Czytasz: Zatrzymano 14 obywateli Ukrainy i jednego Gruzina

Zatrzymano 14 obywateli Ukrainy i jednego Gruzina

Tylko od początku tego tygodnia Straż Graniczna zatrzymała 14 obywateli Ukrainy znajdujących się na terenie Śląska.

Częstochowa, Bielsko-Biała, Katowice, Żory, Tychy -  to m.in w tych miastach Śląska Straż Graniczna przeprowadziła kontrole legalności pobytu cudzoziemców. Efektem działań strażników było zatrzymanie czternastu obywateli Ukrainy i jednego Gruzina.

Powody zatrzymań były różne: sześciu imigrantom skończyło się pozwolenie na przebywanie w krajach strefy Schengen, pięć osób wykorzystywało dokumenty pobytowe nie tak jak powinny - zamiast pracy w Polsce wybrały wyjazd za granice.

Wśród zatrzymanych znaleźli się również tacy, którzy widnieli w specjalnym wykazie osób niepożądanych na terytorium RP. Nie obyło się też bez sprawy dotyczącej podjęcia pracy, bez odpowiednich dokumentów i zezwolenia.

Wszystkie te zarzuty sprawiły, że obcokrajowcy otrzymali już decyzje zobowiązujące ich do powrotu na terytorium Ukrainy, Gruzji.

Według badań NBP, w 2017 r. w Polsce przebywało ok. 900 tys. obywateli Ukrainy. Głównym celem ich emigracji jest edukacja oraz podjecie pracy zarobkowej.