Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice: walka z rdestowcem w Lasach Murckowskich

Usuwanie rdestowca przy DK86

Usuwanie rdestowca przy DK86

Przyrodnicy z katowickiego RDOŚ we współpracy z Nadleśnictwem Katowice przeprowadzili zabieg usuwania rdestowca przy rezerwacie przyrody Las Murckowski. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO), do których zalicza się ta roślina, jest jednym z najistotniejszych, bieżących wyzwań stojących przed organami ochrony przyrody.

Usuwania rdestowca z Lasu Murckowskiego

Rdestowiec to inwazyjny gatunek obcy stanowiący poważne zagrożenie przyrodnicze dla rodzimej flory. Jego sąsiedztwo lub występowanie na terenie obszarów chronionych jest szczególnie niekorzystne dla środowiska. Z uwagi na to pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Nadleśnictwa Katowice przeprowadzili zabieg usuwania rośliny na dobrze nasłonecznionych fragmentach gruntów od strony drogi krajowej nr 86, przy granicy rezerwatu.

Pozostawienie rdestowca w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, powodujące rozrastanie się jego kłączy i kwitnienie. Tym samym nie daje perspektywy całkowitej eliminacji tego inwazyjnego gatunku również z terenu rezerwatu. Aby uzyskać satysfakcjonujące efekty działań ochronnych, trzeba realizować je kompleksowo, usuwając rdestowca również poza granicami rezerwatu, w jego ścisłym sąsiedztwiepodkreśla Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Podobne zabiegi prowadzone są systematycznie od 2018 r., polegają na dwukrotnym wykaszaniu lub wyrywaniu rośliny na terenie rezerwatu w sezonie wegetacyjnym. Działania ochronne skutecznie wstrzymują wzrost populacji rdestowca na terenie rezerwatu Las Murckowski i w wielu miejscach zaobserwowano wzrost gatunków rodzimych, głównie klonu. Daje to szanse na zacienienie siedliska i stopniowe ograniczenie rozwoju tego niepożądanego gatunku.

Rdestowiec ostrokończysty
Rdestowiec ostrokończysty

Rdestowiec – gatunek inwazyjny

Rdestowiec to roślina, która osiąga duże rozmiary, rozmnaża się wegetatywnie i stanowi konkurencję dla innych gatunków, zabierając im miejsce oraz światło. Ponadto roślina ta wpływa na zmianę właściwości fizyko-chemicznych gleby i przyczynia się do zmniejszenia bioróżnorodności fauny.

– Zwalczanie rdestowców to niełatwy proces. Rosną one bardzo szybko, a z uwagi na to, że rozmnażają się przez kłącza ukryte w ziemi, pojedyncze zabiegi ich usuwania nie dają pożądanych efektów. Tam, gdzie pojawia się rdestowiec, szybko przestaje rosnąć cokolwiek innego. Dlatego zabiegi usuwania tej rośliny prowadzone są konsekwentnie również w innych śląskich rezerwatach przyrody np. w rezerwacie Segiet i Las Dąbrowa mówi Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

W Polsce najbardziej rozpowszechniony jest obecnie rdestowiec japoński (znany również jako ostrokończysty), o charakterystycznych, dużych liściach. Pozostałe, również niebezpieczne, pojawiające się w naszym kraju gatunki to rdestowiec sachaliński oraz forma pośrednia obu – rdestowiec pośredni, zwany również czeskim.

Warto pamiętać, że wprowadzenie do środowiska inwazyjnych gatunków obcych (IGO) jest zabronione i może wiązać się z dotkliwymi karami, a na jego import, hodowlę, rozmnażanie i sprzedaż konieczna jest zgoda Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Raz wprowadzony do środowiska gatunek, bardzo trudno usunąć. I odwrotnie, gatunek raz wyparty przez gatunki inwazyjne, bardzo trudno przywrócić.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024