Silesion.PL

serwis informacyjny

Polisa dla rolników ochroną przed dotkliwymi skutkami zimy

Tuz ubezpieczenia

Tuz ubezpieczenia

Rolnicy zdają sobie sprawę, że jesienią jedną z najistotniejszych kwestii jest ubezpieczenie upraw ozimych. Zabezpiecza ono kompleksowo uprawę, najpierw na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków w okresie zimy, potem przed przymrozkami wiosennymi, a na końcu, między innymi od opadów gradu. Ważne jest też Agrocasco, czyli ubezpieczenie maszyn rolniczych czy ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. Na wybrane ubezpieczenia można otrzymać dopłatę z budżetu państwa.

Ochrona upraw

Korzystając z dotowanego ubezpieczenia upraw, rolnik płaci tylko część składki – a resztę (nawet do 65%) dopłaca budżet państwa. Każdego roku Rada Ministrów ustala wysokość dopłat, dlatego umowy o dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarczych podpisywane są do momentu wyczerpania limitu. W bieżącym roku limity niemal na pewno pozwolą na uzyskanie ochrony przez każdego zainteresowanego rolnika.

Zdecydowana większość rolników jesienią wybiera polisy obejmujące ochronę na wypadek ujemnych skutków przezimowania, przymrozków i gradu. Najpoważniejsze zagrożenie polega na tym, że na skutek warunków w okresie zimowym uprawa nie przezimuje i nie może w następnym roku dać zadowalającego plonu. Kiedy roślina przezimuje, to wciąż wiosną może dotknąć ją przymrozek wiosenny, który roślinę w bardziej już zaawansowanym momencie cyklu rozwojowego może uszkodzić. Ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne to dwa najpoważniejsze ryzyka i zagrożenia dla upraw. Ich występowanie może powodować szkody na bardzo dużym terenie w całym kraju.

Trzecim największym ryzykiem jest grad – choć występuje lokalnie to poprzez mechaniczne uszkodzenie części roślin wyrządza szkody – ryzyko to z roku na rok zyskuje na znaczeniu.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące uprawy należące do producenta rolnego zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, rośliny strączkowe. W sezonie jesiennym możliwe jest ubezpieczenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny. Aby skorzystać z ubezpieczenia i wypełnić tym samym obowiązek ustawowy, należy ubezpieczyć posiadane uprawy od przynajmniej jednego z następujących ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi czy piorun. W opcji dodatkowej ochronę można rozszerzyć też o ryzyko ognia. Klauzula ta nie jest jednak dotowana z budżetu państwa.

Zwierzęta gospodarskie

Jesienią równie ważne jest ubezpieczenie zwierząt. W ramach ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa, producent rolny może skorzystać z opcji ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu czy świń, znajdujących się w jego posiadaniu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwierzęta od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie następujących zdarzeń losowych – huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny.

Tutaj również ochronę można rozszerzyć o ryzyko ognia, jednak podobnie jak w przypadku upraw, klauzula nie jest dotowana z budżetu państwa.

Agrocasco

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Agrocasco mogą być maszyny rolnicze oraz sprzęt rolniczy wraz z wyposażeniem dodatkowym. Produkt dedykowany jest dla właścicieli takich maszyn, w tym np. rolników, firm komunalnych z branży leśnej, ogrodniczej czy dealerów.

Polisa obejmuje przede wszystkim ochronę:

dla szkód ogniowych na wypadek awarii z przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych w przypadku kradzieży dla szkód w ogumieniu dla ładunku w transporcie dla szkód w szybach

W niektórych wariantach oferowane jest także zapewnienie maszyny zastępczej w przypadku szkody, zwrot kosztów parkowania, holowania, transportu do serwisu, zniesienie udziałów własnych, ochrona w przypadku usługowego wykorzystania maszyn czy opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

Autorem artykułu jest Konstanty Potocki, Koordynator ds. Ubezpieczeń Rolnych w TUZ Ubezpieczenia.

***

TUZ Ubezpieczenia to nazwa marki należącej do polskiego TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które powstało w 2003 roku. Przez 19 lat działalności na rynku finansowym TUZ TUW stało się zakładem ubezpieczeń cieszącym się uznaniem i zaufaniem klientów. Towarzystwo działa w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych i corocznie uzyskuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku. TUZ Ubezpieczenia w 2022 roku został wyróżniony Godłem „TERAZ POLSKA”. Bezpieczny Dom to jedyne ubezpieczenie nagrodzone w XXXII Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024