Silesion.PL

serwis informacyjny

Europejska Stolica Kultury 2029 w Metropolii. Będzie wspólny wniosek Katowic i Sosnowca

Europejska Stolica Kultury

Europejska Stolica Kultury

  • Miasta Śląska i Zagłębia będą wspólnie ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
  • Prezydenci Katowic, Sosnowca i Przewodniczący Metropolii podpisali deklarację o współpracy przy przygotowania wspólnego wniosku do tego konkursu.
  • Gdy działamy razem, nasze szanse i możliwości są znacznie większe – mówili prezydenci Metropolii GZM, którzy podpisali deklarację w katowickiej Strefie Kultury, w siedzibie NOSPR.

Tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” jest przyznawany od ponad 30 lat jednemu lub kilku miastom z państw Unii Europejskiej. Miasta, które tytuł ten otrzymują, stają się na 12 miesięcy animatorami życia kulturalnego całej UE i prezentują swoją ofertę oraz dziedzictwo na arenie międzynarodowej. Otrzymanie tytułu i wsparcia finansowego jest więc okazją do promocji regionów i przyciągnięcia zagranicznych gości.

Dostrzegając ogromny potencjał, który może zostać zaprezentowany przez miasta metropolii śląsko-zagłębiowskiej, podjęta została decyzja o przygotowaniu wspólnego wniosku.

Kultura odgrywa ogromne znaczenie w naszym życiu. Nie tylko jako element integrujący mieszkańców, ale też przyczynia się do rozwoju ekonomicznego – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Metropolii podczas podpisania deklaracji współpracy przy ubieganiu się o tytuł ESK 2029. – Od pięciu lat coraz mocniej przekonujemy się, że działając razem nasze możliwości są nieporównywalnie większe i otwierają nam drzwi, których w pojedynkę nie bylibyśmy w stanie czasem dosięgnąć – dodawał. 

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, przypomniał, że miasto ubiegało się o ten tytuł w 2016 roku. Podkreślał też, że dzisiaj mamy zupełnie inną perspektywę, a stolica GZM mocno się zmieniła – powstały nowe instytucje, realizowane są nowe projekty, mamy siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w powstałej kosztem ponad miliarda złotych Strefie Kultury.

Olbrzymie wsparcie mieszkańców stało się siłą napędową zmian, które odbyły się w Katowicach i dzisiaj mamy o wiele więcej atutów niż 10 lat temu – zauważał Marcin Krupa. – Natomiast złożenie aplikacji w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii daje nam jeszcze większe możliwości, bo będziemy korzystać z potencjału życia kulturalnego wszystkich miast i gmin – zarówno tych ze Śląska, jak i z Zagłębia – podkreślał.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński dodawał, że wspólne przygotowania wniosku pozwala stworzyć program, który będzie unikatowy i różnorodny z zachowaniem naszych lokalnych tożsamości.

To będzie ogromna szansa dla Sosnowca, dla miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokazanie światu naszego wspólnego potencjału – mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Do współpracy zaprosimy wiele miast z naszej Metropolii, jesteśmy otwarci na pomysły. Wszyscy możemy na tym skorzystać – zachęcał Arkadiusz Chęciński.

Pomysłodawcą i ambasadorem wspólnych starań o przyznanie tytułu ESK 2029 dla Metropolii jest Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego. W ciągu roku odbył ponad 20 spotkań z samorządowcami i osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki kulturalnej w województwie. Podczas tych rozmów chciał zainspirować samorządowców GZM do podjęcia wspólnych starań.

Jestem gotów na wiele, aby nam się udało, by wykorzystać ten tytuł do zaprezentowania naszego dziedzictwa kulturowego Europie – przyznawał Łukasz Kohut. – Wierzę, że dla Śląska i Zagłębia, regionów w procesie transformacji, to może być wielki impuls do zmian. Budujemy solidny fundament – podkreślał znaczenie tego tytułu dla miast GZM. 

Wspólna kandydatura do tytułu ESK 2029 obejmie całą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, przy czym miastami, które stworzą aplikację konkursową będą Katowice i Sosnowiec. Wkrótce zostanie opracowany zakres i harmonogram prac koniecznych do przygotowania wniosku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024