Czytasz: Zapomniałeś podać PESEL? Twoja firma może mieć problemy

Zapomniałeś podać PESEL? Twoja firma może mieć problemy

Prowadzisz działalność, a nie podałeś swojego numeru PESEL? Możesz mieć kłopoty.

Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG nałożyła ustawa wprowadzona w życie 19 maja 2016 roku, firmy dostały dwa lata na podporządkowanie się nowym przepisom, czyli nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Dotyczy to firm powstałych przed założeniem Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czyli przed 2011 rokiem.

Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG. Co, jeśli nie zdążymy?

Termin zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG mija 19 maja. A co, jeśli nie zdążymy? Firmy, które nie dopilnują tego obowiązku znikną z rejestru. Na tym nie koniec, bo urzędnicy CEIDG poza wykreśleniem z ewidencji, muszą powiadomić o tym służby skarbowe, ZUS, a także wiele innych organów.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie CEIDG?

Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 

Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 

Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Wykreślenie z rejestru CEIDG. Co dalej?

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."