Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice z kampanią #DoZobaczenia: promocja bezpieczeństwa na drogach za pomocą odblasków

Prezydent wręczał odblaski przechodniom na katowickim Rynku fot. Dariusz Czapla

W Katowicach rusza kampania o nazwie #DoZobaczenia, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach dla pieszych i rowerzystów. W ramach tej inicjatywy miasto zainwestowało w doświetlenie przejść dla pieszych oraz dostarczy odblaskowe gadżety dla mieszkańców. Akcja ta ma na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat konieczności noszenia odblasków i przyczynienia się do ograniczenia liczby wypadków.

Odblaski jako Klucz do Bezpieczeństwa

Kampania #DoZobaczenia, zainicjowana przez miasto Katowice, ma na celu promowanie noszenia odblasków wśród pieszych i rowerzystów. Odblaski są prostym i bardzo skutecznym środkiem zwiększającym widoczność na drodze, co wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla znaczenie odblasków w zachowaniu bezpieczeństwa na drogach i apeluje do kierowców o zwiększoną ostrożność w okresie jesienno-zimowym.

– Noszenie odblasków to najprostsza i niezwykle skuteczna metoda, aby zadbać o bezpieczeństwo na drodze zarówno pieszych jak i rowerzystów. Dajmy kierowcom szansę na zareagowanie i nośmy odblaski. Statystyki mówią same za siebie: większa widoczność na drodze znacząco zmniejsza ryzyko wypadków. Stąd pomysł na akcję „Do zobaczenia”, w ramach której wyposażymy w odblaski dzieci, ich rodziców oraz seniorów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Natomiast do kierowców apeluję, by w okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności, ściągnęli nogę z gazu i zachowali szczególną ostrożności – dodaje prezydent.

Statystyki potwierdzają skuteczność odblasków w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Zwiększona widoczność na drodze znacząco zmniejsza ryzyko wypadków. Dlatego inicjatywa “Do zobaczenia” zakłada wyposażenie dzieci, ich rodziców oraz seniorów w odblaskowe gadżety.

Edukacja i Dystrybucja Gadżetów

W ramach kampanii odblaskowe gadżety zostaną przekazane do przedszkoli i szkół podstawowych. Materiały edukacyjne na temat konieczności korzystania z odblasków będą również rozpowszechniane w placówkach szkolnych. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości wśród uczestników ruchu drogowego i przypomnienie o znaczeniu odblasków dla bezpieczeństwa.

– Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie od środka transportu, powinni być odpowiedzialni i przestrzegać przepisów drogowych. Akcja „Do zobaczenia” to wspólny wysiłek społeczeństwa mający na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Jej sukces zależy od zaangażowania każdego z nas. Dbajmy o siebie i innych uczestników ruchu drogowego, nosząc odblaski, przestrzegając zasad na drogach i będąc ostrożnym – mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach, Piotr Piętak.

Miasto Katowice przywiązuje dużą wagę do zapewnienia odblasków swoim najmłodszym mieszkańcom. Dzieci otrzymają kamizelki i szelki odblaskowe, co ma sprawić, że nawet poza placówką przedszkolną będą odpowiednio zabezpieczone. Oprócz kamizelek i szelek odblaskowych, rozdawane będą także opaski na rękę, odblaski rowerowe oraz magnesy. Wartość tego programu wynosi niespełna 0,5 miliona złotych.

Wprowadzenie Doświetlenia Przejść

Oprócz kampanii związanej z odblaskami, miasto Katowice inwestuje również w doświetlenie przejść dla pieszych. W pierwszej połowie roku zainstalowano oświetlenie na 31 przejściach, a do końca roku planowanych jest łącznie 64. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, piesi poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym zobowiązani są używać odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

– Montaż oświetlenia poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co bezsprzecznie wpływa na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Działania dotyczące zaplanowanego na ten rok doświetlenia 64 przejść są już na ukończeniu. To jest o tyle ważne, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa również pieszemu wkraczającemu na przejście dla pieszych – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Dzięki montażowi oświetlenia i rozpowszechnianiu odblasków miasto Katowice dąży do zwiększenia widoczności pieszych i rowerzystów na drogach, co przyczynia się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa. Akcja #DoZobaczenia to wspólny wysiłek społeczeństwa, władz miasta i służb porządkowych, mający na celu promowanie bezpieczeństwa na polskich drogach i minimalizację ryzyka wypadków.

Dla kierowców, apel jest jednoznaczny: zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, zachowujmy szczególną ostrożność i zwracajmy uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy korzystają z odblasków, aby być widocznymi na drodze. Noszenie odblasków to prosta czynność, która może uratować życie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023