Silesion.PL

serwis informacyjny

Czesi zatankują wodór na ORLENie

Stacja wodorowa w czeskiej Pradze

Stacja wodorowa w czeskiej Pradze

Wszyscy klienci Grupy ORLEN w Czechach mogą już tankować nowe, ekologiczne paliwo. Na stacji ORLEN Benzina w Pradze – Barrandov uruchomiona została stacja tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. W Polsce kierowcy również będą mieli możliwość zatankowania wodoru do swoich pojazdów jeszcze w tym roku na stacjach w Poznaniu i Katowicach. Kolejne stacje wodorowe ORLEN zostaną oddane do użytku w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie do połowy 2025 roku. Rozszerzenie dotychczasowej oferty paliw tradycyjnych i alternatywnych o wodór to kolejny krok na drodze do rozwoju niskoemisyjnego oraz bezemisyjnego transportu indywidualnego i zbiorowego zgodnie z strategią ORLEN2030.

Zgodnie z zapowiedziami zwiększamy dostępność i ofertę paliw dla naszych klientów. Pierwsza stacja wodorowa Grupy ORLEN w Czechach już działa. Dołącza ona do stacji uruchomionej w ubiegłym roku w Krakowie. Budowa infrastruktury wodorowej w Europie Centralnej umożliwi nam osiągnięcie pozycji lidera wdrażania gospodarki wodorowej opartej na zeroemisyjnym transporcie. Naszym celem jest budowa do końca tej dekady ponad 100 stacji tankowania w Polsce, Czechach i na Słowacji, które będą integralną częścią wodorowych korytarzy transportowych w Europie oraz przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Stacja paliw ORLEN Benzina w praskiej dzielnicy Barrandov jest w pełni bezobsługowa, ogólnodostępna 24 godziny na dobę i przystosowana do tankowania paliwem wodorowym samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Kierowcy mogą korzystać z dwóch dyspenserów (ze specjalnie wyprofilowanymi noskami): o ciśnieniu 700 barów dla aut osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania samochodów ciężarowych i autobusów. Stacja tankowania wodoru ORLEN Benzina w Pradze została wybudowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Do 2030 roku ORLEN Unipetrol planuje udostępnić 28 stacji tankowania wodoru w Czechach oraz dwa terminale dystrybucji wodoru dla transportu kolejowego w Litvínovie i Neratovicach.

Grupa ORLEN kontynuuje rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi, co jest kluczowym elementem Strategii Wodorowej i strategii ORLEN2030. Wodór stanowi ważną alternatywę dla tradycyjnych paliw i jest kluczowym elementem dekarbonizacji. Do 2030 roku ORLEN planuje, aby 50% produkowanego wodoru było nisko lub zeroemisyjne, a w perspektywie 2030+ aż 80%.

W Europie obecnie działa 163 stacje tankowania wodoru, a kolejnych 46 jest w trakcie realizacji. Według rekomendacji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, ACEA, do 2025 roku w Europie powinno działać co najmniej 300 takich stacji, a do 2030 roku co najmniej 1000.

Pojazdy napędzane wodorem są przyszłością motoryzacji przyjaznej dla środowiska. Technicznie są to pojazdy elektryczne, ale energia nie jest przechowywana w akumulatorach. Silnik w takich pojazdach wykorzystuje energię wodorową, która powstaje w wyniku reakcji wodoru z tlenem w ogniwach paliwowych. Jedynym produktem ubocznym tej reakcji chemicznej jest woda. Pojazdy zasilane wodorem mają znacznie większy zasięg (do 700 km) i krótszy czas tankowania (porównywalny z samochodami na benzynę lub olej napędowy) w porównaniu z pojazdami na baterie. Autobus zużywa około 30 kg paliwa wodorowego dziennie, co pozwala na przejechanie około 300 km. Zbiorniki samochodów osobowych mają pojemność około 5 kg wodoru, co umożliwia przejechanie blisko 600 km.

Według Strategii Wodorowej Grupy ORLEN, do 2030 roku w Europie Centralnej udostępnionych zostanie ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego i kolejowego. Dostarczanie wodoru do tych placówek będzie realizowane dzięki budowie europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna moc elektrolizerów Grupy ORLEN do 2030 roku wyniesie około 1 GW, co pozwoli na produkcję ponad 130 tysięcy ton odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady. Dodatkowo koncern przygotował własny projekt pod nazwą “Hydrogen Eagle”, który pozwoli na zbudowanie kompleksowej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji nisko- i zeroemisyjnego wodoru w Polsce. PKN ORLEN pozyskał fundusze na projekty wodorowe z Innovation Fund, CEF (Connecting Europe Facility), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz notyfikację Komisji Europejskiej dla projektu “Hydrogen Eagle” w ramach mechanizmu IPCEI.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024