Czytasz: Zielone strefy parkowania

Zielone strefy parkowania

Zgodnie z ideą projektu parkowanie w tej strefie będzie czasowe. Pierwsze dwie godziny postoju będą bezpłatne.

Z początkiem stycznia 2017 roku w ścisłym centrum miasta, na wniosek i we współpracy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, zostanie wprowadzony pilotażowy projekt "zielonych stref". Zgodnie z ideą projektu parkowanie w tej strefie będzie czasowe. To kolejny efekt współpracy władz miasta z jaworznickimi przedsiębiorcami.

Kilkadziesiąt wymiennych miejsc parkingowych

W ramach pilotażu w Śródmieściu powstaną dwie zielone strefy parkowania. Pierwsza z nich zlokalizowana będzie przy parkingu pod Halą Widowiskowo-Sportową MCKiS, a druga – przy Muzeum Miasta.

Pierwsze dwie godziny postoju będą bezpłatne

Łącznie będą wydzielone 34 miejsca parkingowe, na których będzie obowiązywać zasada czasowego parkowania. Pierwsze dwie godziny postoju będą bezpłatne. Po upływie tego czasu, za kolejne godziny naliczona zostanie opłata. Aktualnie opracowywane są szczegóły projektu. Jego wdrożenie z pewnością poprzedzi kampania informacyjno-edukacyjna.

Samo przedsięwzięcie, mające na razie charakter próby ma pomóc mieszkańcom i przedsiębiorcom w dostępie do sklepów, czy też np. usług bankowych i ułatwić załatwianie spraw w centrum miasta.

Przewiduje się, że zielone strefy poprzez większą rotację pozwolą na poprawę dostępności miejsc parkingowych. W efekcie powinny dać odpowiedź, czy tego typu rozwiązania w centrum miasta są potrzebne.

Powołono zespół

W ramach obowiązującego porozumienia o współpracy między Gminą Jaworzno a JIG na lata 2016-2019, powołano zespół, który zajął się działaniami związanymi z inwestycyjnym rozwojem miasta i promocją jego potencjału, w tym lokalnej przedsiębiorczości.

Członkowie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Jaworznickiej Izby Gospodarczej wypracowali rekomendacje dla przeprowadzenia pilotażu w zakresie zwiększenia rotacyjności w ramach istniejących miejsc parkingowych.

Czytaj więcej