Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice nagrodziły społeczników

Prezydenta Katowic wreczyl nagrody i wyroznienia za dzialalnosc spoleczna oraz charytatywna Fot. UMK K. Kalkowski

Prezydenta Katowic wreczyl nagrody i wyroznienia za dzialalnosc spoleczna oraz charytatywna Fot. UMK K. Kalkowski

  • 23 lutego odbyło się coroczne spotkanie prezydenta Katowic z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  • Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Marian Stolecki.
  • Prezydent wręczył również nagrody za działalność społeczną i działalność charytatywną oraz nagrody w konkursie „Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna”.
  • ·W 2022 r. Katowice przeznaczyły na współpracę z podmiotami „III sektora” blisko 52 mln zł.

Stało się już tradycją, że podczas corocznych spotkań prezydenta Katowic z przedstawicielami organizacji pozarządowych wręczane są nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną oraz charytatywną. Nagrodę im. Józefa Kocurka za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności, otrzymał w tym roku Marian Stolecki. www.silesion.pl

Premierę miał również filmowy skrót przedstawiający różnorodne działania i wydarzenia zrealizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców oraz miasta Katowice w 2022 roku. Można go obejrzeć tutaj:

– NGOsy są siłą napędową Katowic, realizując m.in. wartościowe projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe, których adresatem są seniorzy, młodzież czy rodziny z dziećmi. W ubiegłym, trudnym dla tego sektora roku, przeznaczyliśmy na działania NGO prawie 52 mln zł. Tradycyjnie spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by podsumować rok, ale i wyróżnić tych najaktywniejszych. Już po raz jedenasty wręczamy Nagrodę im. Józefa Kocurka, która w tym roku trafiła do Pana Mariana Stoleckiego – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pan Marian jest osobą niezwykle charyzmatyczną i empatyczną, która od kilkudziesięciu już lat z ogromnym zaangażowaniem pomaga mieszkańcom Katowic zmagającym się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia. Jego działania nakierowane są również na integrację społeczności lokalnej, szczególnie osób w wieku senioralnym, czego przykładem jest realizacja w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projektu Centrum Społecznościowe SZOPKI – II. Za lata tej ciężkiej pracy na rzecz drugiego człowieka, ale również Katowic, w imieniu miasta, bardzo Panu dziękuję – podsumował prezydent.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, w którym Marian Stolecki działa już ponad 30 lat włączyło się również w działania nakierowane na pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez uruchomienie Punktu Integracyjno-Adaptacyjnego, w ramach którego prowadzone były wszechstronne działania na rzecz nie tylko integracji uchodźców, ale również pomocy w adaptacji do nowych warunków.

Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka, Marian Stolecki jest członkiem Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka” od 1991 roku. Od 1996 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa do spraw organizacyjnych. Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Miasta Katowice prowadzi „Telefon Zaufania” dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. Jest koordynatorem „Telefonu Zaufania” grupy LGBTQ oraz grupy integracyjnej dla uchodźców z Ukrainy. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

– Znalezienie się w grupie nominowanych to ogromna przyjemność, a w tak dostojnym gronie osób nagrodzonych to prawdziwy zaszczyt. Można powiedzieć, że historia zatacza koło, bo tak się składa, że miałem przyjemność wielokrotnie spotykać się z Józefem Kocurkiem, gdyż byliśmy sąsiadami – mówił tuż po odebraniu nagrody Marian Stolecki, Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka. – Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie wszystkich osób pracujących na rzecz stowarzyszenia, ale też wszystkich osób pomagających w ogóle. Mnie przypadła rola kapitana czy też sternika. Jestem bardzo dumny – dodał.

Nagrody za działalność społeczną i charytatywną

Oprócz wyłonienia zwycięzcy, jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień dla innych katowickich aktywistów. W kategorii działalności społecznej wyróżniono Spółdzielnie Socjalną Honolulu i jej prezesa Przemysława Sołtysika za wieloletnią działalność na rzecz reintegracji zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem oraz tworzenie dla tych osób odpowiednich warunków rozwoju na rynku pracy. Kolejnym wyróżnionym został Stanisław Maciaszek za realizację blisko 3,6 tys. programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży współpracując z katowickimi szkołami, klubami młodzieżowymi oraz 1,7 tys. programów dla rodziców i nauczycieli, aktualnie realizuje trzyletni projekt „freeDOM-mieszkania treningowe dla osób bezdomnych.”

Nagrodę za działalność charytatywną otrzymał w tym roku Mieczysław Kucharski. To właściciel Restauracji Marysin Dwór w Katowicach, który od kilkunastu lat jest zaangażowany w bezinteresowną pomoc osobom najuboższym w Katowicach. Przykładem takiej działalności jest nieodpłatne wynajmowanie restauracji w celu organizacji wigilii „Opłatek maltański” organizowanej co roku przez Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Dodatkowe wyróżnienia za działalność charytatywną otrzymali również:  Katarzyna Loska-Szafrańska, która od lat zajmuje się organizowaniem szeroko rozumianego wsparcia dla Seniorów. Jest prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach prowadzącej kluby dla Seniorów oraz prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka” w Katowicach prowadzącego Klub Senior+ oraz Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz Piotr Walaszczyk, prezes Stowarzyszenia Ratujemy+. Stowarzyszenie zorganizowało setki akcji charytatywnych oraz brało udział w wielu wydarzeniach społecznych. Pan Piotr uczy pierwszej pomocy w szkołach, przedszkolach oraz na większości akcji charytatywnych w naszym mieście. Stowarzyszenie Ratujemy+ na początku wybuchu wojny w Ukrainie założyło na dworcu PKP punkt medyczny dla uchodźców z Ukrainy.

Nagroda za działalność społeczną im. Józefa Kocurka przyznawana jest katowickim społecznikom za ich bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców od 2012 r. Nagroda za działalność charytatywną przyznawana jest w tym roku po raz trzeci. W poprzednich latach laureatami nagrody prezydenta im. Józefa Kocurka za działalność społeczną byli: Jolanta Grabowska-Markowska, Erwin Grzegorzek, Ignacy Walenty Nendza, Hufiec ZHP Katowice, Elżbieta Zacher, Bolesław Bobrzyk, Jadwiga Charyga, Bogdan Nowak, s. Anna Bałchan oraz Eugeniusz Poloczek. Natomiast laureatami nagrody prezydenta za działalność charytatywną, w poprzednich latach otrzymali: Wioletta Iwanicka-Richter oraz Dietmar Brehmer.

Katowice dla NGO

Warto przypomnieć, że miasto ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach. Dlatego w 2015 roku w Katowicach powołano Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W styczniu 2016 roku rozszerzono działalność Centrum Organizacji Pozarządowych na dwie lokalizacje, tj. ul. Młyńska 5 i ul. Kopernika 14. Na funkcjonowanie obu punktów COP miasto przeznaczyło w latach 2016-2022 kwotę 1,9 mln zł. W 2021 roku miasto nabyło budynek przy ul. Wita Stwosza 7, gdzie także swoją działalność mogły rozwinąć katowickie NGO’sy. Z pomocy COP w 2022 roku skorzystało 296 organizacji pozarządowych, a w poprzednich latach 2016–2021 COP wsparło łącznie 1147 NGO.

Od 2019 roku prezydent Katowic wdrożył konkurs dla organizacji pozarządowych na tzw. wkład własny, celem zapewnienia wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania publiczne skierowane do mieszkańców Katowic. W 2022 roku Katowice przeznaczyły na współpracę z podmiotami „trzeciego sektora” blisko 52 mln zł realizując wspólnie 542 projekty. Po trudnym dla organizacji pozarządowych okresie pandemii, w 2022 r. największym wyzwaniem była rosyjska agresja na Ukrainę.

– Miniony rok to zarówno ogromna aktywność NGO w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji i ochrony środowiska, jak i szybka mobilizacja oraz solidarność podmiotów trzeciego sektora i wolontariuszy z naszym samorządem w działaniach pomocowych skierowanych do obywateli Ukrainy, którzy uciekali przed wojną i znaleźli schronienie w Katowicach. Wszystkim tym osobom należą się ogromne podziękowania, bo dzięki niezliczonej liczbie inicjatyw oddolnych możliwe było zapewnienie przez miasto kompleksowego wsparcia uchodźcom z Ukrainy – powiedziała Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

CSR, czyli biznes społecznie odpowiedzialny

Podczas gali zostały również wręczone nagrody w konkursie „Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna”. I nagrodę otrzymała firma Planeta Jublama Sp. z o.o. (Bajka Pana Kleksa) za projekt pn. „Z kulturą za Pan Kleks”, natomiast II nagroda przypadła firmie DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska za projekt pn. „Konferencja ITILove”.

Katowizje to projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) wśród lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nagrodzone firmy inwestują, kreują i wdrażają narzędzia oraz rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci. W tej edycji konkursu brały udział projekty zrealizowane w 2022 roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024