Czytasz: Związki zawodowe dla tych na "śmieciówkach"

Związki zawodowe dla tych na "śmieciówkach"

Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przyznaje ona m.in. samozatrudnionym oraz osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawo tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych.

Nowe regulacje dają szerokie uprawnienia związkowe, np. ochronę przed zwolnieniem. Warunki są trzy: aby dana osoba „nie zatrudniała  do tego rodzaju pracy innych osób”, „nie ponosiła ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem pracy” oraz miała „takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione”.

- Zmiany zmierzają do objęcia pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczone do kategorii pracowników. W tym kontekście pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu w ramach łączącego go z tym podmiotem stosunku prawnego - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

W opinii Międzynarodowej Organizacji Pracy, poza prawem do koalicji, należy zagwarantować jedynie ochronę przed dyskryminacją i prawo do rokowań. Proponowane przepisy rodzą wątpliwości interpretacyjne. Taki zapis będzie prowadził do sporów sądowych, ponieważ pracodawca (przedsiębiorca) będzie musiał w każdym przypadku ocenić, czy zatrudniony (zleceniobiorca, wykonawca, samozatrudniony) spełnia warunki ustawowe.

Projekt przewiduje zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji osób wykonujących pracę zarobkową z uwagi na przynależność do związku zawodowego. 

Ustawa o związkach zawodowych - zmiany

Nowelizacja jest rewolucyjna. Zmienia dotychczas obowiązujące w Polsce zbiorowe prawo pracy i będzie miała daleko idące konsekwencje. Zdaniem Pracowdawców RP trudno ocenić jak nowe prawa mają się do prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja w lutym przyszłego roku ma przedstawić dwa nowe projekty kodeksów pracy, w tym kodeksu zbiorowego prawa pracy. 

- Pytań jest więcej niż odpowiedzi - przestrzega Mateusz Krupczyński z Pracodawcy RP -  Czy nowelizacja, którą niebawem przyjmie rząd, będzie spójna z efektami prac Komisji Kodyfikacyjnej? Czy też w następnym roku czekać nas będzie kolejna rewolucja w zbiorowym prawie pracy? - dodaje.

Szczegółowe rozwiązania ma we wtorek wypracować rząd.

projekt ustawy o związkach zawodowych:

 

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje