Silesion.PL

serwis informacyjny

Konto tymczasowe od dziś dostępne w Betclic

Betclic wprowadził nową funkcjonalność dla swoich użytkowników: konto tymczasowe, czyli szybką i uproszczoną rejestrację. Od dziś w zakładach bukmacherskich Betclic umożliwiono osobie zainteresowanej założenie jednego z dwóch rodzajów kont, Konta Tymczasowego lub Konta Stałego. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się z kodem Legalny500 i odbierz cash back do 500 PLN

Jakie są ograniczenia Konta Tymczasowego w Betclic?

Funkcjonalność Konta Tymczasowego obejmuje możliwość logowania się na Konto Tymczasowe, dokonywania wpłat w celu obstawiania zakładów, zawieranie i rozliczanie zakładów zawartych przez Użytkownika. Funkcjonalność Konta Tymczasowego ograniczona jest czasowo do 90 dni od momentu jego aktywacji. Maksymalna kwota zawartych zakładów w tym okresie nie może przekroczyć 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wypłata jakichkolwiek środków zgromadzonych na Koncie Tymczasowym (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych) jest możliwa wyłącznie po zmianie statusu Konta Tymczasowego na Konto Stałe.

Jakie dane musze podać przy rejestracji Konta Tymczasowego w Betclic?

W celu zarejestrowania Konta Tymczasowego, osoba zainteresowana musi wypełnić internetowy formularz wniosku, dostępny na Stronie Internetowej, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer PESEL, dane adresowe, numer telefonu, nazwa użytkownika, hasło i pytanie zabezpieczające.

Czy muszę mieć 18 lat aby założyć Tymczasowe Konto?

Przed aktywacją Konta Tymczasowego, Betclic weryfikuje, na podstawie danych osobowych wymaganych zgodnie z punktem 4.3. powyżej, czy osoba zainteresowana ukończyła 18 rok życia. Aktywacja Konta Tymczasowego jest dowodem pozytywnej weryfikacji Użytkownika.

Czy Tymczasowe Konto w Betclic jest bezterminowe?

Konto Tymczasowe może być używane przez Użytkownika tylko przez 90 dni od momentu aktywacji przez BEM, po tym okresie Konto Tymczasowe zostaje zawieszone, a funkcjonalność Konta Tymczasowego ogranicza się wyłącznie do możliwości logowania się przez Użytkownika na Konto Tymczasowe i uzupełnienia dodatkowych danych niezbędnych do zmiany Konta Tymczasowego na Konto Stałe

Kiedy mogę zmienić Konto Tymczasowe na Stałe w Betclic?

Użytkownik Konta Tymczasowego może w dowolnym momencie dokonać zmiany Konta Tymczasowego na Konto Stałe, podając dodatkowe dane, obejmujące: skan lub fotokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer Rachunku bankowego. Skan lub fotokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamości należy udostępnić zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie Internetowej.

Czy zmiana konta Tymczasowego na Stałe będzie ponownie weryfikowane?

Przed dokonaniem aktywacji Konta Stałego, Betclic weryfikuje zgodność wszystkich podanych w internetowym formularzu wniosku danych osobowych z danymi z udostępnionego skanu lub fotokopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Aktywacja Konta Stałego jest dowodem pozytywnej weryfikacji Użytkownika.

Czy mogę wybrać dowolną nazwę użytkownika?

Wybrana nazwa użytkownika nie może być obsceniczna, nie może zawierać gróźb ani mieć charakteru zastraszającego lub wydźwięku rasistowskiego, a także nie może być obraźliwa, uwłaczająca bądź szkalująca, ani naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez Betclic, że wybrana nazwa użytkownika nie spełnia powyższych wymagań, Betclic może odmówić rejestracji Konta Tymczasowego lub w przypadku, gdy Konto zostało już zarejestrowane, zablokować Konto, wstrzymać wypłaty i dokonać zmiany nazwy użytkownika po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na nowe brzmienie nazwy użytkownika. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zmianę nazwy użytkownika lub nieudzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie, BEM jest uprawniony do zamknięcia Konta.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024