Silesion.PL

serwis informacyjny

Na Politechnice Śląskiej uruchomiono Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

Otwarcie Laboratorium CEMIZ

Otwarcie Laboratorium CEMIZ

Politechnika Śląska uruchomiła Centrum Metod Izotopowych CEMIZ w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Śląskiej. Laboratorium będzie m.in. prowadzić badania nad zmianami klimatu w przeszłości, by przewidywać jego dalsze ewolucje w przyszłości. Projekt został częściowo sfinansowany z funduszy unijnych. 

Otwarcie CEMIZ jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Laboratorium jest wyposażone w urządzenia i aparaturę, które można uznać za najnowocześniejsze na świecie. Jego całkowita wartość wynosi 7 mln PLN. Zakres badań laboratorium wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ i politykę proekologiczną Unii Europejskiej.

– Jesteśmy przekonani, że uruchomiona w ramach projektu CEMIZ aparatura najwyższej światowej klasy pozwoli na dynamiczny rozwój współpracy Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas Politechniki Śląskiej z otoczeniem naukowym oraz społeczno-gospodarczym – powiedział prof. Adam Michczyński, dyrektor Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

To drugie tego typu laboratorium w Polsce. Zadaniem CEMIZ jest prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych. – Realizujemy badania pomiarowe dla potrzeb oznaczania zawartości bio‑substancji w paliwach dla energetyki opartej na surowcach odnawialnych, w artykułach spożywczych oraz innych produktach zawierających biokomponenty. Wykonujemy analizy dla datowania radiowęglowego, a także ochrony środowiska, badań geologicznych i hydrologicznych. Badania nad zmianami klimatu w przeszłości przeprowadza się między innymi po to, by prognozować i przewidywać jego dalsze ewolucje w przyszłości – powiedziała prof. Natalia Piotrowska, kierownik Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas.

Politechnika Śląska prowadzi działalność naukową i kształcenie w ramach 6 Priorytetowych Obszarów Badawczych i 12 dyscyplin naukowych. – Politechnika Śląska jest nastawiona na prowadzenie badań na bardzo wysokim poziomie, również do współpracy między jednostkami wewnątrz uczelni, do wymiany myśli, doświadczeń, ale i możliwości badawczych, także do służenia otoczeniu gospodarczemu. Laboratorium posłuży do badań nad komponentami, których obecnie mamy bardzo dużo i używane są powszechnie – mówi prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024