Czytasz: Zmiany w 500+. Ważne dla rodziców, samotnie wychowujących dzieci

Zmiany w 500+. Ważne dla rodziców, samotnie wychowujących dzieci

Dziś, aby uzyskać 500+ będąc samotnie wychowującym rodzicem, konieczne jest ustalenie alimentów

Dziś, aby uzyskać 500+ będąc samotnie wychowującym rodzicem, konieczne jest ustalenie alimentów. Jednak idą zmiany w tym zakresie!

Aktualnie, aby uzyskać 500+, gdy wychowuje się jedno dziecko, należy wykazać dochód poniżej 800 zł na osobę, lub 1200 zł w sytuacji, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Dla drugiego i każdego kolejnego dziecka nie występuje kryterium dochodowe. W sytuacji, gdy rodzic wychowuje dzieci samotnie, konieczne jest przedstawienie orzeczenia sądu o alimentach.

Zwiększone ma zostać kryterium dochodowe. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiada, że kryterium wzrośnie minimum o 100 zł. Wiąże się to z podwyższeniem płacy minimalnej, która w momencie, gdy 500+ zostało wprowadzone, była o 400 zł brutto niższa oraz z bardzo niskim bezrobociem. Nie będzie już konieczne ustalenie alimentów przez samotnego rodzica. Uregulowana zostanie ciągłość daniny w wypadku śmierci rodzica. Nowością będzie konieczność złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka.

Zmiany mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku. Do grudnia 2018 roku na program Rodzina 500+ z budżetu państwa wydano 64,1 mld zł.