Silesion.PL

serwis informacyjny

Hub gamingowo-technologiczny: miasto Katowice ogłosiło przetarg na roboty budowlane

HUB w Katowicach wizualizacja – Andrzej M. Chołdzyński

  • Zostało wszczęte podstępowanie przetargowe na budowę I etapu Hubu gamingowo-technologicznego.
  • Istniejące obiekty w rejonie Szybu Pułaski, które kiedyś służyły kopalni – zostaną zrewitalizowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji związanych z branżą nowoczesnych technologii.
  • Roboty budowlane wraz z procedurą odbiorową mają potrwać 32 miesiące.
  • Jednocześnie trwają prace projektowe dla II etapu.

 Budowa Hubu gamingowo-technologicznego to inwestycja wyjątkowa z wielu względów. Miejscem realizacji tego projektu jest unikatowy i zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek”. Dzięki temu część istniejących, poprzemysłowych budynków zostanie zaadaptowana na potrzeby Hubu, powstaną też nowe budynki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Nasze miasto już teraz jest siedzibą wielu firm związanych z IT i e-sportem. Hub gamingowo-technologiczny nie tylko umożliwi im korzystanie z dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni, ale także przyciągnie do Katowic kolejne podmioty – dodaje prezydent.

Historia i nowoczesność

Istniejące obiekty Szybu Pułaski to zabytkowe zabudowania o ponad stuletniej historii i cennych walorach architektonicznych. Cel I etapu inwestycji to nadanie im drugiego życia, poprzez odnowienie i przystosowanie do nowego przeznaczenia. Znajdą się tu m.in. powierzchnie biurowe i coworkingowe, studia nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, a także sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte 4 kwietnia, a w najbliższych dniach zostanie opublikowane ogłoszenie o przetargu. Roboty budowlane wraz z procedurą odbiorową mają potrwać 32 miesiące.

Prace nad kolejnymi etapami

Z początkiem marca br. pracownia projektowa AMC Andrzej M. Chołdzyński rozpoczęła projektowanie wielofunkcyjnego obiektu, który powstanie w ramach II etapu inwestycji. Będzie on położony na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia, a w środku znajdą się przestrzenie dla e-sportu, studiów telewizyjnych i filmowych. Towarzyszyć im będą reżyserki, pokoje do obsługi produkcji, sale treningowe dla graczy. Z kolei podziemia budynku mają mieścić parking dla ok. 300 samochodów oraz rowerownię. Termin wykonania dokumentacji projektowej upływa pod koniec marca 2025 r. Kolejnym krokiem realizacji będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybudowanie obiektu.

– Wcześniej wykonano też inwentaryzację i ekspertyzy stanu technicznego obiektów w rejonie Szybu Poniatowski, które docelowo zostaną poddane rewitalizacji w ramach VI etapu realizacji projektu. Opracowania posłużą do dalszej analizy możliwości adaptacyjnych budynku maszyny wyciągowej, budynku warsztatu i wentylatorów, nadszybia z wieżą wyciągową, laboratorium oraz łaźni – mówi Jarosław Łuczyński, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Katowicka Dzielnica Nowych Technologii

W efekcie wszystkich działań, podzielonych na poszczególne etapy, powstanie Hub gamingowo-technologiczny, nazywany też „Dzielnicą nowych technologii”. Pozwoli on skumulować w jednym miejscu firmy z branży gamingowej i e-sportowej oraz podmioty z branży technologicznych. Jednocześnie nowoczesna przestrzeń i obecność tej części biznesu ma wspomagać przyciąganie kolejnych dużych firm. Hub ma też sprzyjać współpracy tego biznesu ze środowiskiem akademickim.

Na budowę Katowickiego Hubu gamingowo-technologicznego pozyskano dofinansowanie. Ponad 309 mln zł dofinansowania przyznano w ramach działania Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Powstanie Hub-u zostało ujęte w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym planowanych do realizacji w ramach programu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024