Silesion.PL

serwis informacyjny

Ponad tysiąc numerów PESEL wydano w Katowicach

Ponad tysiac numerow PESEL wydano w Katowicach

Ponad tysiac numerow PESEL wydano w Katowicach

Od 16 do 20 marca katowiccy urzędnicy wydali prawie 1100 numerów PESEL. Przeniesienie punktu przyjmowania wniosków do budynku Urzędu Stanu Cywilnego pozwoliło na utworzenie większej liczby stanowisk i usprawnienie procesu przyjmowania wniosków.

Przypomnijmy, że przez pierwsze dwa dni wnioski o nadanie numeru PESEL przyjmowane były w dwóch punktach – Biurze Obsługi Mieszkańców i przy ulicy Pocztowej 5. Od piątku 18 marca numery PESEL obywatelom Ukrainy są nadawane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Punkt otwarty był także w miniony weekend.  W ciągu soboty i niedzieli przyjętych zostało prawie 350 wniosków.

– Zmiana lokalizacji punktu to efekt naszych obserwacji. Tylko 16 marca złożonych zostało prawie 250 wniosków, podczas gdy punkt fotograficzny wykonał 625 zdjęć. Uznaliśmy, że proces przyjmowania wniosków stanowi tak zwane „wąskie gardło”. By uruchomić więcej stanowisk konieczna była zmiana lokalizacji – tłumaczy Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dziękuję wojewodzie śląskiemu za udostępnienie 10 dodatkowych stacji do rejestracji uchodźców. Dzięki tej współpracy proces będzie przebiegał jeszcze sprawniej, a dzięki temu cały czas w pełnym zakresie będziemy mogli obsługiwać naszych mieszkańców – dodaje prezydent.

Wojewoda śląski zobowiązał się także do wyznaczenia 10 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Od środy będą oni wspierali katowickich urzędników przy przyjmowaniu wniosków. Wśród darowanego sprzętu znalazło się pięć stacji mobilnych.

– Przypominamy, że przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL można jednocześnie założyć profil zaufany. Jest on potrzebny m.in. do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia 500 plus w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

W tej chwili wnioski przyjmowane są na 16 stanowiskach. Trwa uruchamianie kolejnych – docelowo będzie ich 20. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy urzędu. Jeśli jednak istnieje taka potrzeba godziny przyjmowania wniosków mogą zostać wydłużone – w tym możliwa jest także praca w weekendy. Tak działo się w pierwszych dniach przyjmowania wniosków.

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polki bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy. We wniosku trzeba podać takie dane jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada. Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

Obywatele Ukrainy zdjęcie mogą wykonać bezpłatnie w Punkcie Foto – przy Rynku 1 (budynek Urzędu Miasta), wejście od ul. 3 Maja w Katowicach oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 r. 2.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024