Czytasz: Zimna Zośka i zimni ogrodnicy. Skąd to się wzięło?

Zimna Zośka i zimni ogrodnicy. Skąd to się wzięło?

"Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy."

Skąd się wzięły nazwy zjawisk klimatycznych zwanych zimni ogrodnicy i zimna Zośka? Tradycyjne majowe przymrozki wzięły swe nazwy od patronów poszczególnych dni.

Kiedy są zimni ogrodnicy i zimna Zośka?

Zimni ogrodnicy to św. Pankracy (12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a z kolei zimna Zośka wypada 15 maja (wspomnienie św. Zofii). Dni te tradycyjnie są postrzegane jako ostatnie dni wiosennych przymrozków. Związane są z tym również przysłowia.

 

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka - przysłowia

  • Święta Zofija kłosy rozwija.
  • Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją.
  • Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.
  • Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi - temu pomoże.
  • Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka - naukowo

Zjawiska zwane zimni ogrodnicy i zimna Zośka są od lat badane naukowo. Szczegółową analizę przeprowadził np. Uniwersytet Jagielloński. Jego Obserwatorium Astronomiczne wykazało, że w 95 latach w okresie 1881-1990 zaobserwowano w maju istotne ochłodzenia, w tym duże spadki temperatur, przekraczające 10 stopni Celsjusza. Dalsze ustalenia zakładają najwyższe prawdopodobieństwo ochłodzenia pomiędzy 10 a 17 maja.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka to zjawiska charakterystyczne dla całej środkowej Europy. W połowie maja następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej. Wyż słabnie, a wraz z niżem barycznym napływa do nas zimne powietrze z obszarów polarnych.

Czytaj więcej