Silesion.PL

serwis informacyjny

Instytut De Republica poszukuje fotografii dokumentujących polską naukę

Instytut De Republica poszukuje fotografii dokumentujacych polska nauke

Instytut De Republica poszukuje fotografii dokumentujacych polska nauke

Prowadzisz badania naukowe, dokumentujesz wykonywane przez siebie eksperymenty lub po prostu uwieczniasz na zdjęciach zachodzące w społeczeństwie i kulturze zmiany w celach naukowych? Przekaż swoje fotografie Instytutowi De Republica, który tworzy bazę fotografii naukowej i dokumentalnej poświęconej polskiej nauce.

Fotografia od zawsze wspierała działalność naukową – zwłaszcza nauki ścisłe, ale też nauki humanistyczne i społeczne. Pierwsze wykorzystanie zdjęć do celów badawczych miało miejsce niedługo po premierze dagerotypu przez Josepha Nicéphore’a Niépce’a i Louisa Jacques’a Daguerre’a. Z czasem fotografia stała się narzędziem, a następnie oficjalnie uznawaną metodą badawczą. Sprawdziła się między innymi w fizyce, astronomii, chemii, zoologii, botanice czy etnologii jako doskonały sposób uwiecznienia badanych elementów – zwłaszcza tych nietrwałych, jak kultura czy materiały organiczne. Poza dokumentacją przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń, fotografia była wykorzystywana również do upamiętniania ważnych wydarzeń. Już w pierwszej połowie XIX wieku fotografowie uwieczniali na zdjęciach między innymi wojnę krymską, wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych, czy też wyprawy eksploracyjne dokumentujące odległe i niezbadane miejsca. Pod koniec wieku zaczęto też archiwizować za pomocą zdjęć zachodzące na świecie zmiany społeczne. Jednym z pierwszych „fotoreporterów” był Jacob August Riis, który swoimi zdjęciami chciał uświadomić, w jak upokarzających warunkach mieszkali ubodzy (głównie imigranci) w Nowym Jorku na przełomie XIX i XX wieku i zmienić obojętną postawę, jaką wobec nich przejawiano bogatsze społeczeństwo.

Fotografia naukowa i dokumentalna to jedne z bardziej rozwijanych obecnie gałęzi fotografii. Za pomocą obrazu wspierane jest przeprowadzanie badań naukowych, dokumentowanie osiągnieć i eksperymentów, a także problemów kulturowych, społecznych lub politycznych.

Projekt Instytutu De Republica „Kadr nauki” to przestrzeń, gdzie fotografia i sztuka spotykają naukę. Jego celem jest zachęcanie do tworzenia i dzielenia się twórczością obrazującą świat nauki. Zgromadzone w projekcie zdjęcia – pokazujące między innymi obiekty i efekty badań, eksperymenty, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą oraz zachodzące w społeczeństwie zjawiska – przyczynią się do promowania nauki, pracy naukowców i efektów badań naukowych. Środkiem do tego mają być artystyczne ujęcia naukowych zjawisk przyciągające uwagę odbiorców i zachęcające ich do poznania historii stojącej za fotografiami.

Fotografia pozwala dostrzec to, co często jest poza obszarem widzenia ludzkiego oka oraz poszerza perspektywę i pozwala odkrywać innych ludzi oraz odmienne kultury. Zadaniem fotografii naukowej czy dokumentalnej jest przede wszystkim utrwalenie stanu badanego zjawiska w określonym momencie jego trwania. Dotyczy to nie tylko dziedzin ścisłych, ale również nauk humanistycznych i społecznych. Chcemy aby naukowe atelier Instytutu De Republica stało się miejscem, w którym będzie można zapoznać się z pracą polskich naukowców, obejrzeć za pomocą fotografii zachodzące zjawiska w społeczeństwie i kulturze czy utrwalić dla przyszłych pokoleń ważne dla kraju i świata wydarzenia historyczne. Poszukujemy fotografii prezentujących nie tylko dorobek naukowców, ale także tych które wiernie przedstawiają świat i mogą informować odbiorców o ukrytych zakamarkach współczesnego życia, a nawet stać się częścią historii – mówi dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dyrektor Instytutu De Republica.

Projekt tworzenia bazy fotografii naukowej Instytutu De Republica to próba zebrania w jednym miejscu najlepszych zdjęć wraz z opisami (metadanymi) pracy polskich naukowców.

„Kadr nauki” kierowany jest do osób, którym bliska jest idea promowania i upowszechniania nauki we współczesnym świecie. Do współpracy zaproszeni są wszyscy, zwłaszcza polscy naukowcy pracujący i działający zarówno w Polsce jak i za granicą.

Osoby, które chcą podzielić się swoją pracą, a tym samym pragną popularyzować polską naukę, proszone są o przesłanie materiałów (fotografii wraz z opisem) na adres: media@iderepublica.pl. Wybrane fotografie znajdą się na stronie internetowej Instytutu De Republica. W ramach projektu planowana jest wystawa fotografii oraz publikacja w formie albumu

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024