Czytasz: Ziętek w Chorzowie zostaje. Przynajmniej na razie

Ziętek w Chorzowie zostaje. Przynajmniej na razie

Radni poparli opinię mieszkańców miasta, choć nie jednogłośnie.

Chorzowscy radni zdecydowali o przyszłości patrona głównej promenady w Parku Śląskim. Ziętek zostaje. Za było 17 radnych, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu, do 2 września samorządy muszą usunąć patronów wskazanych przez IPN. W Chorzowie nie tylko nie przegłosowano zmiany nazwy promenady, ale przyjęto uchwałę, w której radni przekonują, że "97% mieszkańców opowiedziało się za upamiętnieniem twórcy Parku Śląskiego i utrzymaniem dotychczasowej nazwy głównej drogi w parku". 


>> ZIĘTEK MUSI ZNIKNĄĆ. NADCHODZĄ KACZYŃSCY <<


Na pytanie chorzowskiego magistratu „Czy główna promenada Parku Śląskiego w Chorzowie nadal powinna nosić imię jego twórcy - gen. Jerzego Ziętka?” odpowiedziało 3,5 tysiąca osób.

96,19% ankietowanych wskazało odpowiedź: „Tak, promenada powinna nosić nazwę gen. Jerzego Ziętka”. Przeciw zagłosowało 2,83%, a opcję „nie mam zdania” zaznaczyło 0,98% ankietowanych. Analogiczne badania w formie papierowej przeprowadził także Park Śląski. Do 29 sierpnia wzięło w nich udział 384 osób. Za utrzymaniem dotychczasowej nazwy opowiedziało się 97,14% głosujących, przeciw 0,52%, a odpowiedź nie mam zdania wybrało 2,34%

Ziętek musi zniknąć

Decyzja radnych nie rozstrzyga o przyszłości patrona promenady. Już w sobotę służby wojewody rozpoczynają tworzenie rejestru ulic, placów, skwerów, rond, które są niezgodne z zapisami tzw. "ustawy dekomunizacyjnej". 


>> ROMANS ZIĘTKA Z KOMUNIZMEM <<


- Po 2 września 2017 r. wojewoda z mocy przepisu art. 6 ust. 2 ustawy wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nazwę zgodną z art. 1 ustawy - informuje Śląski Urząd Wojewódzki.

Na decyzję ma trzy miesiące. Przed ostateczną zmianą, wojewoda zwróci się o opinię do Instytutu Pamięci Narodowej. IPN nie kryje, że jego zdaniem Jerzy Ziętek wypełnia kryteria zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu. Do 2 grudnia wszyscy kontrowersyjni bohaterowie mają odejść w zapomnienie.


Zabacz także:

>> SIERP I MŁOT W POLSKIM PASZPORCIE <<

Wkrótce pamięć o gen. Jerzym Ziętku ma zniknąć na dobre, ale propagandowy pomnik z czasów Polski Ludowej został wybrany jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości. W paszporcie szykowanym na ten jubileusz ma się pojawić monument z... komunistycznym symbolem sierpa i młota!

Czytaj więcej