Silesion.PL

serwis informacyjny

Działania Policji w katowickiej strefie „TEMPO 30”

DZIALANIA W KATOWICKIEJ STREFIE „TEMPO 30

DZIALANIA W KATOWICKIEJ STREFIE „TEMPO 30

Policjanci katowickiej komendy systematycznie prowadzą działania w strefach „Tempo 30” na terenie Katowic. Akcje mają na celu uświadamianie kierowców o obowiązujących przepisach w strefach ograniczonej prędkości oraz zwiększenie ich uwagi na oznakowanie B-34 oraz B-44.

Wprowadzenie znaku B-34 (strefa ograniczonej prędkości) zakazuje nam przekraczania prędkości widniejącej na znaku, na wszystkich drogach, które znajdują się w rejonie oznaczonego obszaru. Należy pamiętać, iż strefa ograniczonej prędkości to nie tylko informacja o ograniczeniu prędkości, ale także o tym, że na tym obszarze nie muszą pojawiać się znaki ostrzegawcze, które informują m.in. o progach zwalniających. Koniec strefy ograniczonej prędkości oznaczony jest znakiem B-44. www.silesion.pl

Policjanci przypominają kierującym, że strefy ograniczonej prędkości dotyczą przede wszystkim miejsc szczególnie niebezpieczne dla pieszych, w celu zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem. Ograniczona prędkość w strefach „Tempo 30” znacznie skraca drogę hamowania.

Tego typu akcje prowadzone są systematycznie w różnych rejonach Katowic.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym taryfikatorze, w którym określono m.in. wysokość grzywien za przekraczanie dopuszczalnej prędkości, który dotyczy również strefy „Tempo 30”.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkościLiczba punktówGrzywna w ZŁ
do 10 km/h150
od 11 do 15 km/h2100
od 16 do 20 km/h3200
od 21 do 25 km/h5300
od 26 do 30 km/h7400
od 31 do 40 km/h9800/1600*
od 41 do 50 km/h111000/2000*
od 51 do 60 km/h131500/3000*
od 61 do 70 km/h142000/4000*
od 71 km/h152500/5000*

*- kwota nakładana w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia w okresie 2 lat od ostatniego prawomocnego ukarania.

źródło: Śląska Policja

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023