Silesion.PL

serwis informacyjny

Dawid Krzętowski wiceprezesem zarządu Rakowa Częstochowa

Dawid Krzetowski wiceprezesem zarzadu Rakowa

Dawid Krzetowski wiceprezesem zarzadu Rakowa

1 lutego 2023 roku pracę w zarządzie Rakowa rozpocznie Dawid Krzętowski, który obejmie stanowisko wiceprezesa częstochowskiego klubu..

Powołanie Dawida Krzętowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ma na celu kolejne wzmocnienie pionu nadzorczego i wykonawczego. Dawid jest mocno związany emocjonalnie z Rakowem. Jednocześnie posiada odpowiednie kompetencje, aby sprawować tę funkcję. Wierzę, że wykorzysta otrzymaną szansę i będzie ważnym ogniwem w rozwoju klubu – tłumaczy Michał Świerczewski.

Chciałbym wykorzystać wieloletnie doświadczenie i dołożyć solidną cegiełkę do dynamicznego rozwoju Rakowa – podkreśla Dawid Krzętowski. – Dzięki pracy na różnych stanowiskach i przy wielu projektach znam dobrze struktury, pracowników, każdy kąt w klubie i zadania, jakie stoją przed nami. Wierzę, że dzięki ciężkiej pracy wspólnie wniesiemy Raków na jeszcze wyższy poziom organizacyjny – dodaje.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024