Czytasz: Zmarł Helmut Kohl, twórca Zjednoczenia Niemiec

Zmarł Helmut Kohl, twórca Zjednoczenia Niemiec

16 czerwca 2017 roku zmarł były kanclerz RFN Helmut Kohl - podał Reuters, powołując się na gazetę "Bild".

Helmut Kohl miał 87 lat. Jest uznawany za wielkiego twórcę Zjednoczenia Niemiec. Doprowadził też do przełomu w relacjach z Polską.

Niemiecki polityk (CDU), w latach 1969–1976 premier rządu Nadrenii-Palatynatu, 1982–1998 kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, znacząco wpłynął na proces jednoczenia się Europy. Kontrowersje budził z powodu złamania Ustawy o partiach w związku z aferą łapówkarską w CDU.

Przeszedł do historii, gdy 22 września 1984 roku spotkał się z prezydentem Francji François Mitterrandem w miejscu bitwy pod Verdun, aby wspólnie złożyć hołd pamięci poległych podczas obu wojen światowych. Zdjęcie ich długiego uścisku dłoni stało się symbolem niemiecko-francuskiego pojednania. Kohlowi i Mitterrandowi przypisywano w późniejszych latach bardzo bliskie kontakty. Przygotowali takie wspólne projekty jak Eurokorpus i stację telewizyjną Arte. Również postępy w europejskim zjednoczeniu jak w przypadku Traktatu z Maastricht, a później przy wprowadzanie waluty euro, zostały przypisane istotnie bliskiej niemiecko-francuskiej współpracy.

Po zarysowaniu się możliwości upadku NRD i obaleniu 9 listopada 1989 Muru Berlińskiego, Kohl przedłożył Bundestagowi 28 listopada 1989 „Dziesięć punktów programowych dot. przezwyciężenia podziału Niemiec i Europy”, który nie był wcześniej uzgodniony z koalicjantem, ani z zachodnimi partnerami. Już 18 maja 1990 został podpisany z NRD układ państwowy o unii monetarnej, gospodarczej i społecznej. Wbrew oporowi prezesa Bundesbanku Karla Otto Pöhla Kohl przeforsował kurs wymiany marki wschodniej na markę niemiecką, jeśli chodzi o wynagrodzenia, pobory, czynsze i renty, w stosunku 1:1. Okazało się to później silnym obciążeniem dla przedsiębiorstw nowych krajów związkowych. Razem z ministrem spraw zagranicznych Hans-Dietrichem Genscherem uzyskał podczas tzw. rozmów 2+4 z siłami zwycięskimi II wojny światowej, ich przyzwolenie na zjednoczenie Niemiec w formie Układu 2+4 i włączenie nowych Niemiec do NATO. Niemieckie zjednoczenie odbiło się pozytywnie na późniejszej karierze Kohla jako kanclerza, która bez tego mogłaby nie trwać tak długo. Kohlowi w 1989 z trudem udało się odeprzeć na zjeździe partii w Bremen próbę wewnętrznego puczu przeciwników zebranych wokół Heinera Geißlera, Rity Süssmuth i Lothara Spätha.

17 stycznia 1991 został wybrany po raz trzeci, po tym jak w wyborach do Bundestagu w 1990 wygrał z premierem Saary i ówczesnym kandydatem SPD na urząd kanclerza Oskarem Lafontainem. Tym samym został pierwszym kanclerzem zjednoczonych Niemiec.

Dla nas, Polaków, największe znaczenie miały słowa Kohla wypowiedziane 12 listopada 1989 w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, gdzie odprawiona została historyczna msza święta. Udział w niej wziął premier pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce Tadeusz Mazowiecki oraz właśnie kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Dwa dni po upadku muru berlińskiego.

Wydarzenie to stało się przełomowym momentem w stosunkach polsko-niemieckich.  

Czytaj więcej