Silesion.PL

serwis informacyjny

Od 21 stycznia 2022 roku zajęcia na Politechnice Śląskiej w trybie zdalnym

Nauka w trybie zdalnym

Nauka w trybie zdalnym

W związku ze wzrostem liczny zakażeń wirusem Sars-Cov-2 w regionie, w czasie od 21 stycznia 2022 r. od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 r. wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trybie kontaktowym nadal mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne. Badania konieczne w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych również mogą odbywać się w formule kontaktowej, na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w formie kontaktowej. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za zgodą rektora na wniosek prodziekana ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształcenia.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024