Silesion.PL

serwis informacyjny

MPGK Katowice współorganizowało Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej było w tym roku współorganizatorem Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej, które odbyło się 4 i 5 czerwca. Wydarzenie służy omówieniu wyzwań branży oraz wymiany doświadczeń.

Specjalistów branży przywitali wspólnie Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic oraz wiceprezes zarządu Wydawnictwa Abrys Sp. z o.o., Robert Rosa. Wprowadzili oni zgromadzonych w tematykę konferencji, a także wskazali wyzwania w branży, na które postarają się odpowiedzieć prelegenci.

Takie wydarzenia jak Forum Gospodarki Komunalnej są ważne dla działania branży, ponieważ pozwalają na spotkanie praktyków. Forum jest miejscem, gdzie możemy omówić wyzwania, którym spółki komunalne muszą na co dzień sprostać. Wśród nich są m.in. transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, tematy dotyczące specyfiki naszego regionu i jego możliwości w realizacji tych zobowiązań. Ważnym elementem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie wypracowanych ścieżek proceduralnych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa komunalnego – podkreśla prezes MPGK Katowice Andrzej Malara.

Inauguracji konferencji dokonał zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Augustyn, który przybliżył aktualne i przyszłe programy finansowania inwestycji w sektorze gospodarki odpadami i wodno-ściekowej. Natomiast Bogdan Pasko, główny specjalista w referacie ds. planowania w zakresie środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, omówił stan zaawansowania prac nad Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2028.

Jak zarządzać przedsiębiorstwem komunalnym

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Katowic Andrzeja Malary. Przedstawił on w formie case study sukcesy i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i instalacją komunalną.

Podczas wydarzenia poruszano także prawne aspekty działalności spółek komunalnych. Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy, Katarzyna Wolny-Tomczyk, starała się odpowiedzieć na pytanie, czy samorządy mogą wpłynąć na problem zagospodarowania odpadów. Przedstawiła też prawne aspekty drogi do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego. Z kolei radca prawny, Sławomir Podgórski przedstawił procedury administracyjne związane z lokalizacją instalacji w branży komunalnej.

W czasie wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył wyzwań, wymogów, ram prawnych i lokalnej rzeczywistości branży komunalnej. Podczas kolejnego omówiono szanse i bariery rozwojowe przedsiębiorstw komunalnych w regionie. Udział w nim wzięli m.in. dyrektor ds. wydawnictw ABRYS Tomasz Szymkowiak, prezes zarządu MPGK Katowice Andrzej Malara, dr Marek Mrówczyński z Instalmedia Tychy oraz prezes zarządu Sosnowickich Wodociągów i Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, Paweł Kopczyński.

Wizyta studyjna w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów z jedną z nielicznych takich instalacji w Polsce. Specjalna technologia wyeliminowała ewentualne uciążliwości zapachowe

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję odbyć wizytę studyjną w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK przy ul. Milowickiej. Na uwagę zasługuje znajdująca się tu jedna z nielicznych instalacji w Polsce, która umożliwiła pełną hermetyzację procesu biologicznego przetwarzania odpadów frakcji 0-80 mm wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. W większości zakładów w kraju faza dojrzewania stabilizatu jest prowadzona na otwartych placach. Dzięki przebudowie w katowickim MPGK od 2022 r. odbywa się ona w bioreaktorach z wieloetapowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego oraz odcieków. Dzięki temu wyeliminowane zostały ewentualne uciążliwości zapachowe. MPGK w Katowicach otworzyło także na zrekultywowanej kwaterze składowiska odpadów farmę fotowoltaiczną. Jej moc to 1,18 MW, co pokrywa 25% zapotrzebowania Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w energię elektryczną.

MPGK Katowice planuje także kolejne inwestycje. Najbliższą z nich będzie modernizacja sortowni odpadów zbieranych selektywnie, aby zwiększyć ilość tych trafiających do recyklingu. Działania te wpisują się w politykę ograniczania wykorzystania paliw kopalnych oraz gospodarki obiegu zamkniętego, co MPGK w Katowicach konsekwentnie wprowadza w swoich działaniach

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024