Silesion.PL

serwis informacyjny

Czy kierowcy zmienili swoje nawyki za kółkiem? Yanosik to sprawdził!

Gigant na polskich drogach yanosik 2022 2023

Gigant na polskich drogach yanosik 2022 2023

Ubiegły rok był bardzo dynamiczny, zwłaszcza dla kierowców, którzy musieli stawić czoła wprowadzonym zmianom w taryfikatorze mandatów i punktów karnych, podwyżkom cen na stacjach paliw i rosnącej inflacji. Czy te wszystkie czynniki zmieniły ich zachowania za kółkiem? Jak nowy taryfikator wpłynął na nawyki polskich kierowców? Yanosik to sprawdził!

Zmiana taryfikatora mandatów odbiła się na Yanosiku

Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który znacznie zmienił stawki, choćby za przekroczenia prędkości jazdy. Kierowcy w obawie przed wysokim mandatem i wzmożonymi kontrolami policji na drogach, jechali bardziej zachowawczo, zauważalne było także większe zainteresowanie popularną aplikacją Yanosik, która m.in. informuje o obecności funkcjonariuszy z “suszarkami” na trasie.

W styczniu 2022 roku zaobserwowaliśmy duży przyrost nowych użytkowników Yanosika. Można powiedzieć, że przybyło ich nawet 3 razy więcej niż w tym samym miesiącu w 2021 roku. Również w tym czasie odnotowaliśmy zwiększoną aktywność stałych użytkowników naszej aplikacji, gdzie zwykle w styczniu i lutym jest znacznie niższa – tłumaczy Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Dane polskiego komunikatora dla kierowców potwierdzają wzrost zapotrzebowania na wsparcie w trasie. Już w styczniu 2022 roku widoczny był ponad 180% przyrost nowych użytkowników, co spowodowane jest wprowadzeniem nowego taryfikatora mandatów. Kolejne miesiące również upłynęły Yanosikowi pod kątem wzrostu nowych użytkowników, niemniej ten nieco złagodniał.

Kolejna fala przyrostu nowych kierowców korzystających z komunikatora nastąpiła we wrześniu, w którym wprowadzono nowy taryfikator punktów karnych (17 września 2022 roku).

W ubiegłym roku zwiększyła się również liczba wspólnie przejechanych milionów kilometrów z Yanosikiem. Twórcy aplikacji odnotowali duży skok już na początku 2022 roku – w styczniu o 57%, a w lutym o 52%.

Czy kierowcy zaczęli jeździć bardziej zachowawczo?

Sprawdziliśmy, jak wyglądała poprawność jazdy kierowców w 2022 roku i porównaliśmy ją do 2021 roku. Ubiegły rok przyniósł zmiany w zachowaniu zmotoryzowanych, którzy w wyniku wprowadzonych zmian w taryfikatorze mandatów i punktów karnych, jeździli zdecydowanie poprawniej. Największe wzrosty poprawności jazdy zauważyliśmy na początku roku, w styczniu i marcu, a także od września do grudnia – komentuje Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Zgodnie z danymi polskiego komunikatora dla kierowców, w 2022 roku najwyższy poziom poprawności jazdy wśród zmotoryzowanych Polaków można zauważyć w styczniu (+1,8%) oraz grudniu (+4,1%), w porównaniu do tych samych miesięcy w 2021 roku.

Niemniej, w miesiącu wprowadzenia nowego taryfikatora punktów karnych również odnotowano wzrost poprawności jazdy polskich kierowców (+2%), a w kolejnych miesiącach nawet 2,8% i 4,1%.

Czy kierowcy aż tak martwili się o ryzyko otrzymania wysokiego mandatu i punktów karnych?

Średnie prędkości jazdy bez zmian?

Eksperci z Yanosika sprawdzili również średnie prędkości jazdy w całym 2022 roku i porównali je do 2021 roku. Okazuje się, że te… niewiele się zmieniły.

W styczniu 2022 roku zanotowano wzrost średniej prędkości jazdy z 57,9 km/h na 58,5 km/h, w lutym również średnia prędkość podskoczyła o 1,1 km/h.

Marzec, kwiecień, maj i czerwiec przebiegły z lekkim spadkiem średnich prędkości jazdy, które znów wzrosły w lipcu i sierpniu.

Dopiero w ostatnim kwartale 2022 roku kierowcy zdecydowanie spuścili nogę z gazu – we wrześniu średnia prędkość jazdy spadła o niecały 1 km/h, w październiku o 1,1 km/h, w listopadzie już o 3,1 km/h, a w grudniu 3,4 km/h.

Yanosik przyjrzał się również średnim prędkościom jazdy polskich kierowców w obszarze zabudowanym.

Okazuje się, że w 2022 roku, kierowcy niewiele zmienili w swoich nawykach. Średnie prędkości jazdy wciąż utrzymywały się na poziomie około 10 km/h mniej, niż wskazuje obowiązujący limit 50 km/h. Początek i koniec roku zapisał się w okolicy 37-39 km/h średniej prędkości jazdy.

Z kolei w obszarze niezabudowanym, w którym limit prędkości zwykle wynosi 90 km/h, polscy kierowcy w ubiegłym roku, pozwolili sobie na delikatny wzrost średniej prędkości jazdy. Widoczna różnica względem 2021 roku wynosi o 1 km/h więcej.

W 2021 roku najwyższą średnią prędkością jazdy było 80,5 km/h w czerwcu, z kolei w 2022 roku było to już 81,3 km/h. Najwyższa średnia prędkość jazdy w obszarze niezabudowanym w ubiegłym roku wyniosła 81,7 km/h.

Kierowcy mieli słuszne obawy, że było więcej kontroli policji w 2022 roku?

Wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów 1 stycznia 2022 roku spowodowało powszechny lęk u kierowców, że na drogach pojawi się również więcej kontroli policji. Czy słusznie?

Porównując liczbę zgłoszeń kontroli policji zgłoszonych przez użytkowników Yanosika w ubiegłym roku do 2021 roku zauważyliśmy wzrost w styczniu i lutym, a także od września do listopada. Największy wzrost zgłoszeń kontroli policji wystąpił w październiku 2022 roku (31%) – komentuje Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Liczba zgłoszeń funkcjonariuszy policji kontrolujących prędkość jazdy kierowców wzrosła w styczniu o 25% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku, a w lutym o 17%.

Z kolei we wrześniu nastąpił wzrost zgłoszeń o 19%, tak samo jak i w listopadzie.

Wprowadzenie nowego taryfikatora zmniejszyło liczbę wypadków

Zdaniem polskiej policji wprowadzenie zmian w taryfikatorze mandatów oraz punktów karnych miało doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków na polskich drogach, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dane z aplikacji Yanosik potwierdzają ten fakt – użytkownicy zgłaszali znacznie mniej wypadków na trasie, aniżeli w 2021 roku.

Jedyne miesiące, w których odnotowaliśmy wzrost zgłoszeń wypadków przez użytkowników naszej aplikacji, to kwiecień (11,5%) oraz październik (2,7%). Te miesiące należą do dość newralgicznych, ze względu na wzmożony ruch na drogach, spowodowany świętami wielkanocnymi oraz okresem przed Wszystkich Świętych, w którym duża część kierowców podróżuje do różnych nekropolii – mówi Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Ubiegły rok obfitował w wiele zmian dla polskich kierowców. Wprowadzono nowy taryfikator mandatów oraz punktów karnych, co spowodowało znacznie większą czujność i zachowawczość wśród zmotoryzowanych. W efekcie na drogach zrobiło się bezpieczniej, a większość kierowców skupiła się na poprawnej jeździe, aniżeli przekraczaniu limitów prędkości. Spadła również liczba zgłoszeń wypadków drogowych, przy jednoczesnym wzroście zgłoszeń kontroli policji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024