Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowe badanie mPay i WealthSeed pokazuje wzrost zainteresowania inwestycjami

mpay

mpay

Polska platforma do inwestowania WealthSeed i aplikacja płatnicza mPay przeprowadziły wspólnie badanie konsumentów na temat inwestowania oszczędności. Wynika z niego, że zainteresowanie inwestycjami rośnie. Znacząca część użytkowników aplikacji mPay (35%) już inwestuje swoje środki. Co więcej, kolejne 25% ankietowanych planuje rozpocząć inwestowanie w najbliższym czasie, aby zabezpieczyć się przed inflacją. Większość osób jest gotowa inwestować przez aplikację, której ufa. Wśród osób posiadających wolne środki najczęstszą barierą do rozpoczęcia inwestowania jest brak wiedzy. Aż. 68% ankietowanych deklaruje chęć pozyskania lub uzupełnienia wiedzy w tej dziedzinie.

W czasie wysokiej inflacji środki przechowywane w gotówce lub na koncie bankowym tracą realną wartość – za tę samą kwotę można kupić mniej towarów i usług. Z kolei oprocentowanie lokat bankowych jest znacząco niższe od tempa wzrostu cen. Inwestowanie jest sposobem, który może pomóc chronić, a nawet pomnażać nasze oszczędności. Czy klienci o tym wiedzą? Czy w związku
z tym zmieniają sposób zarządzania finansami? Badanie WealthSeed i mPay sugeruje, że tak.

Inflacja zwiększa zainteresowanie inwestowaniem

Aż 35% ankietowanych użytkowników aplikacji mPay deklaruje, że już inwestuje swoje wolne środki. To znacznie więcej niż średnia krajowa oscylująca około jednej piątej1. Dwa najczęściej podawane powody inwestowania, często wybierane równocześnie, to chęć uzyskania większych zwrotów niż na koncie lub lokacie bankowej (53%) i zabezpieczenie przed inflacją (53%). Większość inwestujących (55%) wybiera inwestycje finansowe: akcje, ETFy, fundusze, ale aż blisko połowa (45%) inwestuje
w nieruchomości lub inne aktywa alternatywne (złoto, dzieła sztuki, krypto).

Kolejne 25% ankietowanych planuje rozpocząć inwestowanie w najbliższym czasie, aby zabezpieczyć się przed inflacją. Wśród osób, które nie planują inwestować 28% nie posiada wolnych środków,
a 18% woli trzyma

środki na kontach i lokatach, zapewne głównie obawiając się ryzyka.

Wykres 1: Czy inwestujesz lub planujesz inwestować?

Źródło: Ankieta 903 użytkowników mPay przeprowadzona we wrześniu 2022 roku.

Przeprowadzone badania potwierdzają znaczące i rosnące zainteresowanie inwestycjami wśród użytkowników aplikacji mPay. Dlatego postanowiliśmy uruchomić usługi inwestycyjne w naszej aplikacji. Jest to część szerszej strategii aplikacji mPay w ramach której będziemy poszerzali zakres usług finansowych i nie tylko dostępnych dla naszych klientów we współpracy z wiodącymi dostawcami w każdym obszarze, takimi jak WealthSeed w obszarze inwestycji” – tłumaczy Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay.

Jesteśmy gotowi inwestować przez aplikację, której ufamy

Aż 75% ankietowanych jest gotowa na inwestowanie bądź zarządzanie finansami przez aplikację mobilną, ale prawie połowa osób w tej grupie wskazała, że musi to być aplikacja, której mogą zaufać. Oczywiście, część ankietowanych w tej grupie już korzysta z aplikacji inwestycyjnych (14%) lub aplikacji bankowych i uważa korzystanie z aplikacji inwestycyjnych za następny naturalny krok. (14%).

Wykres 2: Czy jesteś zainteresowany inwestowaniem i zarządzaniem finansami przez aplikację?

Jeśli chodzi o kryteria wyboru oferty inwestycyjnej, znowu ankietowani najczęściej wskazywali bezpieczeństwo inwestycji (56.5%), a następnie zakres dostępnych produktów (35.8%) i cena (33.4%). Wśród kryteriów które zyskały ponad 30% wskazań znalazła się też pomoc w wyborze inwestycji
i doradztwo inwestycyjne (32.8%) oraz dobre kanały cyfrowe (31.8%).

Wykres 3: Jakie cechy oferty inwestycyjnej są dla Ciebie najważniejsze?

Oferta WealthSeed, aplikacji do inwestowania dostępnej teraz również z poziomu aplikacji mPay,
w pełni odpowiada na najważniejsze potrzeby użytkowników.

W WealthSeed klienci mają szeroki dostęp do globalnych inwestycji: światowe akcje, ETFy, produkty giełdowe na krypto, wszystko po wiodących cenach i dostępne przez nowoczesne kanały cyfrowe.
W zakresie bezpieczeństwa, Wealthseed jest w pełni licencjonowaną polską firmą inwestycyjną oraz, podobnie jak mPay, instytucją płatniczą. Środki klientów WealthSeed są przechowywane na koncie
w państwowym banku i objęte gwarancją skarbu państwa, a inwestycje przechowywane w imieniu klienta u renomowanych depozytariuszy.”
– tłumaczy Filip Lachowski, CEO WealthSeed.

Brakuje nam wiedzy inwestycyjnej, szukamy jej w Internecie

Drugim najczęstszym powodem, dla którego nie inwestujemy, po braku wolnych środków, jest brak wiedzy inwestycyjnej wskazywany przez 37.8% ankietowanych. Brak wiedzy był większą barierą dla rozpoczęcia inwestycji niż nawet obawa przed ryzykiem inwestycyjnym (34.6%). Dlatego nie dziwi, że aż 68% ankietowanych jest zainteresowanych pozyskaniem dodatkowej wiedzy inwestycyjnej,
z czego 30% deklaruje posiadanie tylko podstawowej wiedzy inwestycyjnej, a 38% brak nawet podstawowej wiedzy w tym obszarze.

Dla 73% ankietowanych głównym źródłem informacji o inwestowaniu jest Internet, a aż 44% uważa go za najważniejsze i najbardziej wiarygodne źródło wiedzy w tej dziedzinie. Jak powszechnie wiadomo, w sieci można znaleźć treści różnej jakości. Bardzo ważne jest, aby uczyć się
z wiarygodnych źródeł i od godnych zaufania ekspertów.

Wykres 4: Czy jesteś zainteresowany pozyskaniem dodatkowej wiedzy o tym jak inwestować?

W tym kontekście, WealthSeed i mPay postanowiły uruchomić program edukacyjny przygotowany przez ekspertów obu instytucji finansowych. Partnerzy w tym tygodniu uruchomili nowy serwis internetowy „Akademia Inwestowania” (www.akademia-inwestowania.pl), którego celem jest dostarczenie każdemu zainteresowanemu dodatkowej wiedzy, aby móc rozpocząć swoją przygodę
z inwestowaniem. Serwis już posiada serię artykułów dot. podstaw inwestowania i będzie stopniowo rozszerzany w oparciu o potrzeby i zainteresowania klientów.

Dzisiaj na pewno nie trzeba być ekspertem od ekonomii i rynków, aby zacząć inwestować. Dzięki innowacjom technologicznym i finansowym zakup zdywersyfikowanego globalnego portfela nigdy nie był prostszy. Natomiast w ramach misji WealthSeed, którą jest demokratyzacja inwestycji, oprócz dostarczania nowoczesnych narzędzi inwestycyjnych klientom indywidualnym chcemy również dostarczać wiedzę. Dlatego z wielką przyjemnością rozpoczynamy współpracę z mPay w ramach Akademii Inwestowania. To z pewnością wartościowa inicjatywa dla wszystkich.” – tłumaczy ekspert inwestycyjny i główny zarządzający inwestycjami w WealthSeed, dr. Jarosław Jamka.

1. Źródło danych o udziale Polaków, którzy inwestują:
https://pieniadze.rp.pl/budzet-rodzinny/art18890301-niewielu-polakow-inwestuje-swoje-pieniadze-wola-konsumowac

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024