Silesion.PL

serwis informacyjny

Konsultacje wśród mieszkańców os. Witosa i Dąbrówki Małej w Katowicach

Dąbrówka Mała w Katowicach - zakres Fot. UMK

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie modernizacji placu św. Herberta oraz Parku w Dąbrówce wraz z Placem Żołnierzy Września. 27 marca prezydent Katowic uruchomił dwa procesy konsultacyjne dotyczące modernizacji wspomnianych przestrzeni publicznych na terenie Osiedla Witosa oraz Dąbrówki Małej.

– Rewitalizując Dolinę 5 Stawów czy park powstający w rejonie ulicy Leopolda pytaliśmy mieszkańców jakie mają oczekiwania w stosunku do tej przestrzeni. Na podstawie zebranego materiału zostały przygotowane wytyczne, które stanowiły podstawę do zlecenia koncepcji przyszłego zagospodarowania terenu. Takie działania gwarantują, że inwestycja będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności. Dlatego od 11 kwietnia mieszkańcy będą mogli wypełniać ankiety dotyczące metamorfozy placu św. Herberta oraz Parku w Dąbrówce wraz z Placem Żołnierzy Września – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W przypadku Dąbrówki Małej mowa o modernizacji obszaru znajdującego się w obrębie ulic gen. Hallera, Milowickiej, Pod Młynem i Strzelców Bytomskich, czyli Parku w Dąbrówce, przy uwzględnieniu Placu Żołnierzy Września oraz terenu przy ul. Milowickiej, który jest zarządzany przez MOSiR Katowice i pełni funkcje rekreacyjne. W odniesieniu do Osiedla Witosa skonsultowana zostanie koncepcja remontu placu św. Herberta, który jest ważną przestrzenią publiczną, umiejscowioną w centralnej części dzielnicy.  

Chociaż konsultacje zostały uruchomione odrębnymi zarządzeniami, to scenariusze działań w obu przypadkach są tożsame.

Plac Herberta na os.Witosa w Katowicach – zakres Fot. UMK

W ramach konsultacji mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w badaniu diagnostycznym oraz uczestniczyć w dwóch spotkaniach – pierwsze będzie miało charakter warsztatowy, drugie odbywać się będzie w formule otwartego spotkania podsumowującego, podczas którego projektant przedstawi wizję nowego zagospodarowania terenu, wypracowaną przy udziale mieszkańców uczestniczących
w konsultacjach.

Od 11 do 28 kwietnia wypełniać będzie można ankiety diagnostyczne. Wzór formularza dostępny będzie zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej. Ten drugi będzie można złożyć w dzielnicowych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (przy ul. Strzelców Bytomskich 21 B oraz ul. Witosa 18B).

Następnie, na przełomie maja i czerwca br., po opracowaniu wyników ankiety, na terenie obu dzielnic zostaną zorganizowane spotkania warsztatowe, w trakcie których mieszkańcy zapoznają się z wynikami badania. Będzie to okazja do dyskusji na temat kierunków zagospodarowania.

Ostatnim etapem konsultacji będą spotkania podsumowujące, w obu uczestniczyć będzie projektant, a jego zadaniem będzie przedstawienie opracowanych koncepcji celem zaopiniowania przez mieszkańców.

O terminie i miejscu spotkań Urząd Miasta Katowice będzie informować z wyprzedzeniem. Informacje o procedurach konsultacyjnych dostępne są na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Tu znajdują się informacje dotyczące procesu konsultacyjnego w Dąbrówce Małej. Natomiast tu jeśli chodzi o Osiedle Witosa.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024