prasowe

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku. Przesunięcie terminu spowodowane jest wystąpieniem kolizji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego z nieprzewidzianymi do wycinki drzewami, a tym samym koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac. Ponadto od 23 czerwca do 3 lipca przejście pod rondem od stronu Koszutki zostanie tymczasowo udostępnione pieszym, w związku z odbywającym się w Katowicach World Urban Forum. W czasie trwania WUF11 wstrzymane zostaną przez Tauron dopuszczenia przepięć na sieciach elektroenergetycznych. Oba te fakty dodatkowo wymuszą wstrzymanie realizacji prac.

Dodatkowe zadania w ramach inwestycji

W wyniku realizacji tej inwestycji poprawi się płynność przejazdu rowerzystów przez rondo, a katowicka infrastruktura rowerowa powiększy się o kolejny odcinek. To zadanie wiąże się jednak z koniecznością wykonania szeregu prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej, której dokładne rozpoznanie było możliwe dopiero po wykonaniu wykopów. Dużym wyzwaniem jest także realizacja znacznego zakresu robót konstrukcyjnych na ograniczonym przestrzennie i gęsto zadrzewionym obszarze.

Inwestor, jak i jednostki miejskie od początku realizacji dążyły do zachowania w rejonie prowadzonej budowy istniejącego drzewostanu. Stąd też z 23 przeznaczonych do usunięcia drzew, które kolidowały z robotami, aż 16 zostało przesadzonych w inne lokalizacje na terenie dzielnicy. Ostatecznie usuniętych zostało jedynie 7 drzew, których kondycja i wiek nie pozwoliłyby na utrzymanie ich żywotności po przesadzeniu – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej, Katowickie Inwestycje S.A.

Tymczasowe przerwanie prac i otwarcie przejścia

W związku z odbywającym się Światowym Forum Miejskim (WUF11) od 23 czerwca do 3 lipca – prace budowlane w ramach tej inwestycji zostaną wstrzymane, a przejście pod rondem od strony Koszutki zostanie tymczasowo udostępnione pieszym. Umożliwi to sprawniejsze poruszania się w okolicy Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jednak ruch nie będzie odbywał się całą szerokością schodów, które pozostają w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie będzie posiadało udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i wózków dziecięcych. Winda nadal pozostanie wyłączona z użytkowania.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024