Silesion.PL

serwis informacyjny

Fest Festival. Możliwa odpowiedzialność karna i rada dla poszkodowanych

Fot. Pexels Ben Szemeney

Fot. Pexels/Ben Szemeney

Fest Festival był jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tego lata. O randze tego wydarzenia świadczy chociażby zaangażowanie w jego promocję jednego z największych banków w Polsce czy najbardziej znanej sieci fast food. Na festiwal czekali nie tylko żądni wrażeń muzycznych uczestnicy, ale również restauratorzy, hotelarze oraz firmy zaangażowane w jego obsługę. Cała oprawa marketingowa wydarzenia nie dawała podstaw do choćby cienia wątpliwości, że wydarzenie może nie dojść do skutku.

Pierwsze komunikaty o rzekomych problemach organizatora pojawiły się już jakiś czas temu, jednak miały charakter tzw. legendy miejskiej, zasłyszanej od „znajomego, który ma kolegę, który…”. Pojedynczy użytkownicy mediów społecznościowych powoływali się na niejasne źródła, opisując problemy spółki, które miały się pojawiać już przy organizacji wcześniejszych wydarzeń. Nikt jednak tych plotek nie brał na poważnie, tym bardziej, że promocja wydarzenia nabierała rozpędu.

Fest Festival. Sprzedaż biletów do ostatniej chwili

Sytuacja zmieniła się diametralnie wieczorem 3 sierpnia, kiedy to zaczęły pojawiać się liczne komentarze o rzekomych problemach finansowych organizatora oraz braku kontaktu z nim. Doniesienia nasiliły się następnego dnia, kiedy okazało się, że podwykonawcy odpowiedzialni za techniczną stronę festiwalu nie porozumieli się w kwestii wynagrodzenia i nie przystąpili do prac. Problemy z kontaktem z organizatorem potwierdził także chorzowski magistrat. Tymczasem sprzedaż biletów trwała w najlepsze.

Trudno sobie wyobrazić, że organizator najpóźniej w czwartek wieczorem nie miał świadomości, że wydarzenie się nie odbędzie. Z komunikatu wydanego przez przedstawiciela spółki wynika, iż przyczyną problemu był niespięty budżet i brakujące 5 milionów złotych! Organizacja tego typu przedsięwzięć wymaga oszacowania potrzebnego budżetu oraz możliwych wpływów. Organizator znał zatem jego koszty, a także musiał mieć świadomość posiadanych środków.

Dlaczego zatem, w momencie kiedy wiadome stało się, że nie pozwalają one na organizację festiwalu, od razu nie wstrzymano sprzedaży biletów, aby nie narażać kolejnych osób na oczywistą stratę pieniędzy? Takiej decyzji nie sposób usprawiedliwić ryzykiem gospodarczym, o którym można było mówić na etapie planowania wydarzania, a nie już oczywistego jego fiaska. Podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za decyzję w tym przedmiocie jest uzasadnione.

Fest Festival. Możliwa odpowiedzialność karna organizatora

Całokształt przedstawionych w mediach informacji prowadzi do wniosku, że organizatorzy wydarzenia musieli mieć świadomość niespinającego się budżetu i konieczności odwołania festiwalu. Z nieznanych jednak powodów postanowili w tym przedmiocie milczeć, nawet w obliczu tak jasnych i licznych doniesień medialnych o tym, że impreza się nie odbędzie. Samo milczenie wydaje się jednak niczym w zestawieniu z kontynuowaniem sprzedaży biletów.

Zgodnie z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jeżeli zatem potwierdzi się, że organizator miał świadomość konieczności odwołania imprezy lub gdy nawet całokształt okoliczności sprawy na to wskazywał i wiadomym winno mu być, że impreza się nie odbędzie (zamiar ewentualny), a mimo to kontynuował sprzedaż, to swoim działaniem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osoby, które zakupiły wówczas bilety. Czyn ten stanowi przestępstwo ścigane z urzędu.

Co istotne, do odpowiedzialności karnej pociągane są konkretne osoby fizyczne (np. prezes zarządu, dyrektor działu sprzedaży itd.), a nie osoba prawna, będąca organizatorem wydarzenia. Zatem nawet ogłoszenie upadłości przez spółkę nie wpływa na możliwość zainicjowania postępowania karnego. W przypadku potwierdzenia się zarzutu, również odpowiedzialność odszkodowawcza względem pokrzywdzonego spada na sprawcę przestępstwa.

Fest Festival. Co powinni zrobić poszkodowani?

Opisane podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy w głównej mierze osób, które dokonały zakupu biletu w czwartek lub piątek. Sprzedaż była prowadzona, mimo że organizatorzy mieli świadomość braku możliwości zrealizowania imprezy już znacznie wcześniej. Kiedy? Odpowiedzi na to pytanie będą domagać się śledczy w ramach postępowania karnego, w toku którego zapewne powołani zostaną biegli, którzy przeanalizują dokumentację rachunkową spółki i ustalą, kiedy należało podjąć decyzję o odwołaniu imprezy i wstrzymaniu dalszej sprzedaży biletów.

Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, ma prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie można złożyć pisemnie do właściwej prokuratury, albo ustnie do protokołu, zgłaszając się na Policję. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup biletów.

Afera z odwołaniem festiwalu i sprzedażą biletów do ostatniej chwili jest kwestią, która zasługuje na skrupulatne zbadanie. Wszystkie zaangażowane strony powinny być świadome swoich praw i obowiązków, a organy ścigania powinny wnikliwie zbadać każdy taki przypadek w celu zapewnienia uczciwości i odpowiedzialności branży festiwalowej.

Autor: Michał Gajda

Źródło: oLIVE media

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

2 thoughts on “Fest Festival. Możliwa odpowiedzialność karna i rada dla poszkodowanych

  1. Ciekawa interpretacja, ale przydałoby się ją poprzeć informacją jaki prawnik sporządził tą opinię (niech się podpisze). Mile widziane byłyby przykłady gdzie skazano zarząd bankrutującego przedsiębiorcy z art. 286 KK.
    IMHO zarząd będzie się bronił, że zlecił sprzedaż biletów gdy festiwal był zaplanowany. Wydaje się sensowne, że zarząd najpierw składa wniosek o upadłość, a dopiero potem zajmuje się wygaszaniem działalności.

Average
5 Based On 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *