Silesion.PL

serwis informacyjny

Loteria Świąteczna 2019 w Lotto

Zasady Świątecznej Loterii Lotto: Kup dowolny produkt za min. 6 zł i odbierz kupon z kodem promocyjnym. Wybierz Lotto lub Lotto Plus za min. 6 zł na jednym kuponie a dodatkowo otrzymasz szansę na jeden z MILIONA talonów uprawniających do odbioru zakładu Lotto. Loteria trwa od 26 listopada do 31 grudnia 2019 r.

10 zł dla nowych graczy na lotto z kodem: LOTERIA

Możesz także wziąć udział w loterii za pośrednictwem lotto pl. Dokonaj zakupu dowolnych produktów o wartości 6 zł w trakcie jednego logowania i zarejestruj się w dniu zakupu na www.lotteriaswiateczna.pl podając tożsamy adres e-mail. Kod promocyjny zostanie wydany na Twoje konto w ciągu 2 dni roboczych.

Organizator przewidział następujące nagrody:

  1. Nagroda I stopnia – 2 x samochód osobowy Toyota Yaris w wersji Active 5-drzwiowej, rok produkcji 2019 w kolorze Silver Diamond o wartości 56 500,00 zł oraz nagrody pieniężnej na zakup ubezpieczenia w wysokości 2 000,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 6 499,00 zł,
  2. Nagroda II stopnia – 20 x laptop ASUS ZenBook o wartości 3 999,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 444,00 zł,
  3. Nagroda III stopnia – 290 x karta prezentowa Media Expert o wartości 1000 zł,
  4. Nagroda IV stopnia – 200 x bon upominkowy YES o wartości 500,00 zł
  5. Nagroda V stopnia – 1 000 000 x talon uprawniający do wymiany na zakład gry Lotto o wartości 3 zł.

Jeśli wygrałeś talon wymień go na zakład Lotto do dnia 11 stycznia 2020 r.
Po tym terminie realizacja talonów będzie niemożliwa.

Czy sprawdzałeś nasze ekskluzywne kody promocyjne w zakładach bukmacherskich?

BukmacherKwota bonusuKod promocyjnyOkres ważności
⇒ Fortuna20 PLN bez wpłaty własnejlegalny120do 31.12.2019
⇒ STS29 PLN bez wpłaty własnejBETSTSdo 31.12.2019
⇒ Betclic500 PLN bez ryzykaLegalnyPLdo 31.12.2019
⇒ Totolotek20 PLN bez wpłaty własnejLB720do 31.12.2019
⇒ BETFANMegaPakiet Pudzianabrakdo 31.12.2019
⇒ LVBET20 PLN bez wpłaty własnejbrakdo 31.12.2019
⇒ eWinner170 PLN bez ryzykaLegWindo 31.12.2019

Zarejestruj swój kod promocyjny do dnia 2 stycznia 2020 r. na www.lotteriaswiateczna.pl i weź udział w losowaniach nagród. O wygranej zostaniesz poinformowany telefonicznie lub mailowo. Pamiętaj, aby dostarczyć do organizatora (pocztą, kurierem lub osobiście) właściwe oświadczenie wraz z kuponem promocyjnym w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej (decyduje data wpływu).

W przypadku nagród III i IV stopnia możesz również skorzystać z formularza elektronicznego. Wyślij oświadczenie wraz z załączonym skanem lub zdjęciem kuponu promocyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej (decyduje data wpływu)

Zachowaj zarejestrowane kupony promocyjne do dnia 27 lutego 2020 r! W przypadku nie wydania wszystkich nagród I, II i III stopnia przewidziane jest losowanie dodatkowe, które odbędzie się dnia 11 lutego 2020 r. Informacje o wygranej w losowaniu dodatkowym przekazywane są mailowo.

Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 26 listopada 2019 r. do wyczerpania puli kodów promocyjnych przewidzianych przez organizatora.

W jakim okresie trwa sprzedaż promocyjna?

Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 26 listopada 2019 r. do wyczerpania puli kodów przewidzianych przez organizatora, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

Kto jest organizatorem loterii?

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Kto może wziąć udział w loterii?

Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nabyły w okresie promocyjnym produkt promocyjny i otrzymały kupon promocyjny, oraz spełniły pozostałe wymagania opisane w regulaminie.

Kto nie może brać udziału w loterii?

W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu) spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownicy Totalizator Sportowy Sp. z o.o., współpracownicy Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (bez względu na formę współpracy), oraz kolektorzy a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

W jaki sposób można wziąć udział w „Lotterii Świątecznej”?

Uczestnik przystępuje do loterii poprzez:
a) dokonanie zakupu w kolekturze w okresie promocyjnym produktu promocyjnego lub produktu promocyjnego dodatkowego, w ramach jednej opłaconej transakcji o wartości minimum 6,00 zł i odebranie od kolektora kuponu promocyjnego/kuponu promocyjnego i talonu lub z terminala samoobsługowego kuponu promocyjnego,
b) dokonanie zakupu za pośrednictwem lotto.pl w okresie promocyjnym produktu promocyjnego o wartości minimum 6,00 zł w trakcie jednego zalogowania i założenie oraz aktywację konta na www.lotteriaswiateczna.pl (tego samego dnia, co został dokonany zakup) przy użyciu tożsamego adresu e-mail podawanego podczas zakładania konta na lotto.pl. Kod promocyjny zostanie wydany bezpośrednio na utworzone konto uczestnika na www.lotteriaswiateczna.pl w ciągu 2 dni roboczych od daty zakupu.
c) zarejestrowanie kodu promocyjnego na indywidualnym koncie uczestnika zakładanym na www.lotteriaswiateczna.pl

Co to jest produkt promocyjny i produkt promocyjny dodatkowy?

produkt promocyjny – dowolny produkt LOTTO o łącznej wartości min. 6 zł kupiony w ramach jednej transakcji w kolekturze lub na terminalu samoobsługowym oraz za pośrednictwem lotto.pl podczas jednego logowania. Dodatkowo każda założona na lotto.pl subskrypcja o wartości min. 6 zł również stanowi produkt promocyjny.
produkt promocyjny dodatkowy – gra liczbowa Lotto oraz Lotto Plus o wartości min. 6 zł na jednym kuponie zakupiona wyłącznie w kolekturze za pośrednictwem terminala.
Za dokonanie zakupu zgodnie z ww. warunkami, uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) kupon promocyjny lub kupon promocyjny i talon uprawniający do udziału w Loterii.
Jednorazowy (w ramach jednej opłaconej transakcji) zakup produktu promocyjnego lub produktu promocyjnego dodatkowego, uprawnia do otrzymania wyłącznie jednego kuponu promocyjnego, niezależnie od wartości transakcji.
Przy zamiarze dokonania transakcji będącej wielokrotnością 6,00 zł uczestnik powinien rozdzielić zakupy w taki sposób, aby powstały dwie (lub więcej) transakcje oddzielnie płatne, uprawniające do otrzymania dwóch (lub więcej) kuponów promocyjnych.

Otrzymałem kod promocyjny – co dalej powinienem zrobić?

Warunkiem wzięcia udziału w losowaniach nagród I, II, III i IV stopnia jest zarejestrowanie minimum jednego kodu promocyjnego na indywidualnym koncie uczestnika zakładanym na www.lotteriaswiateczna.pl (udział kodu w konkretnym losowaniu zależy od daty jego zarejestrowania). Jeden kod promocyjny może zostać zarejestrowany tylko jeden raz w trakcie trwania loterii. Każdy uczestnik może wziąć udział w loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełni warunki określone w regulaminie.

Dokonałem zakupu produktu promocyjnego w kolekturze i nie otrzymałem kuponu promocyjnego.

W przypadku nieotrzymania kuponu promocyjnego po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie uczestnik powinien zażądać jego wydania. Po opuszczeniu kolektury uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania kuponu promocyjnego.

Jakie nagrody są do wygrania w loterii?

Organizator przewidział następujące nagrody:
1) Nagroda I stopnia – 2 x samochód osobowy Toyota Yaris w wersji Active 5-drzwiowej, rok produkcji 2019 w kolorze Silver Diamond o wartości 56 500,00 zł oraz nagrody pieniężnej na zakup ubezpieczenia w wysokości 2 000,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 6 499,00 zł,
2) Nagroda II stopnia – 20 x laptop ASUS ZenBook o wartości 3 999,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 444,00 zł,
3) Nagroda III stopnia – 290 x karta prezentowa Media Expert o wartości 1000 zł,
4) Nagroda IV stopnia – 200 x bon upominkowy YES o wartości 500,00 zł
5) Nagroda V stopnia – 1 000 000 x talon uprawniający do wymiany na zakład gry Lotto o wartości 3 zł.

W jaki sposób mogę wygrać nagrody w loterii?

Biorąc udział w „Lotterii Świątecznej” poprzez:
1) zakup produktu promocyjnego lub produktu promocyjnego dodatkowego o wartości minimum 6 zł i odebranie kuponu promocyjnego lub kuponu promocyjnego i talonu
2) rejestrację kodu promocyjnego na indywidualnym koncie uczestnika zakładanym na stronie www.lotteriaswiateczna.pl

Jak odbywają się losowania?

Losowania nagród I, II, III oraz IV stopnia odbywają się według następującego schematu:
1) dla każdego prawidłowo zarejestrowanego kodu promocyjnego biorącego udział w danym losowaniu, przydzielany jest unikalny numer ID.
2) losowanie odbywa się poprzez wylosowanie zwycięskiego numeru ID.

W Loterii losowania odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) Dnia 9 grudnia 2019 r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane kody promocyjne w okresie od 26 listopada 2019 r. od godz. 06:30:00 do 4 grudnia 2019 r. do godz. 23:59:59. Losowane są nagrody II, III i IV stopnia w ilości 127 (sto dwadzieścia siedem) sz tuk w podziale:a) nagroda II stopnia, laptop ASUS – 5 (pięć) sztuk.
b) nagroda III stopnia, karta Media Expert – 72 (siedemdziesiąt dwa) zestawy.
c) nagroda IV stopnia, bon upominkowy Yes – 50 (pięćdziesiąt) sztuk.
2) Dnia 17 grudnia 2019 r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane kody promocyjne w okresie od 5 grudnia 2019 r. od godz. 00:00:00 do 13 grudnia 2019 r. do godz. 23:59:59. Losowane są nagrody II, III i IV stopnia w ilości 128 (sto dwadzieścia osiem) sztuk w podziale:a) nagroda II stopnia, laptop ASUS – 5 (pięć) sztuk.
b) nagroda III stopnia, karta Media Expert – 73 (siedemdziesiąt trzy) zestawy.
c) nagroda IV stopnia, bon upominkowy Yes – 50 (pięćdziesiąt) sztuk.
3) Dnia 30 grudnia 2019 r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane kody promocyjne w okresie od 14 grudnia 2019 r. od godz. 00:00:00 do 22 grudnia 2019 r. do godz. 23:59:59. Losowane są nagrody II, III i IV stopnia w ilości 127 (sto dwadzieścia siedem) sztuk w podziale:a) nagroda II stopnia, laptop ASUS – 5 (pięć) sztuk.
b) Nagroda III stopnia, karta Media Expert – 72 (siedemdziesiąt dwa) zestawy.
c) Nagroda IV stopnia, bon upominkowy Yes – 50 (pięćdziesiąt) sztuk.
4) Dnia 7 stycznia 2020 r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane kody promocyjne w okresie od 23 grudnia 2019 r. od godz. 00:00:00 do 02 stycznia 2020 r. do godz. 23:59:59. Losowane są nagrody II, III i IV stopnia w ilości 128 (sto dwadzieścia osiem) sztuk w podziale:a) nagroda II stopnia, laptop ASUS – 5 (pięć) sztuk.
b) Nagroda III stopnia, karta Media Expert – 73 (siedemdziesiąt trzy) zestawy.
c) Nagroda IV stopnia, bon upominkowy Yes – 50 (pięćdziesiąt) sztuk.
5) Dnia 17 grudnia 2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane Kody Promocyjne w okresie od 26 listopada 2019 r. od godz. 06:30:00 do 13 grudnia 2019 r. do godz. 23:59:59. Losowana jest 1 (jedna) nagroda I stopnia.
6) Dnia 7 stycznia 2020 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane Kody Promocyjne w okresie od 14 grudnia 2019 r. od godz. 00:00:00 do 02 stycznia 2020 r. do godz. 23:59:59. Losowana jest 1 (jedna) nagroda I stopnia.
7) Dnia 11 lutego 2020 r. odbywa się losowanie dodatkowe, podczas którego wśród wszystkich uczestników loterii, którzy posiadają konto z zarejestrowanym minimum jednym kodem promocyjnym losowane są wszystkie niewydane nagrody I, II i III stopnia. Liczba oraz rodzaj losowanych nagród są równe liczbie oraz rodzajowi nagród, które nie zostały wydane w Loterii. W przypadku wydania wszystkich nagród losowanie dodatkowe nie odbywa się. W losowaniu dodatkowym nie biorą udziału nagrody IV stopnia.

W ilu losowaniach weźmie udział zarejestrowany przeze mnie kod promocyjny?

Każdy zarejestrowany kod promocyjny weźmie udział w:a) jednym przyporządkowanym losowaniu nagród II, III, oraz IV stopnia. Przyporządkowanie do losowania zależne jest od daty zarejestrowania kodu promocyjnego;
b) jednym przyporządkowanym losowaniu nagrody I stopnia. Przyporządkowanie do losowanie zależne jest od daty zarejestrowania kodu promocyjnego;
c) losowaniu dodatkowym, które odbędzie się wyłącznie w przypadku niewydania wszystkich nagród I,II i III stopnia

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024