Silesion.PL

serwis informacyjny

Agencja pośrednictwa pracy w Polsce – jak funkcjonuje?

glowne job interview candidate selection employment

glowne job interview candidate selection employment

Koncepcja agencji pracy narodziła na początku ubiegłego wieku, kiedy to Stany Zjednoczone borykały się z kryzysem gospodarczym i brakiem rąk do pracy. Rosły wówczas koszty utrzymania stałej kadry, więc pracodawcy chętnie korzystali z pracowników „wypożyczonych”. Co uległo zmianie? Sprawdźmy, jak funkcjonują współczesne agencje pracy w Polsce.

Sprawdzone agencje pracy – prawne podstawy działalności

Prawne aspekty działalności agencji pracy – wraz z obowiązkami wobec pracowników i pracodawców – zostały opisane w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dokument szczegółowo określa nie tylko zakres świadczonych usług, ale również warunki konieczne do spełnienia przez pośrednika pracy. Warto zaznaczyć, że istnieją biura pracy specjalizujące się w jednej dziedzinie (np. outsourcingu pracowniczym), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadziły szerszą działalność. Przepisy dotyczą także biur pracy za granicą, które planują prowadzenie działalności na terenie Polski.

Prowadzenie agencji doradztwa personalnego reguluje również Prawo Przedsiębiorców, czyli ustawa z 6 marca 2018 r. Z tego tytułu wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Taki rejestr prowadzi marszałek województwa odpowiedniego dla siedziby agencji.

Co istotne, agencje pracy są zobowiązane do bezpłatnego świadczenia usług kandydatom poszukującym zatrudnienia. Oznacza to, że nie mogą pobierać opłat m.in. za przeprowadzenie badań lekarskich, tłumaczenie dokumentów lub wydanie wizy. Jedyne przypadki, w których jest to możliwe, określa ustawa. Zaliczymy do nich np. opłatę za zakwaterowanie w przypadku pracy za granicą.

Jak działają agencje pośrednictwa pracy w Polsce – profile działalności

Agencja pracy, w przeciwieństwie do Urzędu Pracy, jest organizacją niepubliczną. Jej głównym zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, a pracodawcom – w poszukiwaniu kadry o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach. Bez wątpienia warto zapytać też o to, jaki dokładnie jest zakres usług świadczonych przez agencję pracy.

Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście pośrednictwo pracy. Są to usługi polegające m.in. na:

 • udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym lub szukającym innego zatrudnienia,
 • pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu ofert pracy i informacji o naborach,
 • szerzeniu wśród pracodawców i kandydatów wiedzy o aktualnej sytuacji lokalnego rynku pracy,
 • organizowaniu spotkań potencjalnych pracowników z pracodawcami,
 • kierowaniu zgłaszających się cudzoziemców do pracy u polskiego pracodawcy.

Kolejnym aspektem jest doradztwo personalne, czyli:

 • dokonywanie analizy zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie oraz proponowanie ewentualnych zmian i usprawnień,
 • selekcja kandydatów pod względem umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę.

Trzecia, ale nie ostatnia możliwość to pośrednictwo zawodowe. Tutaj mamy do czynienia z:

 • doradztwem w zakresie wyboru zawodu i miejsca pracy,
 • informowaniu o możliwościach kształcenia i realiach rynku pracy,
 • prowadzeniu grupowych warsztatów np. z technik autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych,
 • pomoc pracodawcom w zakresie wyboru odpowiedniego kandydata.

Agencja pracy i pracownicy tymczasowi

Zatrudnia pracowników tymczasowych, a następnie kieruje ich do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jest to rozwiązanie chętnie wybierane przez przedsiębiorców, gdyż wszelkie kwestie formalne – np. zawarcie umowy, wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie składek, organizacja szkolenia BHP – pozostają po stronie agencji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author