Silesion.PL

serwis informacyjny

Zmiana ceny biletów od września w Metropolii. Projekt konsultowany ze związkami zawodowymi

Metropolia wprowadza nowe kasowniki i automaty biletowe 2022 wiosna

Metropolia wprowadza nowe kasowniki i automaty biletowe 2022 wiosna

Dwucyfrowa inflacja oraz wzrost cen paliw o ponad 40 proc. w porównaniu do zeszłego roku – to czynniki, które wpływają na rosnące koszty funkcjonowania również komunikacji miejskiej.

Najważniejsze zmiany w cenniku ZTM, które zostały przedstawione do konsultacji:

 • Pasażerowie regularnie i często korzystający z komunikacji miejskiej zapłacą za bilety tyle samo, co teraz. Zmiany nie obejmą biletów 90 i 180- dniowych, wieloprzejazdowych oraz Metrobiletów. 
 • Zmiana cen dla pozostałych biletów nie przekroczy wskaźnika poziomu inflacji. Zmiany cen będą wahać się w przedziale od 9% do 13%.
 • Ważna zmiana: wprowadzona zostanie jednolita taryfa czasowa dla biletów jednorazowych. Oznacza to, że od września bilety będą ważne przez 20, 40 lub 90 minut bez rozróżniania na terenie ilu gmin będziemy korzystać z komunikacji miejskiej (już nie będzie podziału na jedno, dwa lub więcej miast). Docelowo, ale nie od września – taryfa odległościowa również zostanie zmieniona na czasową.
 • Ceny krótkookresowych biletów elektronicznych pozostaną niższe niż papierowych.
 • Dostrzegając problem nieuczciwych pasażerów, którzy jeżdżą bez biletów, podwyższone zostaną do 550 zł (z 200 zł) opłaty dodatkowe za jazdę „na gapę”. Jednocześnie zostanie wprowadzony mechanizm dla osób, które mają uregulowane wszystkie ewentualne kary lub zawsze kupują bilety, ale raz zdarzyło się im nieznacznie przekroczyć ważność swoje biletu (np. 30-dniowego). Mechanizm pozwoli im obniżyć tę opłatę dodatkową z 300 zł do 50 zł. W jaki sposób?

Szczegóły wyjaśnione są poniżej.

Jeśli sytuacja gospodarcza w Polsce już nie pogorszyłaby się do końca roku– a z prognoz wynika, że szczyt inflacji jeszcze nie nastąpił, to szacowany brak w kasie ZTM na utrzymanie komunikacji miejskiej może wynieść ok. 80 mln zł. To tyle ile potrzeba na utrzymanie 46 linii autobusowych. Trudności te spotęgowane są „ogonem” strat, który narastał od 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa i lockdownami. Chociaż czerwiec 2022 roku jest pierwszym miesiącem od dwóch lat, kiedy liczba sprzedanych biletów jest porównywalna do 2019 roku, to tylko przez pierwsze miesiące 2022 roku sprzedaż biletów była o ponad 43 mln zł niższa niż przed pandemią. Rozliczenia lat 2020 i 2021 kończone były prawie 170 mln zł „na minusie”.

Decyzje o zmianie cen biletów nigdy nie należą do prostych.  Gdy mówimy o szacowanych „stratach finansowych”, to w naszym przypadku – jako instytucji publicznej – nie mamy na myśli pieniędzy, które zostałyby w kieszeni zarządów przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. To pieniądze potrzebne do tego, by mógł być realizowany w pełni rozkład jazdy dla wszystkich linii komunikacji miejskiej, z której dzisiaj mogą korzystać pasażerowie – wyjaśnia Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bardzo wysoka inflacja, wzrost cen paliw i dodatkowe obciążenie budżetów gmin z powodu zmian podatkowych oraz – z drugiej strony – chęć utrzymania aktualnej oferty komunikacji miejskiej i dalszy jej rozwój, sprawiły, że podjęta została decyzja o wprowadzeniu zmian w cenniku ZTM. Projekt i zakres tych zmian został przedstawiony do konsultacji ze związkami zawodowymi.

Do dyskusji o zmianie cen biletów zawsze podchodzimy ostrożnie. Przed ich podjęciem analizujemy jak najwięcej czynników, które wpływają na sytuację gospodarczą. Zmiany te ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Propozycję tę przekazaliśmy do konsultacji ze związkami zawodowymi. Wstępnie planujemy, że zmieniony cennik zacząłby obowiązywać od września – dodaje Kamila Rożnowska.

Zmiana cen będzie dotyczyć biletów jednorazowych oraz biletów 30-dniowych. W każdej sytuacji zmiana ceny nie przekroczy wskaźnika inflacji i będzie się wahać od 9 do 13 proc. Co ważne: zmiany cen nie będą dotyczyć pasażerów, którzy z komunikacji korzystają regularnie – ceny Metrobiletów, biletów długookresowych na 90 i 180 dni oraz abonamentu biletów wieloprzejazdowych nie zostaną podniesione.

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie jednolitej taryfy czasowej dla biletów jednorazowych. Oznacza to, że bilety będą ważne przez 20, 40 lub 90 minut – bez rozróżnienia czy korzystamy z nich na terenie jednej, dwóch czy większej liczby gmin. W następnych miesiącach, wraz z uruchomieniem nowego systemu płatności za bilety, taryfa odległościowa również zostanie zastąpiona czasową. Taryfa czasowa jest też uniwersalna i stosowana w największych polskich miastach i aglomeracjach, a jej główną przewagą jest możliwość dokonywania przesiadek w ramach ważności jednego biletu. W przypadku ewentualnych opóźnień – ważność biletu będzie sprawdzana do planowanego czasu rozkładowego, a w momencie przesiadki – ten czas będzie rozstrzygany na korzyść pasażera

Dostrzegając problem nieuczciwych pasażerów, zostaną podwyższone opłaty za jazdę na „gapę” – ze 120 zł do – nawet – 550 zł. Ale jednocześnie wprowadzony zostanie mechanizm, który pozwoli tę karę obniżyć do 50 zł dla wszystkich, którzy nie mają żadnych innych kar za jazdę na gapę lub uregulowali wcześniejsze należności. Po tej zmianie – w Punkcie Obsługi Pasażera będzie można poinformować o chęci skorzystania z obniżenia otrzymanej kary z 300 zł do 50 zł oraz kupić bilet na 180 dni na całą sieć (jego cena bez zmian; kosztuje 550 zł). Mechanizm ten ma mieć wymiar edukacyjny: bardziej opłaca się kupić bilet i uczciwie podróżować komunikacją miejską, niż ryzykować karę w wysokości ceny biletu na 180 dni. W ten sposób zamiast zapłacić kilkaset złotych „kary za nic”, będzie można znaczną część tej kwoty przeznaczyć na zakup biletu, który pozostaje w bardzo atrakcyjnej cenie, niż gdyby kupić sześć biletów 30-dniowych na całą sieć.   

Równocześnie wprowadzona zostanie możliwość obniżenia do 50 zł opłaty dodatkowej dla osób, które regularnie (w ostatnich 6 miesiącach łączny okres ważności ich biletów wyniósł 175 dni) kupowały bilety, ale z różnych innych powodów jechali bez ważnego biletu. Celem rozwiązania jest wprowadzenie łagodniejszych zasad dla tych osób, które kupują bilety, ale w momencie kontroli takowych nie mieli i nie mają w stosunku do ZTM żadnych zaległości. Pozwoli to na obniżenie tym osobom wysokości opłaty dodatkowej do maks. 50 zł, tak aby nie traktować ich jednakowo jak osób, które z premedytacją jeżdżą bez biletu. Tacy pasażerowie nie będą musieli dodatkowo kupować biletu Sieć 180. 

 • ·       Pasażerowie regularnie i często korzystający z komunikacji miejskiej zapłacą za bilety tyle samo, co teraz. Zmiany nie obejmą biletów 90 i 180- dniowych oraz wieloprzejazdowych. 

Oznacza to, że pasażerowie, którzy kupują bilety na dłuższy okres, nie tylko będą płacić relatywnie mniej za dokonywane przejazdy, ale również nie zostaną objęci podwyżką. Przykładowo w przypadku biletu półrocznego (Sieć 180), jego miesięczny koszt to 92 zł, co jest korzystną ceną w porównaniu do pozostałych biletów miesięcznych. Równie korzystna jest w tym względzie oferta biletu wieloprzejazdowego – to pakiet biletów jednorazowych, który jest ważny przez pół roku. Korzystając z tego biletu – jednorazowe przejazdy pozostają w dużo bardziej atrakcyjnych cenach.

Utrzymanie konkurencyjności cenowej biletów okresowych w porównaniu do jednorazowych jest dla GZM podstawowym celem przy projektowaniu zmian w cenniku. Zależy jej na tym, aby zmiany te były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, którzy z komunikacji miejskiej korzystają regularnie lub nie tak często, ale z pakietem abonamentowym (bilety wieloprzejazdowe).

 • ·       Wprowadzenie jednolitej taryfy czasowej dla biletów jednorazowych/ krótkookresowych.

Celem tej zmiany jest ujednolicenie zakresu obowiązywania biletów jednorazowych, które docelowo w całym systemie, niezależnie od kanału zakupu – będą funkcjonować według taryfy czasowej (jednak zmiana taryfy odległościowej na czasową nastąpi później niż projektowane zmiany).

Zmiana ta jest związana z dobiegającymi końca pracami nad nowym systemem płatności za bilety, który zastąpi wdrażany już kilkanaście lat temu system ŚKUP. Jego podstawą funkcjonowania będzie unowocześniony system informatyczny, który umożliwi pasażerom korzystanie z dowolnej taryfy poprzez aplikację mobilną (fizyczna wersja karty nie zostanie wycofana i wciąż będą mogli z nich korzystać pasażerowie, którzy wolą w ten sposób kupować bilety komunikacji miejskiej).

Taryfa czasowa jest też uniwersalna i stosowana w największych polskich miastach i aglomeracjach, a jej główną przewagą jest możliwość dokonywania przesiadek w ramach ważności jednego biletu. Ponadto ujednolicenie to pozwoli na zwiększenie proporcjonalności w dostępie do oferty komunikacyjnej pomiędzy mieszkańcami różnych – pod względem wielkości i rozległości – gmin w GZM.

Stosowana dotychczas taryfa strefowa powodowała bardzo duże różnice, ponieważ oferta komunikacyjna dla biletu w ramach 1 miasta nie była jednakowa dla wszystkich mieszkańców (w małych gminach pozwalało to na przejazd do 15-20 minut, w dużych czasem nawet do godziny, a z kolei w niektórych sytuacjach 20-minutowa podróż pozwoliłaby również dojechać do sąsiednich gmin).

Wraz z wprowadzeniem tych zmian, nie ulegnie zmianie zakres czasowy obowiązywania biletów – będą umożliwiać podróż wraz z przesiadkami przez 20, 40 oraz 90 minut. W sytuacji ewentualnego opóźnienia autobusu/tramwaju/trolejbusu kontrolerzy będą sprawdzać ważność biletu do planowanego czasu rozkładowego, a w momencie przesiadki – ten czas będzie rozstrzygany na korzyść pasażera. Jednocześnie bilet „90 minut” będzie upoważniał również do przejazdu do końca kursu przy podróży jednorazowej.

 • ·       Zmiana cen dla pozostałych biletów nie przekroczy wskaźnika poziomu inflacji. Zmiany cen będą wahać się w przedziale od 9% do 13%.

Największa zmiana będzie dotyczyć papierowych biletów krótkookresowych – cena podstawowego biletu na 20 minut z możliwością przesiadek wyniesie 4,60 zł.  Jednak korzystając z biletów elektronicznych za ten sam bilet zapłacimy 4,00 zł, a pasażer korzystający z biletu na 80 przejazdów (W80) za jedną podróż zapłaci jedynie 2,50 zł.

Ze względu na zmianę cen biletów jednorazowych, zmieniona nieznacznie zostanie cena biletu „Dziennego” – jednak i tutaj zachowana zostanie atrakcyjność tej oferty. Jego cena po wprowadzonej zmianie zrówna się z kosztem zakupu dwóch biletów 90-minutowych w formie elektronicznej, a będzie niższa niż suma cen dwóch biletów 90-minutowych w formie papierowej.

Ponadto bilet „Dzienny” jest ważny znacznie dłużej – można na nim podróżować do godz. 23:59 dnia, w którym go kupiliśmy. Oznacza to, że gdyby chcieć jeździć na nim bez przerwy, to w ciągu dnia możemy na nim wykonać piętnaście 90-minutowych podróży o wartości 90 zł, które musielibyśmy zapłacić korzystając tylko z biletów strefowo-czasowych na całą sieć. Dodatkowo w dni wolne posiadacz biletu „Dziennego” normalnego może w ramach tego jednego biletu zabrać w podróż jeszcze jedną osobę.

 • ·       Ceny krótkookresowych biletów elektronicznych pozostaną niższe niż papierowych.

Stale powiększane są kanały sprzedaży biletów elektronicznych, ponieważ cieszą się one coraz większą popularnością wśród pasażerów. Każdego dnia ZTM sprzedaje w ten sposób ponad 40 tys. biletów. Bilety dostępne są w sześciu mobilnych aplikacjach – autoryzowanej przez Metropolię aplikacji Mobilny ŚKUP oraz w pięciu aplikacjach zewnętrznych: SkyCash, mPay, moBiLET, jakdojade, zBiletem.

Ponadto dobiegają końca prace związane ze stworzeniem nowego systemu płatności za bilety, który zastąpi obecny system ŚKUP. Podstawą nowego systemu będzie właśnie mobilna aplikacja. Jednocześnie w ponad 200 autobusach i trolejbusach można już kupować bilety w automatach, które obsługują płatności zbliżeniowe (ceny biletów w automatach biletowych odpowiadają niższym cenom dla biletów elektronicznych).

W najbliższej przyszłości wszystkie pozostałe pojazdy zostaną wyposażone w nowe automaty biletowe obsługujące te płatności – w pierwszej połowie czerwca podpisana została umowa na zakup 1,5 tys. urządzeń. Zainstalowanie tych urządzeń we wszystkich pojazdach, pozwoli zlikwidować sprzedaż biletów przez kierowców.

 • ·       Dostrzegając problem nieuczciwych pasażerów, którzy jeżdżą bez biletów, podwyższone zostaną do 550 zł (z 200 zł) opłaty dodatkowe za jazdę „na gapę”.

Metropolia przeanalizowała wysokość opłat dodatkowych w innych polskich miastach. Obowiązujące w ZTM „kary” były jednymi z najniższych w Polsce. Niestety zdarzało się, że prowadziło to również do sytuacji, kiedy pasażerowie notorycznie jeździli bez biletów, wychodząc z założenia, że bardziej opłaca się zapłacić na miejscu 120 zł opłaty dodatkowej, niż kupować regularnie np. bilety 30-dniowe.

Dlatego też dostrzegając pasażerów, którzy odpowiedzialnie korzystają z transportu publicznego, a pośrednio są również poszkodowani przez te nieuczciwe zachowania – Metropolia zdecydowała o tym, że opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu powinny być bardziej dotkliwe i przeciwdziałać tym nadużyciom. Wzrost opłat dodatkowych w tej propozycji wygląda następująco:

Opłata za brak biletuOpłata za brak dokumentu do ulgiOpłata za zatrzymanie pojazdu
na miejscudo 14 dnipo 14 dniachna miejscudo 14 dnipo 14 dniach
200 zł*300 zł**550 zł***100 zł125 zł250 zł600 zł

*wzrost ze 120 zł

**wzrost ze 155 zł

*** wzrost z 200 zł

 • ·       Wprowadzony zostanie mechanizm dla osób, które płacą za przejazdy, ale z różnych powodów przydarzyło się im jechać bez ważnego biletu.

Warunkiem uzyskania możliwości zapłaty opłaty dodatkowej w niższej kwocie będzie zgłoszenie się do Punktów Obsługi Pasażera w terminie do 14 dni od daty powstania opłaty i poinformowanie o chęci skorzystania z opcji obniżenia opłaty dodatkowej. Pracownicy POP sprawdzą, czy pasażer ma uregulowane wszystkie ewentualne wcześniejsze kary. Wówczas takim osobom opłata dodatkowa zostanie obniżona z 550 do 50 zł, jeśli zakupią jednocześnie bilet półroczny „Sieć 180” za 550 zł.

Celem tego rozwiązania jest jego wymiar edukacyjny: bardziej opłaca się kupić bilet i uczciwie podróżować komunikacją miejską, niż ryzykować karę w wysokości ceny biletu na 180 dni.W ten sposób zamiast zapłacić kilkaset złotych „kary za nic”, pasażerowie będą mogli znaczną część tej kwoty przeznaczyć na zakup biletu, który pozostaje w bardziej atrakcyjnej cenie, niż gdyby kupić sześć biletów 30-dniowych na całą sieć.

 • ·       Wprowadzona zostanie możliwość obniżenia do 50 zł opłaty dodatkowej dla osób, które regularnie (w ostatnich 6 miesiącach łączny okres ważności ich biletów wyniósł 175 dni) kupują bilety, ale z różnych innych powodów jechali bez ważnego biletu.

Celem rozwiązania jest wprowadzenie łagodniejszych zasad dla tych osób, które kupują bilety, ale w momencie kontroli takowych nie mieli i nie mają w stosunku do ZTM żadnych zaległości. Pozwoli to na obniżenie tym osobom wysokości opłaty dodatkowej do maks. 50 zł, tak aby nie traktować ich jednakowo jak osób, które z premedytacją jeżdżą bez biletu. Tacy pasażerowie nie będą musieli dodatkowo kupować biletu Sieć 180. 

Zasada ta będzie dotyczyć pasażerów, którzy w ciągu ostatniego pół roku (175 dni) kupowali regularnie bilety okresowe lub nieznacznie przekroczyli ważność posiadanego biletu (np. o jeden dzień).

I. Założenia dla projektu nowych cen biletów
§ 11

1.Ustala się następujące ceny papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
20 minutważny przez 20 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)
4,60 zł2,30 zł
40 minutważny przez 40 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)
5,60 zł2,80 zł
90 minutważny przez 90 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu
przy podróży jednorazowej
6,60 zł3,30 zł

2.Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/
krótkookresowych:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
20 minutważny przez 20 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)
4,00 zł2,00 zł
40 minutważny przez 40 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)
5,00 zł2,50 zł
90 minutważny przez 90 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu
przy podróży jednorazowej
6,00 zł3,00 zł

3.Ustala się następujące opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy
odległościowej:

Zakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
do 1,0 km2,00 zł1,00 zł
powyżej 1,0 km do 2,0 km2,60 zł1,30 zł
powyżej 2,0 km do 5,0 km3,20 zł1,60 zł
powyżej 5,0 km do 9,0 km3,80 zł1,90 zł
powyżej 9,0 km do 14,0 km4,40 zł2,20 zł
powyżej 14,0 km do 20,0 km5,00 zł2,50 zł
powyżej 20,0 km5,60 zł2,80 zł

4.Ustala się następujące ceny papierowych i elektronicznych biletów średniookresowych:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
Dziennyważny na całej sieci ZTM, od momentu
aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia
12 zł6 zł
24h + Kolejbilet imienny ważny przez 24 godziny na
zasadach określonych w § 3 ust. 3 pkt 2, na
całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach
kolejowych obsługiwanych przez KŚ na
obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez
POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice
– Sławków
24 zł12 zł

5.Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
7-dniowyważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty
wybranej podczas zakupu
55 zł27,50 zł

6.Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych imiennych:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
Miasto 30ważny na terenie jednego, wybranego miasta
(gminy), przez 30 dni od daty wybranej podczas
zakupu
109 zł54,50 zł
2 Miasta 30ważny na terenie dwóch, wybranych miast
(gmin), przez 30 dni od daty wybranej podczas
zakupu
149 zł74,50 zł
Sieć 30ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty
wybranej podczas zakupu
175 zł87,50 zł
Miasto 90ważny na terenie jednego, wybranego miasta
(gminy), przez 90 dni od daty wybranej podczas
zakupu
260 zł130 zł
2 Miasta 90ważny na terenie dwóch, wybranych miast
(gmin), przez 90 dni od daty wybranej podczas
zakupu
359 zł179,50 zł
Sieć 90ważny na całej sieci ZTM, przez 90 dni od daty
wybranej podczas zakupu
399 zł199,50 zł

7.Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego imiennego

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
Sieć 180ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty
wybranej podczas zakupu
550 zł275 zł

8.Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego na okaziciela:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
Sieć 30
Okaziciel
ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty
wybranej podczas zakupu
210 zł105 zł

9.Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów wieloprzejazdowych imiennych:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
W-20upoważnia do dwudziestu jednorazowych
przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od
daty wybranej podczas zakupu
60 zł30 zł
W-40upoważnia do czterdziestu jednorazowych
przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od
daty wybranej podczas zakupu
110 zł55 zł
W-80upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych
przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od
daty wybranej podczas zakupu
200 zł100 zł

10.Ustala się następujące ceny elektronicznych METROBILETÓW miesięcznych imiennych:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
Strefa
Katowice
ważny na terenie miasta Katowice:
w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz
na wszystkich liniach kolejowych
obsługiwanych przez KŚ
159 zł79,50 zł
Czerwonyważny na całej sieci w komunikacji
organizowanej przez ZTM oraz na
obsługiwanym przez KŚ odcinku linii
kolejowej Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa
Katowice (włącznie), a także na obsługiwanym
przez POLREGIO odcinku linii kolejowej
Katowice – Sławków
220 zł110 zł
Niebieskiważny na całej sieci w komunikacji
organizowanej przez ZTM oraz na
obsługiwanym przez KŚ odcinku linii
kolejowej Nowy Bieruń – strefa Katowice
(włącznie)
220 zł110 zł
Pomarańczowyważny na całej sieci w komunikacji
organizowanej przez ZTM oraz na
obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii
kolejowych: Tychy Lodowisko – strefa
Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada –
strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa
Katowice (włącznie)
220 zł110 zł
Zielonyważny na całej sieci w komunikacji
organizowanej przez ZTM oraz na
obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii
kolejowych: Gliwice – strefa Katowice
(włącznie), Knurów – Gliwice
220 zł110 zł
Żółtyważny na całej sieci w komunikacji
organizowanej przez ZTM oraz na
obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii
kolejowych: Tarnowskie Góry – strefa
Katowice (włącznie) i Bytom – Gliwice
220 zł110 zł
Cała
Metropolia
ważny na całej sieci w komunikacji
organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich
liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ
na obszarze GZM, a także na obsługiwanym
przez POLREGIO odcinku linii kolejowej
Katowice – Sławków
299 zł149,50 zł

11.Ustala się następującą cenę papierowego i elektronicznego biletu „Grupowy dla 5 osób”:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
normalnego
Cena biletu
ulgowego
Grupowy
dla 5 osób
upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie
pięciorga osób przez 90 minut od momentu
skasowania (z możliwością przesiadek) lub do
końca kursu przy podróży jednorazowej
13 zł6,50 zł

12.Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego rocznego imiennego:

SymbolZakres obowiązywaniaCena biletu
R­1przeznaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów
świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM, ważny od
1 stycznia do 31 grudnia danego roku
300 zł

13.Ustala się następujące kategorie uprawnień dla uczestników imprez:

Cena za 1 osobę

Liczebność imprezy1 doba2 doby3 doby4 dobyKażda
kolejna
doba
od 50 do 100 osób4,00 zł7,60 zł10,80 zł13,60 zł+2,80 zł
powyżej 100 do 1000 osób3,50 zł6,65 zł9,45 zł11,90 zł+2,45 zł
powyżej 1000 do 5000 osób3,00 zł5,70 zł8,10 zł10,20 zł+2,10 zł
powyżej 5000 osób2,00 zł3,80 zł5,40 zł6,80 zł+1,40 zł
Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz
należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno
nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych,
w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji
kultury

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez

od 50 do 100 osób5,00 zł9.50 zł13,50 zł17,00 zł+ 3,50 zł
powyżej 100 do 1000 osób4,50 zł8,55 zł12,15 zł15,30 zł+ 3,15 zł
powyżej 1000 do 5000 osób4,00 zł7,60 zł10,80 zł13,60 zł+ 2,80 zł
powyżej 5000 osób3,00 zł5,70 zł8,10 zł10,20 zł+ 2,10 zł
uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez,
w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na
podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów.
Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia
jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby

II. Projekt nowych zapisów dotyczących opłat windykacyjnych
§ 8 ust. 5

5. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, jest określona w Cenniku. Cennik,
z zastrzeżeniem ust. 6, określa również obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie:
1) uiszczenia jej kontrolerowi na miejscu,
2) uiszczenia jej w terminie do 14 dni licząc od daty jej wystawienia,
3) gdy podróż bez ważnego dokumentu przewozu odbyła się w terminie do 3 dni od ustania
ważności ostatniego imiennego biletu; warunkiem obniżenia opłaty jest posiadanie ciągłości
zakupu imiennych biletów długookresowych lub METROBILETÓW – jako ciągłość rozumie
się sytuację, gdy w okresie ostatnich 6 miesięcy od daty nałożenia opłaty dodatkowej łączny
okres ważności biletów długookresowych wyniósł co najmniej 175 dni,
4) gdy pasażer na bilecie jednorazowym/krótkookresowym „20 minut”, „40 minut” lub
„90 minut”, odbył podróż trwającą dłużej od czasu określonego w Taryfie, przy czym
maksymalne przekroczenie czasu nie może trwać dłużej niż 10% ważności danego biletu, tj.
odpowiednio: 2, 4 lub 9 minut; w takim przypadku na potwierdzeniu opłaty dodatkowej
kontroler umieszcza stosowną adnotację,
5) gdy pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia opłaty dodatkowej zakupi na
swoją kartę spersonalizowaną ŚKUP lub powiązaną z nią Mobilną Aplikację Pasażera bilet
„Sieć 180”, którego ważność rozpoczyna się od dnia zakupu.
§ 8 ust. 6
6. Obniżenie wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 5 pkt 3-5, następuje gdy pasażer nie
posiada innych zobowiązań w stosunku do ZTM z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych
i w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia zgłosi się do POP oraz zawnioskuje o obniżenie opłaty
dodatkowej, a wraz z wnioskiem przedstawi dokument potwierdzający uiszczenie opłaty
w obniżonej wysokości lub uiści ją na miejscu.

§ 12
1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnej:

Lp.Rodzaj opłatyWysokość
opłaty
1opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego
dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach
określonych w wierszach 2-4
550 zł
2opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego
dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia
wezwania do zapłaty
300 zł
3opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego
dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli
200 zł
4opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego
dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5
50 zł
5opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega
obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7
250 zł
6opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie
do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty
125 zł
7opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona
u kontrolera w miejscu kontroli
100 zł
8opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,
zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu
600 zł
9opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie
§ 8 ust. 8
20 zł

2.Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 pkt 1–7 dolicza się przewoźne
w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego
lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera) uprawniającego do
przejazdu przez 20 minut od momentu skasowania.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024