Silesion.PL

serwis informacyjny

Jednych przyciąga i fascynuje, innych odpycha. Rawa stała się bohaterką filmu

Jednych przyciaga i fascynuje innych odpycha. Rawa stala sie bohaterka filmu

Jednych przyciaga i fascynuje innych odpycha. Rawa stala sie bohaterka filmu

W ramach współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Instytutem Reportażu, podjętej w ramach festiwalu Miedzianka w Drodze, powstał materiał poświęcony przepływającej przez Katowice Rawie. Film to kolejny przyczynek do dyskusji na temat zmian, które czekać mogą dolinę rzeki w najbliższych latach. Można go obejrzeć w serwisie YouTube, na kanale GZM.

Film pozwala zobaczyć Rawę z bliska. To wcale nie jest oczywiste – wielu mieszkańców Metropolii, choć wie, że Katowice leżą nad Rawą, nigdy nie widziało jej brzegów. Przez lata Rawa nie miała dobrej prasy. Teraz powoli się to zmienia, również dzięki działaniom organizowanym lub wspieranym przez GZM.

Rzeka zainspirowała studentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy poświęcili jej swoje prace. W ten sposób powstała wystawa, której mecenasem była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wystawa była prezentowana w starej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Więcej o działaniach studentów ASP przeczytasz tutaj: https://metropoliagzm.pl/2022/07/19/rzeka-rawa-zainspirowala-studentow-asp-prace-artystyczne-mozna-obejrzec-do-konca-lipca/

Przestrzeń nad Rawą stała się również tematem kolejnej edycji Metropolitalnej Szkoły Prototypowania. Uczestniczy Szkoły tworzą tymczasową aranżację przestrzeni części kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chodzi o fragment doliny Rawy w okolicy Wydziału Nauk Społecznych. W przyszłości przywrócona do stanu naturalnego Rawa będzie osią parku rzecznego, łączącego funkcje przyrodnicze, ekologiczne i badawcze. Więcej o Szkole przeczytasz tutaj: https://metropoliagzm.pl/2022/09/23/metropolitalna-szkola-prototypowania-po-raz-czwarty-rzeka-przestrzen-i-nauka/

Rawa stała się również jednym z pretekstów do rozmowy z prof. Tadeuszem Sławkiem, wybitnym naukowcem i byłym rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O tym, czym Rawa jest dla Uniwersytetu, przeczytasz tutaj: https://metropoliagzm.pl/2022/09/28/profesor-slawek-uniwersytet-to-nie-podroz-w-stylu-all-inclusive-rozmowa/

Rzeki w Metropolii

Obszar GZM należy do Zlewiska Bałtyku. Przez środek obszaru przebiega europejski dział wodny pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Najważniejsze dopływy Wisły to: Przemsza (z połączenia Białej Przemszy i Czarnej Przemszy), Brynica (dopływ Czarnej Przemszy), Gostynka z Mleczną. Najważniejsze dopływy Odry przepływające przez GZM to: Bierawka, Kłodnica i jej dopływy: Bytomka  Drama, Potok Toszecki oraz Stoła, dopływ Małej Panwi.

Najdłuższą rzeką w Metropolii jest Kłodnica. Jej długość, wg różnych źródeł, wynosi od 75 do 84 km. Powierzchnia jej dorzecza to 1125,8 km². Rzeka ma źródła w południowej części Katowic i przepływa przez Rudę Śląską, Mikołów, Gierałtowice, Zabrze, Gliwice i gminę Rudziniec. W Kędzierzynie-Koźlu wpada do Odry. Po drodze jest głównym źródłem zasilania w wodę Kanału Gliwickiego.

Rzece Kłodnicy poświęcona była duża część gliwickiej odsłony wędrownego festiwalu literackiego Miedzianka w Drodze. Więcej o tym przeczytasz tutaj: https://metropoliagzm.pl/2022/08/25/wedrowny-festiwal-literacki-miedzianka-po-drodze-zawita-do-gliwic-gzm-jest-partnerem-tego-wydarzenia/

Bogactwo rzecznych ekosystemów

Rzeki to nasze bogactwo w sensie ekosystemowym. Ich nurt, wraz z przylegającymi terenami, to skarbnica bioróżnorodności oraz naturalny, jeśli rzeki zachowały takich charakter, rezerwuar wody.

To bogactwo można rozumieć również w sensie finansowym. W marcowym wydaniu magazynu Forbes możemy przeczytać, że przestrzeń pełna drzew nie jest jedynym pożądanym atrybutem najlepszych lokalizacji do zamieszkania. Dziś coraz częściej mówi się o miastach zielono-niebieskich, gdzie poza parkami i skwerami kluczową rolę odgrywa woda. Najczęściej w postaci przecinających metropolię rzek.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024