Silesion.PL

serwis informacyjny

Aktywa Grupy LOTOS są zabezpieczone, fuzje PKN ORLEN to projekt wyłącznie biznesowy – oświadczenie do doniesień medialnych

PKN Orlen

Treść oświadczenia:

W odniesieniu do nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej dotyczących niekontrolowanego zbycia aktywów Grupy LOTOS, zapewniamy, że nie może być mowy o realizacji takiego scenariusza. Zarówno same umowy z partnerem, jak i przepisy prawa w Polsce, między innymi Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, eliminują ryzyko niekontrolowanego zbycia udziałów posiadanych przez Saudi Aramco. Ze względu na strategiczny charakter, cały proces połączenia zarówno z Grupą LOTOS, jak i PGNiG odbywał się przy stałym nadzorze organów korporacyjnych wszystkich spółek, oraz właściwych organów Państwa Polskiego. Przypominamy również, że efektem połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS a następnie PGNiG jest zwiększenie kontroli Skarbu Państwa nad nowoczesnym, silnym podmiotem z 27,52% do obecnych 49,9%.

PKN ORLEN, podobnie jak inne firmy, nie ujawnia jednak szczegółów negocjacji, rozmów, czy umów z kontrahentami, ponieważ objęte są one klauzulą poufności. Zapewniamy natomiast, że wszystkie decyzje związane z realizowanymi procesami M&A, w tym przejęciem Grupy LOTOS, podejmowane są zgodnie z obowiązującym w spółce ładem korporacyjnym i w zgodzie z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024