Silesion.PL

serwis informacyjny

Polska droga do nowoczesności – zwyczajna czy wyjątkowa – wykład otwarty w ramach „Joseph Conrad Fellowship”

Polska droga do nowoczesnosci – zwyczajna czy wyjatkowa – wyklad otwarty w ramach Joseph Conrad Fellowship

Polska droga do nowoczesnosci – zwyczajna czy wyjatkowa – wyklad otwarty w ramach Joseph Conrad Fellowship

12 stycznia 2022 roku obędzie się drugi wykład otwarty w ramach programu stypendialnego Instytutu De Republica – „Joseph Conrad Fellowship”. Prelekcję poświęconą modelom polskiej nowoczesności wygłosi prof. Tomasz Kizwalter.

– Na czoło wysuwały się tu sprawa tożsamości zbiorowej i jej redefiniowania w obliczu społecznej demokratyzacji oraz kwestia agrarna, czyli ujawniająca się coraz wyraźniej konieczność przekształcenia stosunków społeczno-gospodarczych w rolnictwie. Te dwa wielkie zagadnienia usytuowały Polskę na europejskiej i światowej mapie procesów modernizacyjnych – twierdzi prof. Tomasz Kizwalter.

Już 12 stycznia 2022 roku o godzinie 18.00 będziemy się spierać o to, czy polski model nowoczesności jest wyjątkowy czy jednak zwyczajny. Prof. Tomasz Kizwalter, wybitny historyk i znawca XIX wieku, opowie o meandrach polskiej nowoczesności. O tym, gdzie należy szukać źródeł modernizacji, jakie modele myślenia o nowoczesnym świecie kształtowały naszą zbiorową świadomość i co zadecydowało o tym, że jesteśmy tacy, a nie inni. Po wykładzie nastąpi otwarta dyskusja z udziałem publiczności.

Spotkanie odbędzie się w „Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich (III p.), ul. Bracka 25 w Warszawie. Będzie także transmitowane na Facebooku Instytutu De Republica.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author