Silesion.PL

serwis informacyjny

Ponad 50 organizacji społecznych apeluje ws. naprawy Strefy Czystego Transportu w Krakowie

amp silesion

Kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz zdrowia i środowiska wystosowało dziś apel o naprawę uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu w mieście. Apel pojawił się w reakcji na procedowanie przez Radę Miasta Krakowa inicjatywy uchwałodawczej komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji SCT oraz niedawne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, unieważniające SCT. To kolejny dokument w tej sprawie – w ubiegłym tygodniu swój apel wystosowało środowisko lekarskie

Podpisani pod pismem apelują o przygotowanie nowej uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu w Krakowie, która będzie uwzględniać zastrzeżenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organizacje skupiające mieszkańców i ekspertów sprzeciwiają się postulatom komitetu uchwałodawczego “Kraków dla Kierowców”, żądającego likwidacji SCT. Przed środowymi obradami Rady Miasta wzywają radnych do odrzucenia projektu uchwały przeciw SCT. – Jednocześnie zaznaczamy, że jesteśmy otwarci na dialog w sprawie ewentualnych zmian w zakresie SCT pod warunkiem zapewnienia niezbędnej poprawy jakości powietrza w naszym mieście – można przeczytać w apelu.

Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego zwraca uwagę, że transport odgrywa znaczącą rolę w zanieczyszczeniu powietrza w mieście. “70-80% zanieczyszczenia krakowskiego powietrza dwutlenkiem azotu można przypisać spalinom samochodowym. To dane z Programu Ochrony Powietrza. Kraków ma najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia w całej Polsce. Normy Światowej Organizacji Zdrowia są przekroczone nawet czterokrotnie. Auta znacząco dokładają się też do zanieczyszczenia pyłem – przy ruchliwych ulicach nawet 45% pyłu pochodzi z ruchu samochodowego. To pokazuje, że bez ograniczenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez samochody, trudno będzie o dalsza poprawę jakości powietrza w mieście” – dodaje Dworakowska.

Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold przypomina, że w ubiegłym tygodniu WSA w Krakowie stwierdził nieważność uchwały ustanawiającej krakowską SCT. – “Stało się to jednak z powodu błędów natury formalnej, sąd nie zakwestionował zasadności utworzenia takiej strefy” – wskazuje Jakubowski.Wyjaśnia, że SCT w Krakowie musi powstać także ze względów formalnych. – “Nakazuje to Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, a opóźnienie w jego realizacji naraża miasto na sięgające pół miliona złotych kary. Konieczność utworzenia SCT, wobec stwierdzanych w Krakowie przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu, wynika też z prawa UE oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Ale przede wszystkim, potrzebujemy SCT, aby chronić zdrowie i życie krakowian przed tragicznymi skutkami oddychania powietrzem zanieczyszczonym spalinami.”

Aleksandra Piotrowska z Akcji Ratunkowej dla Krakowa mówi, że Strefa Czystego Transportu jest przede wszystkim dla dzieci takich jak jej syn chorujący na astmę oskrzelową. – “Jest szansą dla dzieci, których układy odpornościowe nie radzą sobie z ciągłym zanieczyszczeniem powietrza. Dla dzieci, które z powodu ciągłych nawracających infekcji muszą nadrabiać zaległości w szkole, które mierzą się ze skutkami ubocznymi sterydów, antybiotyków czy leków przeciwleukotrienowych – wylicza Piotrowska. Dodaje, że chciałaby, aby radni nie zapominali o głównym celu stworzenia SCT. – Tym celem nie jest odbieranie praw własności czy praw przemieszczania. Celem jest zapewnienie dzieciom takim jak mój, a są ich w Krakowie tysiące, prawa do życia i dorastania w czystym środowisku”.

Za lub przeciw przyjęciu uchwały sprzeciwiającej się funkcjonowaniu w Krakowie Strefy Czystego Transportu będą głosować już w najbliższą środę (17 stycznia 2024 r.) Radni i Radne Miasta Krakowa. Pozostaje mieć nadzieję, że podejmując decyzję wezmą pod uwagę argumenty medyczne, które uzasadniają potrzebę podejmowania działań zmierzających do redukcji emisji pochodzenia komunikacyjnego (w szczególności tlenków azotu).

W załączniku treść apelu. Pod apelem podpisały się następujące organizacje i inicjatywy:

1. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

2. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

3. Fundacja Kraków – Miasto Przyszłości

4. Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa

5. Fundacja Rodzic w Mieście

6. Fundacja Przestrzeń do Życia

7. Fundacja Pójdźmy w Las

8. Rodzice dla Klimatu

9. Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolski

10. Inicjatywa Tramwaj na Mistrzejowice

11. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków!

12. WWF Polska

13. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

14. Inicjatywa Pieszy Kraków

15. Strajk dla Ziemi – Earth Strike – Kraków

16. Fundacja Otwarty Plan

17. Fundacja Frank Bold

18. Wieloświaty

19. Magdalena Millert – Pieing

20. Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy

21. Inicjatywa Wspólny Las

22. Stowarzyszenie Instytut na rzecz Ekorozwoju

23. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

24. HEAL Polska

25. Clean Cities Campaign Polska

26. Europejskie Centrum Czystego Powietrza

27. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

28. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

29. Client Earth Polska Prawnicy dla Ziemi

30. Towarzystwo dla Natury i Człowieka

31. Warszawski Alarm Smogowy

32. Fundacja Czas Wolny

33. Stowarzyszenie Nasza Olszanica

34. Stowarzyszenie Funkcja Miasto

35. Fundacja Dzieci w Naturę

36. Grupa Tęczowa Bezprzemocowa

37. Stowarzyszenie Wspólne Podgórze

38. Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto

39. Inicjatywa Czyste Niebo nad Krakowem

40. Stowarzyszenie Wymiar Społeczny

41. Stowarzyszenie Klub Gaja

42. Greenpeace Polska

43. Inicjatywa Aktywni Mieszkańcy osiedla Centrum D

44. Inicjatywa Zielony Blok

45. Kongres Ruchów Miejskich

46. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

47. Akcja Demokracja

48. Koalicja Klimatyczna

49. Fundacja Climate Strategies Poland

50. Ekowyborca

51. Fundacja Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej

52. Fundacja Ilmarinen na rzecz rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego

53. Federacja Zielonych – Grupa Krakowska

54. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wspólna Ziemia

55. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Kraków

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024