Silesion.PL

serwis informacyjny

50 000 złotych na pomysły młodych katowiczan

50 tysiecy zlotych na pomysly mlodych katowiczan

50 tysiecy zlotych na pomysly mlodych katowiczan

Ponad 50 tysięcy zł będą mieli do dyspozycji młodzi katowiczanie na inicjatywy młodzieżowe organizowane przez miasto Katowice we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST. Realizowany w Katowicach projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej” ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży ze stolicy województwa śląskiego.

W Katowicach wspieramy działania mieszkańców, czy to poprzez Inicjatywę Lokalną, Budżet Obywatelski, czy coraz popularniejszy Zielony Budżet. Mieszkańcy chętnie korzystają z tych rozwiązań, dlatego idziemy o krok dalej i edukację obywatelską chcemy wdrażać także wśród młodzieży. Świetną okazją jest projekt Centrum Aktywności Młodzieżowej. Jego częścią jest finansowanie inicjatyw młodzieżowych, na które w tym roku przeznaczamy 54 tys. zł. Nabór wniosków rusza 1 lutego i potrwa do 31 marca – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Angażowanie się w działalność społeczną osób młodych, jest szczególnie cenne w kontekście budowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, bez którego nie ma szans na silną demokrację, dlatego szczególnie zachęcam do udziału w tym projekcie – dodaje prezydent.

Maksymalna wartość jednej inicjatywy młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł. Osoby w wieku 15-35 lat, mające pomysł na inicjatywę młodzieżową, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Centrum Aktywności Młodzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail: cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, Katowice. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej: tel. 32 259 37 46, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

Inicjatywą młodzieżową może być piknik, festyn rodzinny czy sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne itp. Jesteśmy otwarci na pomysły młodych katowiczan. Centrum Aktywności Młodzieżowej to kolejne, m.in. po szopienickiej Kotłowni, nowo powstałe miejsce w Katowicach, które utworzono z myślą o osobach wchodzących w dorosłość lub młodych dorosłych nieaktywnych zawodowo. Mogą się tu spotykać, działać i rozwijać swoje kompetencje zawodowe – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków na inicjatywy młodzieżowe to kolejny element projektu Centrum Aktywności Młodzieżowej. W 2021 roku uczestnicy tego projektu, oprócz spotkań z doradcą zawodowym i coachem czy kursów zawodowych, brali również udział w działaniach środowiskowych, by rozwijać swoje kompetencje miękkie. Te działania to trzy inicjatywy młodzieżowe dofinansowanie z budżetu miasta Katowice kwotą ok. 24 tys. zł.

Pierwsza z nich – „Strefa Zwierzoraju” – to zrealizowany we wrześniu ub.r. festyn dla mieszkańców zorganizowany na Placu Andrzeja we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej Śródmieście i lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz bezdomnych zwierząt. W ramach atrakcji dla wszystkich grup mieszkańców, zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci, by wiedziały jak opiekować się swoim zwierzątkiem domowym.

W październiku, we współpracy z MDK Koszutka, lider inicjatywy „Centrum Edukacji Ekologicznej i Społecznej” zorganizował Katowicką Roślinną Kuchnię Społeczną oraz 4 warsztaty ekologiczne dla mieszkańców. Podczas warsztatów mieszkańcy uczyli się m.in. jak przygotować domowy wermikompostownik, poznali skład różnych naturalnych i ekologicznych kosmetyków czy środków czystości, a potem je sami przygotowywali.

W listopadzie odbył się finał gry terenowej „Poszukiwanie CAMienia“. Grupa inicjatywna już od września brała udział w warsztatach z tworzenia gry terenowej i opracowywała jej fabułę, a potem kręciła filmiki do promocji gry. Pod opieką specjalisty zamienili niemal cały budynek Centrum Organizacji Pozarządowych w plan filmowy oraz zaangażowali do swoich klipów napotkane w Centrum osoby, główne role zostawiając dla siebie. W dniu premiery zainteresowanie grą wyraziło 180 osób skanując kody QR.

Inicjatywy młodzieżowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023