Silesion.PL

serwis informacyjny

Koncepcja “zielonego” osiedla ATAL na Targowej w Chorzowie

Wizualizacja zielonego osiedla ATAL na Targowej w Chorzowie

Wizualizacja zielonego osiedla ATAL na Targowej w Chorzowie

ATAL, ogólnopolski deweloper, od trzydziestu lat prowadzący inwestycje mieszkaniowe także na Górnym Śląsku, opracował koncepcję „zielonego” osiedla, którego budowę planuje przy ulicy Targowej w Chorzowie. Powstanie inwestycji, wraz z nowoczesną szkołą podstawową, jest szansą na rewitalizację terenu po byłym Ośrodku Postępu Technicznego i nadanie mu nowej funkcji, z poszanowaniem istniejącej substancji przyrodniczej. Z założeniami inwestycji, a także argumentami za jej realizacją, można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej pod adresem ataltargowa.pl.

Inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole.

Zaprezentowany plan zakłada również powstanie nowoczesnej publicznej szkoły podstawowej, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Aby realizacja tej części inwestycji była możliwa, ATAL podpisał porozumienie z prezydentem Chorzowa, który uzyskał mandat radnych do tej czynności w jednogłośnym głosowaniu przedmiotowej uchwały. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne.

Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem. W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują jasne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Szkoła – Wizualizacja “zielonego” osiedla ATAL na Targowej w Chorzowie

Jednakże priorytetem dla architektów i dewelopera było nadanie zabudowie takich cech, dzięki którym harmonijnie wkomponuje się ona w parkowe otoczenie. Plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43% powierzchni. Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64%. Będzie to możliwe dzięki zaplanowaniu licznych stref zieleni, także w zdegradowanych miejscach, jak np. w miejscu dawnego budynku skateparku, a także posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.

Naszą intencją jest stworzenie na tym terenie nowoczesnego, przyjaznego środowisku
i ludziom osiedla, które będzie dobrym miejscem do życia. Rozwiązania, które zamierzamy wdrożyć, mają zapewnić przyszłym mieszkańcom jak największy komfort, a także sprzyjać oszczędzaniu zasobów naturalnych oraz mobilności transportowej. To m.in. technologie wykorzystujące energię słoneczną i wodę deszczową, czy też umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych. Osiedle będzie łączyć się z siecią miejskich dróg rowerowych
– mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Wizualizacja “zielonego” osiedla ATAL na Targowej w Chorzowie 2

Aby przybliżyć śląskiej społeczności założenia projektu i perspektywy jego realizacji, deweloper uruchomił dedykowaną stronę internetową pod adresem ataltargowa.pl. Można na niej zapoznać się ze szczegółami koncepcji, zobaczyć wizualizacje, a także wziąć udział w ankiecie dotyczącej inwestycji.
Pytania kwestionariusza dotyczą między innymi rozwiązań funkcjonalnych i ogólnej dostępności infrastruktury osiedlowej dla mieszkańców czy też osób spoza tego terenu.

Jesteśmy otwarci na dialog społeczny i chętnie poznamy preferencje oraz zdanie mieszkańców na temat osiedla. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań poprzez formularz. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zapytania będziemy publikować. Widzimy także potrzebę odniesienia się do wielu nieprawdziwych opinii i wyobrażeń o naszych planach. Na stronie poświęconej inwestycji konfrontujemy je z faktami – komentuje Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Komentuje Mateusz Bromboszcz, wiceprezes zarządu ATAL

Cztery lata temu, w przejrzystej procedurze przetargowej, ATAL nabył prawo użytkowania wieczystego terenu przy ul. Targowej w Chorzowie. W momencie zakupu nieruchomości była ona w bardzo złym stanie. Na jej terenie znajdowały się ruiny, pozostałości po wyburzeniach, zniszczone budynki i budowle, niezabezpieczone sieci itp. Spółka zrealizowała na nabytej nieruchomości szereg inwestycji, obejmujących m.in. badania gruntowe, prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i porządkowe, uzbrojenie terenu, a także wzniesienie dwóch budynków usługowych.

Jesteśmy przekonani, że przeznaczenie, wynikające z aktualnie obowiązującego miejscowego planu, straciło na aktualności dla nieruchomości będącej we władaniu Spółki. Korzystając ze specustawy mieszkaniowej chcemy zdefiniować to miejsce na nowo, nadając mu nowe funkcje i oddając je człowiekowi oraz przyrodzie. Na działaniu w takim trybie dodatkowe korzyści, wynikające z ustaleń z inwestorem, odnieść może także miasto. Mowa tu o budowie nowoczesnej szkoły przez i na koszt dewelopera. Takich korzyści w zwykłej procedurze planistycznej próżno szukać.

ATAL (www.atal.pl) to deweloper z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. Od początku swojej działalności jest związany z Górnym Śląskiem, a siedziba zarządu Spółki znajduje się w Katowicach.

ATAL znacząco współtworzy regionalny rynek nieruchomości i jest znany z wielu prestiżowych realizacji. Są wśród nich m.in. kompleks mieszkaniowy ATAL Francuska Park, wieże Sokolska 30 Towers oraz powstające drapacze chmur w ramach projektów Sky+ oraz ATAL Olimpijska, który będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na południu Polski. Z kolei w Chorzowie przy ul. Skargi ATAL buduje kameralne osiedle Panorama Reden. Na portfolio wszystkich prowadzonych lub zakończonych inwestycji firmy ATAL w regionie składa się około 4 000 nowych mieszkań.

Oprócz górnośląskich, w aktualnej ofercie ATAL znajdują się ponadto inwestycje deweloperskie realizowane w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu. Wynikami sprzedaży spółka zapewnia sobie czołową pozycję wśród największych przedsiębiorstw w branży. ATAL jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst, a od 2015 roku akcje ATAL notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

informacja prasowa

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

2 thoughts on “Koncepcja “zielonego” osiedla ATAL na Targowej w Chorzowie

  1. Materiał powinien być oznaczony jako tekst sponsorowany, gdyż przedstawia rozpatrywany problem wyłącznie z perspektywy dewelopera.

  2. bardzo ciekawa koncepcja, będę śledził tą inwestycję bo naprawdę jest to jakaś innowacja, nie spotkałem się z takimi rozwiązaniami na Śląsku

Comments are closed.

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024