Silesion.PL

serwis informacyjny

Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Katowicach

W SP 10 modernizacje przejdzie basen Fot. D. Czapla

W SP 10 modernizacje przejdzie basen Fot. D. Czapla

W bieżącym roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach planowane są dwie inwestycje: modernizacja basenu oraz utworzenie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Zakończył się przetarg na remont niecki basenowej, do którego zgłosiły się trzy firmy. Umowę z wykonawcą podpisano w czwartek, 16 marca.

– Uczniowie szkoły będą mogli korzystać ze zmodernizowanego basenu, natomiast katowiczanie będą mogli aktywnie spędzać czas popołudniami i wieczorami. To ważne uzupełnienie oferty trzech basenów miejskich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa sportowej infrastruktury przyszkolnej oraz polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez stworzenie nowoczesnej placówki sportowo-edukacyjnej – dodaje.

Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie remontu basenu przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także remontu pomieszczeń technicznych i socjalnych. Prace obejmować będą wymianę warstw posadzki plaży basenowej, rozbiórkę okładzin ścian i dna niecki basenu, wymianę okładziny ścian wraz z malowaniem pomieszczenia basenu, remont instalacji elektrycznej oraz modernizację instalacji basenowej, modernizację niecki basenu oraz przebudowę schodów wejściowych do pomieszczenia basenu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy, z których każda zaoferowała ceny mieszczące się w założonym budżecie w wysokości 1,6 mln złotych. Wybrany wykonawca ma 16 tygodni, czyli prawie 4 miesiące, na przeprowadzenie prac.

To nie będzie jedyny projekt realizowany w tym roku w SP nr 10 – Kolejne z zadań zaplanowanych do realizacji polegać będzie na podniesieniu jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego – poprzez utworzenie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Zakres działań przewiduje wykonanie adaptacji pomieszczeń wraz z zakupem nowego wyposażenia. – Chcemy stworzyć przy szkole podstawowej miejsce, w którym najmłodsi, jak i ich rodziny, otrzymają pomoc. Integracja społeczności polsko-ukraińskiej jest dzisiaj faktem, a to miejsce ma wspierać wszystkich tych, dla których ta sytuacja jest trudna – mówi Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu. Na realizację tego projektu przewidziano kwotę w wysokości 1 mln zł. Środki zostały pozyskane dzięki współpracy z UNICEF.

Ponadto w ramach realizacji programu „Katowice – czyste powietrze wraz z OZE” przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku tej placówki w latach 2025-2026. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości ponad 7,5 mln zł.

Remonty w innych katowickich placówkach

W tym roku planowane są także remonty w innych placówkach edukacyjnych w Katowicach. Blisko 4 mln zł zostanie przeznaczone na adaptację pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Miejskim Przedszkolu nr 35 przy ul. Rybnickiej, będącym częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach. Środki na ten cel pochodzą z współpracy miasta z UNICEF-em, a umowa została zawarta 15 marca. Prace mają zakończyć się pod koniec trzeciego kwartału tego roku. W ramach inwestycji zostanie przeznaczona kwota ponad 1,5 mln zł na budowę nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Iłłakowiczówny, a 600 tys. zł zostanie wykorzystane na inwestycje związane z kuchnią w ZSP nr 9 przy ul. Sportowej. Planowane zadanie zostało zaplanowane na drugi kwartał bieżącego roku. W trzech placówkach, tj. VII LO przy ul. Panewnickiej, SP 10 przy ul. Sokolskiej i SP nr 62 przy ul. Ordona, przewidziano wykonanie adaptacji pomieszczeń wraz z zakupem nowego wyposażenia w celu utworzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w kwietniu. W SP nr 27 przy ul. Łętowskiego zostanie przeprowadzony remont sanitariatów za kwotę 300 tys. zł. 17 marca br. została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie dokumentacji projektowej, a zawarcie umowy odbędzie się 24 marca. Po wykonaniu dokumentacji, zostanie wszczęte postępowanie na realizację prac. W X LO przy ul. Miarki przeprowadzony zostanie remont ogrodzenia za kwotę 210 tys. zł.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024