Silesion.PL

serwis informacyjny

Zimowe wędrówki ślepowronów

Slepowrony

Slepowrony

4,5 tysiąca kilometrów w 5 dni – tyle do zimowiska w Afryce pokonała Karolina z Kańczugi, czyli ślepowron monitorowany w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL. Ptak na miejsce zimowego odpoczynku wybrał północną Nigerię. Jest to czwarta zima z rzędu, zarejestrowana przez specjalny nadajnik, którą Karolina spędza w tej afrykańskiej strefie.

Ślepowrony z Doliny Górnej Wisły zakończyły już okres lęgowy i odlatują na zimowiska. To właśnie na wrzesień przypada okres wędrówki tych ptaków. Dzięki specjalnym nadajnikom GPS/GSM założonym kilku osobnikom gniazdującym w rejonie Doliny Górnej Wisły w ramach unijnego projektu LIFE.VISTULA.PL, możemy śledzić ścieżki ich lotów. Wszystko rejestrowane jest na specjalnej stronie mapa.lifevistula.pl.

– Ślepowrony migrują głównie nocą, w ciągu dnia odpoczywają. Główna trasa wędrówki monitorowanych osobników biegnie przez Bałkany oraz Półwysep Apeniński. Karolina z Kańczugi w tym roku trasę 4,5 tys. km przebyła w ciągu 5 dni i zatrzymała się północnej Nigerii – w środowisku pól uprawnych, buszu i niewielkiej rzeki z sąsiadującymi rozlewiskami. Pozostałe osobniki należące do tego gatunku wędrują nieco wolniej, zatrzymując się po drodze w kilku miejscach na kilku lub kilkunastodniowe odpoczynki – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i dodaje: Co ciekawe w 2021 r. Karolina nie wróciła z zimowiska do kolonii w Europie. To rzadko spotykana sytuacja, aby dorosły ptak pozostał przez cały rok na zimowisku w Sahelu.

Trasa wędrówki Karoliny
Trasa wędrówki Karoliny

Gatunek tego ptaka na swoje afrykańskie wakacje wybiera głównie strefę Sahelu, zlokalizowaną na południowych wybrzeżach Sahary. Nie jest to jednak reguła i tak np. Juliusz z Jankowic, którego trasy wędrówek RDOŚ w Katowicach śledzi od maja 2019 r. swoje zimy spędza w Afryce Północnej nad Morzem Śródziemnym.

Dolina Górnej Wisły – jedyne miejscem występowania ślepowrona w Polsce

Ślepowron Karolina w Polsce żeruje i wyprowadza lęgi na stawach zlokalizowanych w pobliżu Kańczugi – wsi w powiecie oświęcimskim w Małopolsce – stąd przydomek nadany jej przez ornitologów z Górnośląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Bytomiu.

Dzięki projektowi LIFE.VISTULA.PL realizowanemu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach we współpracy z RDOŚ w Krakowie, Towarzystwem na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskim Kołem Ornitologicznym, ślepowron może swobodnie powrócić na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku do naszego kraju.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły. Realizowane jest to głównie poprzez zabezpieczenie i odtworzenie wysp na stawach i zbiornikach wodnych, na których gniazdują ślepowrony, przed postępującą degradacją i rozmywaniem ich brzegów. Ponadto z uwagi na to, że gatunek tego cennego ptaka zamieszkuje krzewy, na wyspach tych dosadzane są bzy i wierzby.

Dorosły ślepowron w locie
Dorosły ślepowron w locie

W ramach projektu realizowane są także pionierskie na skalę europejską badania, które nadzoruje Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Z nadajników założonych ptakom ornitolodzy pozyskują dane niezbędne do prowadzenia kompleksowej ochrony ślepowrona i poznawania ich miejsc żerowiskowych w okresie lęgowym w Dolinie Górnej Wisły.

Projekt LIFE.VISTULA.PL realizowany jest od 2018 r. dzięki środkom pozyskanym z Programu LIFE Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość projektu to ponad 4,3 mln euro.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024