Czytasz: Życzyć to winszować. Czego życzyć Ślązakom na Nowy Rok?

Życzyć to winszować. Czego życzyć Ślązakom na Nowy Rok?

Życzenia noworoczne po śląsku (PRZYKŁADY).

Czego życzyć Ślązakom na Nowy Rok? Jak złożyć życzenia noworoczne po śląsku? Zobacz przykłady śląskich życzeń na Nowy Rok. W gwarze śląskiej życzyć to  winszować, zatem Ślązacy nie życzą, a winszują na Nowy Rok 2018. A czego? Zobaczcie.

Kartki na Nowy Rok 2018 [ŚCIĄGNIJ i WYŚLIJ]

Życzenia noworoczne po śląsku

Winszuja Wom szczynścio, zdrowio, błogosławiyństwa świyntego od Pana Boga miłego, na tyn Nowy Rok i na wszystki lata póki żyć bydziecie, a po śmierci Królestwo Niebieski.

Czego sobie życzyć w Nowym Roku? (WZORY ŻYCZEŃ)

Życzenia noworoczne po śląsku

Niych na codziyn i łod świynta, gymba byndzie uśmiychniynta.
Niych tyż zdrowie byndzie tyngie i kasiory wom przibyndzie.
Niychaj łaski płynom z nieba, tela, wiela wom potrzeba.
Do Siego Roku życzy... 

Życzenia noworoczne po śląsku

Niychej Ponbuczek szczyńściym Wos darzy
Zdrowie do tymu co tako marzy
A familijom pszonie na zowdy
Siył fest dołoży jako tyż prowdy.

Życzenia noworoczne po śląsku

 

Czytaj więcej