Silesion.PL

serwis informacyjny

ITS: Trwa wdrażanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

ITS Trwa wdrazanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

ITS Trwa wdrazanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

Katowice wdrażają system zarządzania transportem. ITS (Inteligentny System Transportowy) będzie wspierał sterowanie ruchem w Katowicach. Wykonawca rozpoczyna montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu.

– Głównym celem wdrożenia ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta. Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych poprzez tablice zmiennej treści, np. w przypadku zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną potraktowane autobusy i tramwaje. Będą także tablice informujące o ilości dostępnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic. – To wszystko powinno sprawić, że ruch na głównych arteriach miasta będzie płynniejszy i dzięki temu zmniejszy się emisja spalin oraz poziom generowanego hałasu. Dodatkowo, w ramach ITS powstaje platforma planowania podróży, gdzie mieszkańcy znajdą informacje o natężeniu ruchu, prowadzonych robotach drogowych czy wolnych miejscach parkingowych – dodaje prezydent.

Prawie 2 tys. czujników parkingowych, 112 skrzyżowań z detektorami ruchu, 17 znaków o zmiennej treści i 12 tablic informacyjnych, a do tego kilkadziesiąt kamer i 25 km światłowodu. Tak będzie wyglądał Inteligentny System Transportowy w Katowicach, który zaczęliśmy już wdrażać. Po co to robimy? Dzięki systemowi będziemy mogli efektywnie ustalić priorytet dla transportu publicznego, walczyć z korkami oraz dawać kierowcom bieżącą informację na temat obłożenia parkingów. Na podstawie ciągle analizowanych danych spływających z detektorów algorytmy ITS będą sterowały sygnalizacją świetlną upłynniając ruch, a kierowcy w aplikacji sprawdzą gdzie, w danej chwili, najłatwiej zaparkować. Wdrożenie już się rozpoczęło, więc jeżeli zobaczycie kogoś pracującego przy sygnalizacji na skrzyżowaniu to pewnie instaluje system – aby nie zaburzać ruchu większość tych prac zaplanowaliśmy na godziny wieczorne. ITS kosztuje ponad 88 mln złotych, ale 67 pozyskaliśmy z UE. System będzie gotowy pod koniec przyszłego roku” – napisał na Facebooku Marcin Krupa prezydent Katowic.

Sterowanie ruchem drogowym w mieście – jak to wygląda w praktyce?

ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic w ciągach ulic obejmujących 112 wybranych skrzyżowań. Jego działanie w praktyce oznaczać będzie automatyczne sterowanie sygnalizacją, co ma zapewnić większą niż dotychczas płynność ruchu. Ważną funkcją będzie także bieżące informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetu w postaci zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach. Modernizacji zostanie poddanych 112 skrzyżowań – zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim.

W mieście pojawi się 17 znaków zmiennej treści. Z kolei systemem inteligentnego parkowania zostanie objętych ponad 2 tys. miejsc postojowych, a informacje na temat ich zajętości będą wyświetlane na 12 tablicach rozmieszczonych w mieście. Pojawi się również internetowa platforma komunikacyjna — także w formie aplikacji mobilnej — która ułatwi znalezienie wolnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania czy na terenie Centrów Przesiadkowych. Informacja ta będzie uzupełniona 12 tablicami stacjonarnymi pokazującymi stan zajętości miejsc w danym rejonie miasta. Platforma w czasie rzeczywistym informować będzie o warunkach na drodze czy prowadzonych robotach. W ramach wdrożenia ITS wybudowane zostanie również 25 kilometrów nowej kanalizacji światłowodowej.

Wdrażanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

W ramach realizacji została zaprojektowana aplikacja do sterowania ruchem drogowym SPRINT/SCATS pozwalająca zarządzać ruchem poprzez sterowanie sygnalizacją świetlną – pracuje ona w czasie rzeczywistym. Na podstawie ciągłej analizy danych spływających z detektorów, SCATS dobiera odpowiednie parametry (długość cyklu, offsety koordynacyjne, długości trwania poszczególnych faz itp.). Sterowanie ruchem jest w pełni automatyczne, ale operatorzy Centrum Sterowania Ruchem mogą w każdej chwili przejąć kontrolę nad działaniem systemu. 

– W kolejnym etapie, by aplikacja mogła działać, nastąpi włączenie do systemu 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. 102 sterowniki sygnalizacji świetlnej zostaną zmodernizowane oraz doposażone w niezbędne urządzenia na potrzeby poprawnego działania systemu. W ramach robót mogą pojawiać się czasowe wyłączenia sygnalizacji świetlnych, a drogowcy będą instalować pętle w nawierzchniach jezdni. W najbliższym czasie prace modernizacyjne odbywać się będą między innymi na ul. Chorzowskiej – przy Żyrafie – oraz w okolicy ulic Chorzowskiej, Złotej i Dębowej. Z uwagi na zapewnienie płynności ruchu, będą one obywać się głównie w godzinach nocnych, a w przypadku większych prac, z wyprzedzeniem będziemy informować o tym mieszkańców – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Katowicki system zostanie zintegrowany z systemem SDIP Zarządu Transportu Metropolitalnego, w celu zapewnienia priorytetu przejazdu pojazdom komunikacji publicznej. Przyczyni się to do ulepszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Dodatkowo innowacyjna integracja systemów ITS pomiędzy Katowicami a miastami ościennymi, w których działają systemy zarządzania ruchem, pozwoli na przekazywania informacji o ruchu drogowym na kluczowych drogach łączących te miasta. Zainstalowanie oprogramowania symulacyjnego pozwoli na weryfikację wpływu nowych inwestycji oraz sprawdzenie zasadności zmian organizacji ruchu. 

System będzie gotowy w IV kwartale 2023 roku

– Jako wykonawca cieszę się, że realizujemy taki projekt w sercu 2-milionowej metropolii. Władze miasta podkreślały, że istotną cechą tego systemu jest fakt, że można go rozbudowywać wraz z rozwojem aglomeracji, kiedy zajdą potrzeby zintegrowania z miastami sąsiednimi. Przygotowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem do rozbudowy w przyszłości sprawia, że miasto nie tylko usprawni ruch, zwłaszcza komunikacji zbiorowej, ale myśli przyszłościowo, by reagować na rozwój innych miast, z którymi sąsiadują Katowice. Cieszę się, że możemy pracować nad usprawnieniem ruchu w Katowicach i liczę na to, że mieszkańcy docenią korzyści płynące z uruchomienia systemu – mówi Waldemar Matukiewicz, wiceprezes zarządu firmy Sprint, wykonawcy projektu.

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada wyłoniona w przetargu firma Sprint z Olsztyna, a jednym z głównych zadań będzie modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych oraz powstanie centrum monitoringu Centrum Sterowania Ruchem. CSR będzie współpracowało z Centrum Monitoringu Miejskiego. System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024