Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowoczesny, silny ORLEN to stabilne ceny paliw, gazu i energii

Grupa ORLEN sfinalizowała proces połączenia z PGNiG. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Grupa ORLEN, po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje.

– To historyczny moment. Podjęliśmy wyzwanie połączenia strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego spółek i doprowadziliśmy z sukcesem ten trudny i wymagający proces do końca. Działamy już jako jedna połączona Grupa ORLEN. Wspólnie budujemy przyszłość, której fundamentem będzie rozwój perspektywicznych obszarów działalności, zapewniających bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii dla Polaków. Równolegle rozpoczynamy integrację całej Grupy, gdyż naszą ambicją jest rozwój całego ORLENu w kierunku nowoczesnego koncernu, który będzie napędzał polską gospodarkę w trudnych czasach. Firma osiągająca ok. 400 miliardów złotych przychodów rocznie staje się również bardziej atrakcyjna dla partnerów handlowych, w tym producentów ropy i gazu, co już widzimy i wykorzystujemy w bieżącej działalności – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Potencjał i aktywa PGNiG znacząco wzmacniają Grupę ORLEN, co będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej. Tylko silny podmiot, mający zdywersyfikowane obszary działalności może skutecznie sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji energetycznej, a kluczem do sukcesu jest realizacja inwestycji, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki i wzmocnią nasze bezpieczeństwo energetyczne – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.Integracja firm służy osiągnięciu synergii, a przede wszystkim wzmocnieniu obszarów ich dotychczasowej działalności. Pracownicy PGNiG będą w pełni zaangażowani w proces budowy wartości nowej grupy kapitałowej. Swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z zakresu: poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej – dodaje.

Połączone firmy w optymalny sposób wykorzystają potencjał obecnych linii biznesowych, jak również wzmocnią strategiczne projekty rozwojowe. ORLEN zamierza mocno zaangażować się w rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, stając się jednym z wiodących producentów zielonej energii w Europie Środkowej. Poprzez te działania Grupa zwiększy niezależność od dostawców surowców energetycznych, co jest szczególnie istotne w obecnym kontekście rynkowym i międzynarodowym.

Fuzja umożliwi sprawniejsze osiągnięcie celów, jakie Grupa ORLEN postawiła w 2020 roku, wdrażając nową strategię rozwoju. Szczególnie istotnym aspektem jest zwiększenie szans na osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku – jako ambicji, która kształtuje strategiczne kierunki rozwoju. Finalizacja procesu połączenia umożliwi przyspieszenie rozpoczętych już inwestycji, w tym m.in. w budowę morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój projektów wodorowych – w tym zielonego wodoru, czy powstanie małych modułowych reaktorów jądrowych, redukujących emisje z dotychczasowych elektrociepłowni. Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną kompetencje i zasoby każdej ze spółek Grupy ORLEN.

Nowa Grupa ORLEN, dzięki przeprowadzonym fuzjom, dysponuje obecnie skalą działalności i stabilnością, które wzmocnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe. Dywersyfikacja działalności pozwoli na stabilizację przepływów finansowych, na czym skorzystają zarówno akcjonariusze, jak i klienci połączonych podmiotów. Stabilność zwiększa też możliwości pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach. Skala działalności Grupy wzmacnia także jej atrakcyjność z punktu widzenia partnerów biznesowych, często wiodących podmiotów w swoich branżach. To oznacza m.in. lepszą pozycję przetargową w budowaniu portfolio dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski.

Realizacja maksymalnych korzyści z połączenia wymaga kompleksowego podejścia – zintegrowanego programu transformacji Grupy ORLEN. Integracja PKN ORLEN z PGNiG, liderem z sektora naftowo- gazowego w Polsce wykracza poza typową realizację prostych projektów integracyjnych. Przed Grupą ORLEN otwierają się nowe możliwości wykorzystania aktywów oraz transformacji segmentów biznesowych. W tym kontekście szczególnie ważny jest segment poszukiwawczo-wydobywczy. Konsolidacja aktywów ORLEN, LOTOS i PGNiG, który będzie pełnił rolę lidera tego procesu poprawi efektywność operacyjną i umożliwi zwiększenie inwestycji oraz skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i Europie, jak i w innych perspektywicznych rejonach.

Powstanie jednego koncernu multienergetycznego oznacza także połączenie działalności detalicznych wszystkich łączących się spółek i możliwość przygotowania kompleksowej oferty produktowej dla milionów gospodarstw domowych w Polsce, obejmującej dostawy wszystkich nośników energii w stabilnych, konkurencyjnych cenach. Najważniejszym celem jest zwiększenie skali oraz jakości i efektywności w segmencie sprzedaży, jak również optymalizacji kosztów obsługi klienta.

Proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku prowadzony był w dialogu ze stroną społeczną i uwzględniał jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego w październiku br. pomiędzy PKN ORLEN, PGNiG i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom PGNiG zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

W wyniku połączenia PKN ORLEN i PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do blisko 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Będzie to zdecydowanie więcej niż w samym PKN ORLEN przed fuzją z Grupą LOTOS i PGNiG, kiedy udziały Skarbu Państwa wynosiły ok. 27,5 proc. Tym samym PKN ORLEN pozostaje spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i ocenianą przez prywatnych inwestorów, jednak w pełni zabezpieczoną i nadzorowaną przez Skarb Państwa.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024